Wykłady otwartelistopad 2022 

 

11 stycznia 2022 r.

(środa)

godz.17:00

 

 

Siedziba

Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

ul. Mickiewicza 21 , 38-500 Sanok

 

Temat:

 

Z Wojciechem Cejrowskim

 

o historii

 

Prowadzący;

Wojciech Cejrowski

Od Związku Walki i Sabotażu do Ciemnogrodu


 

Dr inż, Mirosław  Hajder
Dr inż, Mirosław Hajder

 

 

 

 

 

16 listopada 2022 r.

(środa)

godz.17:00

 

 

Siedziba

Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

ul. Mickiewicza 21 , 38-500 Sanok

 

Temat:

 

Od cyberprzestępczości

 

do wojen cybernetycznych

 

 

Prowadzący;

 

Dr inż. Mirosław  Hajder


 

 

 


 

 

 

 

 

9 listopada 2022 r.

(środa)

godz.17:00

 

Siedziba

Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

ul. Mickiewicza 21 , 38-500 Sanok

 

Temat:

 

Seniorze dbaj o Swój słuch

 

 

Prowadzący;

Grzegorz Waloszczyk - spevcjalista ds. szkoleń

Firmy Audiofon  Matyja Sp.k z Wrocławia 

 


 

 

 

Inauguracja

 

wykładów

 

otwartych

 

 

26 października 2022 r.

(środa)

godz. 16:00

 

Siedziba

Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

ul. Mickiewicza 21 , 38-500 Sanok

 

Temat:

 

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo

 

Prowadzący;

 

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Przedstawiciele Komendy Policji w Sanoku


 

 


Serdecznie zapraszamy miłośników karpackiej przyrody do udziału w 32-godzinnym kursie „Tajemnice przyrody na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”. Celem inicjatywy jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat walorów przyrodniczych i ochrony przyrody południowej części województwa podkarpackiego. Kurs poprzez cykl wykładów (4 godziny) i tematycznych wycieczek (28 godzin) będzie koncentrował się na ukazaniu osobliwości świata roślin i zwierząt w miejscach przyrodniczo cennych: na terenach zurbanizowanych, w parku krajobrazowym, obszarach Natura 2000, rezerwacie oraz obszarze chronionego krajobrazu. Uczestnicy posiądą wiedze na temat form ochrony przyrody w regionie bieszczadzkim, poznają charakterystyczne dla Karpat Wschodnich gatunki roślin i zwierząt występujące w okolicy Sanoka, nauczą się je rozpoznawać. Ponadto kurs zaznajomi zainteresowanych z obsługą przydatnych w pracy przewodnika/przyrodnika/edukatora aplikacji i programów, sprzętem do obserwacji przyrodniczych.

 

Kurs

„Tajemnice przyrody na pograniczu

Karpat Wschodnich i Zachodnich”

 

przybliży uczestnikom tajemnice przyrody i zachęci do dalszego ich poznawania. Kurs prowadzony będzie przez pracownika samorządowego i przewodnika beskidzkiego z kilkunastoletnim doświadczeniem.

 

Wykłady odbędą się w Sanoku w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęcia praktyczne w Sanoku i Górach Słonnych.

 

 

CEL KURSU: przekazanie teoretycznej i praktycznej na temat walorów przyrodniczych i form ochrony przyrody południowej części województwa podkarpackiego poprzez cykl wykładów i tematycznych ekotourów w lasach dolnoreglowych, w dolinach małych i dużych rzek. Rozpoznawanie gatunki roślin i zwierząt.

 

Program kursu Tajemnice przyrody na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich - 32 godz.

 

 

14 maja 2022 r.

UP Sanok Mickiewicza 21 (siedziba Stowarzyszenia Uniwersytet 3 Wieku w Sanoku) - 14:00 -16:15

Ochrona przyrody w Polsce. Przepisy prawne. Organy ochrony przyrody. Założenie zrównoważonego rozwoju. Konwencje. Podział geograficzny i geobotaniczny regionu bieszczadzkiego. Wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody w regionie bieszczadzkim: parki narodowe i krajobrazowe.

16:30 - 19:00 Zajęcia terenowe: Rozpoznawanie roślin (okazy świeże) przy użyciu kluczy do oznaczania roślin naczyniowych. Praktyczna nauka rozpoznawania drzew i krzewów z wykorzystaniem fragmentów żywych roślin. Ćwiczenia w tworzeniu opisów pomników przyrody ożywionej.

15 maja 2022 r.

10:00 - 17:00 Zajęcia na terenie terenowe Specjalnym Obszarze Ochrony Ptaków PLB180003 (Sanok)

13 maja 2022 r. UP Sanok Mickiewicza 21 (siedziba Stowarzyszenia Uniwersytet 3 Wieku w Sanoku) –

14:00 -16:15 Wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody w regionie bieszczadzkim: parki narodowe i krajobrazowe. Wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody w regionie bieszczadzkim: obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu). Rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne.

16:30 - 19:00. Ćwiczenia w tworzeniu opisów użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, pomników przyrody ożywionej i nieożywionej z użyciem dalmerza, taśmy mierniczej oraz aplikacji na urządzenia mobilne. Rozpoznawanie gatunków flory i fauny oraz siedlisk.

20 maja 2022 r. Zajęcia terenowe

9:00 – 18:00 Sanok -Bykowce (rezerwat Polanki+ Specjalny obszar Ochrony Siedlisk PLH180045 Sanisko w Bykowcach+Ostoja Góry Słonne PLH1800013+ Specjalny Obszar Ochrony Ptaków PLB180003 + Duży Kamień + Mały Kamień (pomniki przyrody nieożywionej) Rozpoznawanie gatunków flory i fauny oraz siedlisk.

27 maja 2022 r Zajęcia terenowe

9:00 – 18:00 Zagórz Solina – Sanok Dorzecze Górnego Sanu PLH180021+ stanowisko dokumentacyjne Las Huteński w Zahutyniu. Zajęcia ornitologiczne i botaniczne. Obserwacje ptaków przy pomocy lornetek. Nagrywanie odgłosów ptaków. Nagrywanie i fotografowanie organizmów wodnych z użyciem smartfona, kamery sportowej, fotopułapki oraz aparatu kompaktowego i lustrzanki. Nagrywanie odgłosów przyrody z użyciem mikrofonu kierunkowego i rejestratora dźwięku Rozpoznawanie gatunków flory i fauny oraz siedlisk.


 

spotkanie opłatkowe