Aktualności


06.10.2020

Aktualności

Realizując zadanie „Bieszczadzkie i Beskidzkie ścieżki”, które uzyskało pozytywną formalną i merytoryczną ocenę w ramach konkursu: „Nabór ofert w trybie art. 19a ogłoszonym przez: Gminę Miasta Sanoka - Urząd Miasta w Sanoku” słuchacze sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 6 października 2020 r. udali się na teren przepięknych Bieszczad. Celem projektu jest wzmocnienie tożsamości i uczestnictwo w miejscowej kulturze wśród słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za pomocą działań edukacyjno-animacyjnych nastawionych na promocję kultury kresowej oraz wołoskiej w Bieszczadach i Beskidzie Niskim w czasie od października do listopada 2020 r. Tak postawiony cel zamierzamy osiągnąć poprzez: - spotkania z historią i architekturą oraz ścieżki zielarskie. - udział w seminarium na terenie Ustrzyk Dolnych. Pierwszym obiektem na trasie wyjazdu był kościół parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zagórzu. Od 2007 roku świątynia nosi zaszczytne miano Sanktuarium Matki Nowego Życia, a łaskami słynący obraz Matki Bożej ukoronowany został przez ks. Arcybiskupa Józefa Michalika podczas wielkiej uroczystości 1 lipca 2007 roku. Kolejnym obiektem na trasie naszej wędrówki była Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Szczawnem. Posiadająca ogromną wiedzę opiekunka świątyni pani Anna przekazała słuchaczom nie tylko historię jej powstania i walki o jej zachowanie, ale również podstawowe różnice pomiędzy rzymskokatolicką a prawosławną obrzędowością. Wybudowana na wzgórzu cerkiew otoczona jest wysokimi lipami. Obiekt przed wojną służył, jako parafialna cerkiew grekokatolicka. Zbudowana została w latach 1888-9. Odnowiono ją w 1925 roku. Według typologii cerkwi łemkowskich Ryszarda Brykowskiego jest to: typ północno-wschodni, wariant wieżowy. Cerkiew w Szczawnem to jedna z nielicznych w Polsce świątyń, nieposiadających elektrycznego oświetlenia, co niewątpliwie dodaje jej uroku. Obok cerkwi stoją dwa krzyże: pierwszy postawiony w 1988 roku na pamiątkę 1000-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej, drugi postawiony w sierpniu 2004 za zmarłych Konrada i Barbarę i całą rodzinę Oleksa i Solan. Przy świątyni znajduje się stary, zabytkowy cmentarzyk oraz kamień z wyrytą datą 1889, według miejscowych leżący niegdyś przy starszej świątyni. W 1959 roku jak powiedziała nam Pani opiekun cerkwi planowano jej rozbiórkę ale sprzeciwiła się temu lokalna społeczność. W 1962 roku zaczęto odprawiać w niej prawosławne nabożeństwa, które dotrwały do teraz. Ze Szczawnego udaliśmy się w kierunku Komańczy do znajdującego się tam klasztoru Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, stąd potoczna nazwa "Nazaretanki” a zgromadzenie to zostało powołane już w roku 1875 przez Franciszkę Siedlecką w Rzymie. Celem zgromadzenia jest szerzenie Miłości Bożej wśród ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin. W tym ponad 90-letnim klasztorze Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w przyklasztornym pokoju znajdującym się na pierwszym piętrze, był w latach 1955-1956 więziony prymas tysiąclecia, ksiądz Stefan Wyszyński. Aby uczcić pobyt kardynała w Komańczy, siostry Nazaretanki utworzyły izbę pamięci, w której przechowywane są pamiątki z czasów pobytu Stefana Wyszyńskiego w klasztorze. Jest to biurko prymasa, jego lampa naftowa, maszyna do pisania, kałamarz, bibularz, klęcznik, naczynia liturgiczne i szaty, w których odprawiał nabożeństwa. Trudna sytuacja polityczna w kraju sprawiła, że rzeczy księdza Stefana Wyszyńskiego przez długi czas nie posiadały rangi eksponatów muzealnych, przez co bardzo niszczały. Jednak najważniejszą pamiątką nie są dobra materialne, ale Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, które prymas napisał w Komańczy 16 maja 1956 roku oraz tekst Wielkiej Nowenny z okazji obchodów 1000-lecia chrztu Polski. Podczas prac archeologicznych poprzedzających budowę gazociągu w Nowym Łupkowie odnaleziono fundamenty dawnej plebanii, tzw. „popówki”. W czasie prac wykopaliskowych znaleziono m.in.; grot włóczni z epoki brązu, czyli sprzed kilku tysięcy lat, odznakę pamiątkową „Orlęta” przyznawaną w okresie międzywojennym uczestnikom walk w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich, oraz nieśmiertelnik austro-węgierski z kartką tożsamości w środku. Po wzmocnieniu się smacznym posiłkiem w Zagrodzie Chryszczata na terenie Smolnika słuchacze Sanockiego U T W pełni wrażeń udali się w drogą powrotną do domu.

