My na Forum UTW - Rzeszów


Podkarpackie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

"Wartości w dialogu pokoleń"

Rzeszów - 24 maja 2012 roku