01.10.2020

Aktualności

INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021. W Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku 1 października 2020 r. po raz kolejny rozbrzmiało Gaudeamus Igitur inaugurując nowy rok akademicki 2020/2021. Inauguracja jakże inna od dotychczasowych, ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną. Wraz ze studentami rok akademicki zainaugurowali także słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość, w której udział wzięli rektorzy i delegaci szkół wyższych, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści, duchowni, reprezentanci środowisk lokalnych, biznesu oraz studenci rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w intencji społeczności akademickiej i słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu III Wieku w Kościele Przemienienia Pańskiego. Po zakończonej mszy uczestnicy uroczystości przeszli do Centrum Sportowo-Dydaktycznego. Zgromadzonych gości przywitał JM Rektor dr inż. Mateusz Kaczmarski. W swoim wystąpieniu Rektor podkreślał jak szczególna jest to inauguracja, a także jak inny od dotychczasowych ze względu na pandemię koronowirusa i wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni był miniony rok akademicki. Skutkowało to potrzebą ograniczenia kontaktów bezpośrednich ze studentami, nauczycielami akademickimi i realizacją kształcenia w formie zdalnej. Wymienił także najważniejsze sukcesy Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w roku akademickim 2019/2020. Tradycyjnie po przemówieniu inauguracyjnym i Gaude Mater Polonia nastąpiła immatrykulacja studentów rozpoczynających naukę w sanockiej Uczelni. Akt ślubowania odczytała Prorektor dr hab. Elżbieta Cipora, a Pan Rektor symbolicznym wskazaniem berła przyjął reprezentantów poszczególnych kierunków w poczet studentów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. W wystąpieniach zaproszonych gości wszyscy zgodnie podkreślali jak wielkie znaczenie w funkcjonowaniu społeczności miasta, powiatu, województwa odgrywa sanocka Alma Mater. Na ręce Pani dr hab. Elżbiety Cipory, która skończyła swoją drugą kadencję na stanowisku Rektora składali podziękowania za trud i pracę wkładaną w rozwój uczelni. Nowemu Rektorowi życzyli kontynuacji dotychczasowej jej działalności.
Wykład inauguracyjny pt.: „Pandemia COVID-19. Czy to tylko walka o oddech?” nawiązywał do sytuacji epidemiologicznej naszego kraju. Wygłosił go dr n. med. Marek Wojtaszek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej, Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medycznego w Łańcucie.
Ostatnim akcentem inauguracji roku akademickiego był występ nauczyciela akademickiego Uczelni dr Moniki Brewczak, która przy akompaniamencie Roberta Handermandera zaśpiewała „Prząśniczkę” Moniuszki.
Dzięki transmisji live w inauguracji mogli uczestniczyć wszyscy, którzy z różnych względów nie mogli osobiście być częścią tego wydarzenia.
Retransmisję inauguracji można zobaczyć na www.up-sanok.edu.pl/live

26.02.2020

Aktualności

Współczesny świat nas nie rozpieszcza. Żyjemy w coraz większym stresie i mamy bardzo mało czasu dla siebie. Nieustannie wymaga się od nas zachowań sprzecznych z naszą naturą, a każde niepowodzenie wpędza nas w depresję. Gdzie znaleźć panaceum na codzienne bolączki i odnaleźć promień słońca nawet w najbardziej ponury dzień? Odpowiedzi udziela ceniony buddyjski mnich. Ajahn Brahm jest Anglikiem – (Ajahn Bramhavamso Mahathera, właściwie Peter Betts – opat klasztoru Bodhinyana w Serpentine w Australii Zachodniej, Dyrektor ds. Duchowych Buddyjskiego Towarzystwa Stanu Australia Zachodnia, Doradca ds. Duchowych przy Buddyjskim Towarzystwie Stanu Wiktoria) – który wiele lat spędził w buddyjskim klasztorze w Tajlandii. Jego pochodzenie umożliwia mu przedstawianie mądrości Wschodu w sposób przyswajalny dla ludzi Zachodu. Ajahn Brahm pokazuje nam dlaczego nigdy nie wolno się poddawać oraz podaje niezawodny sposób na bezkonfliktowe zdyscyplinowanie niepokornego. Podaje przykłady, w których obrzucenie błotem, wyzwiskami bądź ekskrementami stanowi przyczynę satysfakcji i zadowolenia oraz każe nauczyć się świadomie modyfikować własne nastawienie. Wskazuje zarówno siłę przyjaźni, jak i koszty samolubstwa. Naucza jak wyjść z opresji i odzyskać pogodę ducha, nawet po tragicznych wydarzeniach. Zdradza co zrobić, gdy goni cię trumna. Dowiadujemy się jak należy postępować, aby dostrzegać dobro i akceptować życie wraz ze wszystkimi jego niedoskonałościami. Ajahn Brahm podpowiada, że zamiast żywić urazę do innych, karać i straszyć, powinnyśmy użyć czegoś znacznie potężniejszego – dobroci, delikatności i przebaczenia budującego pokój w naszym życiu. Opowiedziane z dozą inteligentnego humoru przykłady bawią słuchaczy i wzmagają koncentrację. Skłaniają do refleksji i zadumy. Słuchacz odnajduje w nich zrozumienie, spokój, jak również pomoc w rozwiązywaniu współczesnych problemów.

I-szy Oficer Ż W - Antoni Szorek
I-szy Oficer Ż W - Antoni Szorek
19.02.2020

Aktualności

"40 lat na wodzie" - to książka I-go oficera Żeglugi Wielkiej Antoniego Szorka, który w dniu dzisiejszym spotkał sie ze słuchaczani Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematykę wykładu najtrafniej obrazuje autorski wstęp do wspomnianej na wstępie publikacji.Świat pędzi naprzód, nie oglądając się za siebie. Urok starych portów, specyficzny zapach tropików, wszędobylskie bazary, atmosfera dawnego marynarskiego świata znika bezpowrotnie. Zmienia się architektura miast, barów, roztańczonych klubów pełnych uśmiechniętych dziewcząt, dziwnych łodzi, dżonek, które nas zawsze otaczały, kiedy statek zbliżył się na redę i towarzyszyły mu aż do wejścia do portu. Był to świat atrakcyjny i przyjazny dla marynarzy. Dawał nam poczucie wartości, wszak dostarczaliśmy ludziom wszystko, czego potrzebowali, a nie umieli wytwarzać. Czuliśmy się ambasadorami Polski i cywilizowanego świata. Wbijano nam do głowy, że mamy być reprezentantami PRL i misję tę pełniliśmy bardzo dobrze. Nasza bandera była widoczna w całym świecie, a Polskie Linie Oceaniczne miały opinię najlepszego armatora. Kraje dalekiego wschodu Malezja, Singapur, Indonezja, Tajwan, Korea, Japonia czy Chiny, kiedyś pełne atrakcji i przyjazne dla marynarzy, obecnie są nowoczesnymi, szybko rozwijającymi się państwami, z wieżowcami sięgającymi chmur. Ich porty to miejsca, do których statek zawija na kilkanaście godzin i odpływa, jak autobus z przystanku. Porty wyposażone w najnowocześniejszy, ciężki sprzęt nie pozwalają na swobodne poruszanie się, pod groźbą kary; zmuszają min do korzystania z shuttle busów. W przeciągu 39 lat pracy na morzach i oceanach pełniłem służbę na 56 jednostkach; głównie na drobnicowcach, chłodniowcach i kontene¬rowcach. Odwiedziłem 230 portów, w tym największe porty świata jak: Singapur, Szanghaj, Hongkong, Sajgon, Yokohama-Tokyo, Nowy Jork, Los Angeles, Rio de Janeiro, Rotterdam, Antwerpia, Londyn, Hamburg i inne w 84 krajach. Pełniłem służbę na statkach Polskich Linii Oceanicznych; następnie u armatorów greckich, niemieckich, angielskich, szwedzkich. Pracowałem z międzynarodowymi załogami, złożonymi z Greków, Niemców, Anglików, Rosjan, Ukraińców, Filipińczyków... Cztery razy znajdowałem się w sytuacji dramatycznej, z której wy¬szedłem cało, dzięki odwadze, sprawności i dobrym współdziałaniu i wyszkoleniu załogi.Po 20 latach ciężkiej i niebezpiecznej pracy na morzach i oceanach, z dala od domu i rodziny, w roku 1994 zostałem zwolniony z Polskich Linii Oceanicznych; najbogatsza kiedyś firma w Polsce, posiadająca 185 statków obsługujących 500 portów świata, którą zarządzało 24 dy-rektorów - nagle zaczęła bankrutować. Umowę rozwiązano bez słowa „dziękuję” i symbolicznej złotówki odprawy. W tym czasie przedsiębior¬stwa, banki i instytucje wypłacały odchodzącym pracownikom krociowe odprawy i nagrody, często nie bacząc na sytuację ekonomiczną firmy i kraju. Nie podobał mi się ówczesny sposób zarządzania flotą; mówiłem o tym na różnych spotkaniach i szkoleniach. Za „komuny” byłem jednak szanowany za fachowość, dobrze wykonywane obowiąz¬ki i odpowiedzialność oraz wielokrotnie nagradzany. Wyróżniono mnie brązową odznaką „ZASŁUŻONY PRACOWNIK MORZA”. Chcę dodać, że każda zawierucha polityczna w Polsce negatywnie odbijała się na życiu i pracy marynarzy naszej floty handlowej. Obecnie około 40 tysięcy marynarzy i oficerów pływa pod obcymi banderami. W nowej rzeczywistości politycznej i ekonomicznej, gdyby nie otwartość krajów Europy Zachodniej, gdzie znalazłem dla siebie miejsce i możliwość zarobkowania, pewnie grzebałbym w śmietnikach, jak to się dzieje w Ameryce Łacińskiej. Byłem doceniany i dobrze wynagradzany; z każdego statku wynosiłem opinię excellent i odpowiednie bonusy. Nie miałem problemów z zawieraniem kolejnych kontraktów. Chciałem jeszcze i pracować; niestety, okoliczności rodzinne przesądziły, że trzeba przerwać służbę na morzu i osiąść na lądzie. Mam nadzieję, że opisane tu zdarzenia i przygody, na morzach i oceanach zainteresują licznych czytelników.Książka ta pewnie by nie powstała, gdyby nie zachęta i pomoc mego przyjaciela - emerytowanego profesora najstarszego polskiego uniwersytetu, Jana Skoczyńskiego, któremu w pierwszym rzędzie składam podziękowania. Zainspirowała mnie również pamiętnikarska twórczość Krośnianina p. inż. Kazimierza Buczka - w młodości Sybiraka, a potem dyrektora „Lnianki” i twórcy pożytecznego wydawnictwa KaBe – szczególnie jego ostatnia książka Wspomnienia z lat 1946-2016. Dziękuję mojej żonie za wyrozumiałość oraz córce Joannie i synowi Wojciechowi - za wsparcie.

18.02.2020

Aktualności

Pożegnanie Karnawału, czyli tradycyjny śledzik 2020. Ostatki, zwane śledzikiem, to ostatni moment na folgowanie sobie pod względem jedzenia i zabawy. Od Środy Popielcowej zaczyna się post, czyli 40 dni umiarkowania. Niegdyś czas ten był bardziej przestrzegany, a w ostatkowy wieczór biesiadnicy zasiadali przy suto zastawionym stole ze sporą ilością mięs, smażonych w głębokim tłuszczu słodkości i napitków. Była też potrawa zwiastująca post, czyli śledzik. Świętowaliśmy, bawiliśmy się i siedzieliśmy przy obficie zastawionych stołach. Naszym przodkom ostatnie dni karnawały kojarzyły się z hucznymi zabawami i tanecznymi korowodami. Najgłośniej obchodzono trzy ostatnie dni karnawały - tak zwany "mięsopust". Nazwa ta wzięła się od tego, że w tym czasie żegnało się z potrawami mięsnymi. Współczesną spuścizną starej tradycji jest "śledzik", którego przyrządza się we wtorek przed Środą Popielcową. Kończy się okres karnawału, za kilka dni będziemy mieć jego ostatni dzień, po czym rozpocznie się Wielki Post, który potrwa aż do świąt wielkanocnych. Zanim nadejdzie Środa Popielcowa, zgodnie ze staropolską tradycją słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz naszym zwyczajem w gościnnej Restauracji „BARTEK” spotkali się na „Śledziku 2020

12.02.2020

Aktualności

Spotkanie z dr Tomaszem Chomiszczakiem. Doktor Chomiszczak jest z wykształcenia romanistą, lecz w toku kariery naukowej jego zainteresowania konsekwentnie przenosiły się na teren polonistyczny, a konkretnie – w stronę twórców związanych z miejscem pracy i zamieszkania, czyli z Sanokiem. Obok Mariana Pankowskiego przedmiotem badań stali się przede wszystkim Kalman Segal i Zdzisław Beksiński, a do tej sanockiej trójcy dopisać należałoby też Janusza Szubera. Wszystkim tym autorom Tomasz Chomiszczak poświęcił liczne teksty naukowe, a także popularyzatorskie, wiele energii wkładając właśnie w tę dziedzinę aktywności pisarskiej. Dzisiejsze spotkanie – porównanie życiorysów - poświęcone było Kalmanowi Segalowi oraz Marianowi Pankowskiemu .
Kalman Segal - urodził się 29 grudnia 1917 w Sanoku. Jego rodzicami byli: Ita Manaster i Lejba Segal, rolnik. Dom rodzinny Segalów znajdował się w Sanoku przy ówczesnej ulicy Królewskiej pod numerem 25. Kalman Segal ukończył 7 klas Publicznej Szkoły Powszechnej im. Władysława Jagiełły w Sanoku. W latach 1932–1935 uczęszczał do klasy o profilu humanistycznym w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Królowej Zofii w Sanoku. Był tam w jednym oddziale szkolnym z innym późniejszym pisarzem, Marianem Pankowskim. Będąc w VI klasie w roku szkolnym 1934/1935 z dniem 21 stycznia 1935 został skreślony z listy uczniów z powodu niepłacenia czesnego[2]. W młodości w Sanoku związał się z ruchem komunistycznym
Marian Pankowski - ur. 9 listopada 1919 w Sanoku – polski poeta, prozaik, dramaturg, krytyk literacki i tłumacz. Syn Władysława, pracownika fabryki maszyn i wagonów w Sanoku oraz kupca i Marii z domu Zielińskiej. Miał starszego brata Zygmunta. Rodzina Pankowskich zamieszkiwała przy ulicy Kolejowej w Sanoku. W 1937 zdał maturę w Gimnazjum Męskim w Sanoku. W 1938 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które przerwał wybuch II wojny światowej. Brał udział w kampanii wrześniowej, później należał do Związku Walki Zbrojnej. Po powrocie z wojny obronnej do Sanoka był zatrudniony w sanockiej Fabryce Wagonów.
Kalman Segal po wybuchu II wojny światowej wraz z rodzicami przedostał się przez San do ZSRR, gdzie cała rodzinę zesłano do łagru na Kołymie. O doświadczeniach tych lat traktowała napisana później książka „Uchodźcy”, która jednak nie miała szans ukazania się w PRL-u.
Marian Pankowski w 1942 roku został aresztowany przez gestapo, był więźniem Auschwitz, Gross-Rosen, Nordhausen, i Bergen-Belsen. Po wojnie dotarł do Brukseli i osiadł w Belgii, gdzie ukończył studia slawistyczne, otrzymał obywatelstwo belgijskie i pracował jako wykładowca współczesnej literatury polskiej oraz lektor języka polskiego na Université Libre de Bruxelles. Doktorat napisał o Leśmianie. W latach 1953-1959 był stałym recenzentem paryskiej „Kultury” (według samego Pankowskiego „Kultura” zerwała współpracę po jego podróży do Polski w 1958 i późniejszych entuzjastycznych relacjach o szerokim dostępie do kultury w PRL). Zajmował się także przekładami polskiej poezji na język francuski oraz niemieckiej i francuskiej na język polski. Większość jego twórczości była tłumaczona na język francuski, część na niemiecki i holenderski.
Kalman Segal po powrocie do Polski po wojnie i krótkim tu pobycie, wyjechał z matką (ojciec zmarł w łagrze) do obozu dla uchodźców żydowskich w Linzu. Na emigracji po raz pierwszy opublikował swoje utwory literackie w czasopismach wydawanych w Austrii, takich jak „Ojfgang” i „Unterwegns”. W 1947 wrócił do Polski. Mieszkał krótko m.in w Sosnowcu i Chorzowie, ale ostatecznie osiedlił się w Katowicach. Początkowo pracował jako nauczyciel, a od 1952 został członkiem zespołu redakcyjnego Polskiego Radia w Katowicach, gdzie pisał liczne słuchowiska radiowe i dokonywał adaptacji tekstów literackich. W tym czasie wydał debiutancki tomik wierszy w języku jidysz pt. "Lider" (1952) i został członkiem Związku Literatów Polskich. Debiut prozatorski Segala – książka "Opowiadania z zabitego miasteczka" z 1956 roku – zapoczątkował okres jego kilkunastoletniej kariery pisarskiej, która spotykała się z dobrym odbiorem zarówno krytyków, jak i czytelników. Równolegle do polskojęzycznych tomów prozy w kraju pojawiło się także kilka ich wersji napisanych w jidysz. Ponadto Segal był bardzo płodnym publicystą; jego felietony i recenzje (niektóre w ramach stałej rubryki autorskiej) regularnie zamieszczano w tytułach regionalnych (np. „Dziennik Zachodni”, „Nowiny Rzeszowskie”, „Trybuna Opolska”) i w periodykach ogólnopolskich („Perspektywy”, „Widnokrąg”, „Panorama”, „Przyjaciółka”), w tym także poświęconych życiu artystycznemu („Odra”, „Tygodnik Kulturalny”, „Życie Literackie”, „Kultura”). Drukowano go jednocześnie za granicą w wielu czasopismach żydowskich, były to m.in.: „Naje Welt” (Tel Awiw), „Jeruszalaimer Almanach” (Jerozolima), „Di naje prese” (Paryż), „Idisze Kultur” (Nowy Jork), „Ojfgang” (Linz), „Sowietisz hejmland” (Moskwa) i „YKUF” (Buenos Aires).
Marian Pankowski jako poeta debiutował w 1938 roku wierszem "Czytanie w zieleni", ogłoszonym na łamach lwowskiego lewicowego pisma „Sygnały”. Wydał m.in. kilka zbiorów wierszy (Sto mil przed brzegiem, 1958), tom prozy poetyckiej (Smagła swoboda, 1955, nagrodzona przez paryską „Kulturę”), opowiadania, powieści (m. in. Matuga idzie. Przygody, Granatowy goździk, Rudolf, Z Auschwitzu do Belsen) oraz utwory sceniczne. W 1950 roku poślubił lwowiankę, Żydówkę Reginę Fern, która była plutonową w Wojskowej Służbie Kobiet podczas Powstania Warszawskiego, później pracowała na Politechnice w Brukseli, mieli córkę Danielę.
Kalman Segal przygnębiony kampanią antysemicką zainicjowaną przez Gomułkę w Marcu 1968, w listopadzie 1969 Kalman Segal wyemigrował na znak protestu i solidarności z Polski do Izraela. Spędził tam ostatnią dekadę swojego życia, pracując dla radia Kol Israel i pisząc recenzje do czasopism artystycznych. Wydał również kilka zbiorów wierszy i prozy w języku hebrajskim oraz jidysz. Tematyka polskojęzycznych utworów Segala w dużej mierze wiąże się ze wspomnieniami z okresu dzieciństwa spędzonego w Sanoku: obejmują one wątki autobiograficzne i ukazują specyfikę życia na polsko-żydowsko-ukraińskim pograniczu kulturowym. Wspomnienia te opisane są zwłaszcza w tomach Kochankowie w Sodomie, Opowiadania z zabitego miasteczka, Nad dziwną rzeką Sambation, Dolina zielonej pszenicy, Kij i kadzidło, Przygoda w miasteczku i Miłość o zmierzchu. Inne tomy prozatorskie poruszają także tematykę współczesną, a ich różnorodność stylistyczna dowodzi wszechstronnego warsztatu pisarskiego Segala. Zmarł 18 maja 1980 w Jerozolimie.
Marian Pankowski po wojnie po raz pierwszy przyjechał do Polski w 1958 roku (na obchody jubileuszu 70-lecia pierwszej matury w sanockim gimnazjum) - od tej pory odwiedzał ojczyznę i rodzinne miasto. 30 kwietnia 1998 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka za twórczość literacką i naukową oraz popularyzację polskiej kultury na Zachodzie, w tym miasta Sanoka. W 2009 roku przyjechał do Wrocławia na zaproszenie Dolnośląskiego Komitetu 200. Rocznicy Urodzin Słowackiego, gdzie podczas uroczystej gali w Ossolineum uhonorował Dawida Junga "Laurem Juliusza Słowackiego". Mieszkał w Brukseli i tam zmarł 3 kwietnia 2011 z powodu powikłań po zapaleniu płuc.

07.02.2020

Aktualności

„GMINNA RADA SENIORÓW – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE”. Historia tworzenia organów pomocniczych dla gmin sięga roku 2001. Wtedy znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym powołując młodzieżowe rady gminy. Narodziła się jednak potrzeba aktywizacji w sprawy społeczne nie tylko młodzieży, ale także seniorów. W związku z tym od 30 listopada 2013 roku gminy mogą powoływać rady seniorów. Na czym polega ich zadanie? Podobnie jak młodzieżowa rada gminy, gminna rada seniorów jest organem konsultacyjnym i doradczy. Z uzasadnienia ustawy wynika, że funkcjonowanie rady seniorów ma nie tyle polityczny, co społeczny charakter. Rada seniorów ma pełnić rolę reprezentacji osób starszych. Ustawodawca w art. 5c zaznacza, że gmina ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej i stwarzać warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Taką potrzebę odzwierciedlają także statystyki. Według CBOS, 88 proc. respondentów uważa, że osoby starsze są potrzebne społeczeństwu właśnie ze względu na możliwość zaangażowania się w działalność społeczną. Jako przykład wskazano działalność w radzie osiedla czy organizacji. Takie możliwości stwarza także gminna rada seniorów. Członkowie rady mogą zgłaszać inicjatywy związane zarówno z dobrem ich pokolenia, jak i innymi sprawami lokalnymi. Jak powstaje ten organ? Rada gminy, z inicjatywy własnej lub na wniosek zainteresowanych środowisk może utworzyć gminną radę seniorów. W jej skład wchodzą przedstawiciele osób starszych, osoby działające na rzecz osób starszych, organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów.
Rady seniorów mogą powstawać także przy jednostkach pomocniczych gmin np. w sołectwach, dzielnicach lub osiedlach – musi to jednak zaakceptować gmina. Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić radę seniorów do utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej. Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku w dniach 6-7 lutego 2020 r. przeprowadził Warsztaty: „GMINNA RADA SENIORÓW – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE”. Prowadzącym te warsztaty był Mec. Wojciech Nalepa – radca prawny reprezentujący m.in. Ogólnopolską Federację stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Polskie Forum Seniorów a uczestnikami byli członkowie Sanockiej Rady Seniorów oraz przedstawiciele Gminy Wiejskiej Sanok.

05.02.2020

Aktualności

Kiedy obok siebie postawimy nagą prawdę i nagie kłamstwo, to jedno od drugiego odróżnimy bez trudu. A kiedy pięknie ubiorą się w słowa, to bywają nie do odróżnienia - mówi prof. Jerzy Bralczyk. W wykładzie „Jak mówić, żeby nas słuchano” podaje Pan Profesor niemal receptę na skutecznego retora. Boleje jednak nad faktem, że coraz mniej wśród słuchaczy gotowości do słuchania. Starożytni Grecy w swojej poczciwości przyjęli, że retoryka to wspólne dla mówiącego i słuchającego dążenie do prawdy. Dla mnie to raczej postulat. Rzymianie definiowali, że retor to mąż prawy, przygotowany do mówienia. A generalnie przez stulecia retoryka nie miała dobrej sławy. I słusznie podkreślano, że kiedy obok siebie postawimy nagą prawdę i nagie kłamstwo, to jedno od drugiego odróżnimy bez trudu. A kiedy pięknie ubiorą się w słowa, to bywają nie do odróżnienia. I dlatego retoryka często była postrzegana, jako umiejętność zwodnicza. Mało tego: w rozumieniu potocznym człowiek, który pięknie mówi, postrzegany jest, jako ten, który czyni trochę gorzej. Nie ma uniwersalnej metody, która odpowiedziałaby na pytanie: jak mówić, żeby nas słuchano. I w dodatku tak mówić, żeby przekonać. I bardzo dobrze, że nie ma takiej metody, bo gdyby znano odpowiedź na takie pytanie, to władaliby nami, manipulatorzy, którzy by taką wiedzę posiedli. Z jednej strony apelujemy o łagodność, z drugiej mamy pełną świadomość, że - by istnieć publicznie, trzeba być wyrazistym. W mediach bardzo często pojawiają się przedstawiciele świata polityki, którzy generalnie nie mając za wiele do powiedzenia, mówią jednak w bardzo dosadny sposób i tylko, dlatego eksponowani są przez media.

29.01.2020

Aktualności

Karpackie zdroje i uzdrowiska do czasów II Wojny Światowej to temat wykładu prof. nadzw. dr hab. Roberta Lipelta. Zdecydowanie najkorzystniejsza pod względem prawnym była sytuacja uzdrowisk w zaborze austriackim. Wszelkie kwestie związane z uzdrowiskami regulowane były przez ustawy krajowe, najpierw przez ustawę z 1891 roku, a następnie z 11 października 1908 roku. Podkreślić należy, że nie koncentrowały się one wyłącznie na jednym aspekcie działalności zdrojowisk i stacji klimatycznych, dotyczyły bowiem zarówno organizacji zarządu, komisji zdrojowych, jak i funduszy kuracyjnych. Nad projektem pierwszej na ziemiach polskich ustawy zdrojowiskowej pracował już prof. Józef Dietl (1804–1878), uznawany za twórcę nowej dziedziny medycyny – balneologii oraz odnowiciela polskiego zdrojownictwa, a z pewnością galicyjskiego. W 1858 roku był jednym z inicjatorów powołania do życia Komisji Balneologicznej przy Towarzystwie Naukowym Krakowskim, która działała także po przekształceniu Towarzystwa w Akademię Umiejętności. W II Rzeczypospolitej podjęto działania ustawodawcze mające na celu stworzenie długo oczekiwanej regulacji prawnej, która mogła położyć kres nieporządkowi spowodowanemu przez niejednorodność prawną na terenach dawnych zaborów wchodzących w skład odrodzonego państwa. Ustawa z 23 marca 1922 roku była kompleksową regulacją prawną w tym zakresie, bardzo nowoczesną i nie ustępowała tego rodzaju regulacjom prawnym w innych państwach europejskich. W artykule 2 dokładnie i jednoznacznie sprecyzowano definicję uzdrowiska, a mianowicie: Za uzdrowiska uważać należy: 1) miejscowości, posiadające cieplice, lub zdroje lecznicze (źródła, studnie lub otwory wiertnicze o wodzie zawierającej mineralne lub inne składniki, względnie wykazującej specjalne działania, co nadaje jej właściwości i zastosowanie lecznicze), czyli 1) zdrojowiska; 2) stacje klimatyczne; 3) kąpieliska morskie.Stare sanatoria rządzą się swoimi prawami. Dzień toczy się tu powoli, wiele jest spacerów, rozmów, rytuałów, na które nie znaleźlibyśmy czasu gdzie indziej. Z racji oczywistej nobliwości to relaks i rozrywka raczej dla wybranych. Czas spędzany np. w Karlovych Varach czy morawskich uzdrowiskach Vincenza Priessnitza w Jesioniku w Czechach, szwajcarskim Davos, Truskawcu nieopodal Lwowa, Szczawnicy, Krynicy - wciąż należy do bardziej wyrafinowanych rozrywek. Przez dziesiątki lat zdążyły już w nich bywać największe sławy: artyści, literaci, aktorzy, politycy, dziedzice fortun, arystokracja. Dla pozostałych możliwość dotknięcia tego nieco zaczarowanego świata, to wciąż towar z metką "de luxe". O bogactwie dziejącej się tu historii opowiada otworzona na przestrzeni lat bogata dokumentacja uzdrowisk: fotografie, nagrania, wspomnienia. Okres autonomii galicyjskiej był „złotym wiekiem” karpackich miejscowości uzdrowiskowych, co wiązało się z znacznym wzrostem zainteresowania leczeniem klimatycznym, wodami mineralnymi oraz borowinami, jako terapią poprawiającą stan cierpiących na choroby płucne – zwłaszcza na gruźlicę. Kurorty obok swej najważniejszej, leczniczej funkcji, dość szybko zaczęły również stanowić centra życia towarzyskiego. W wyższych sferach wyjazdy na kurację „do wód” należały do dobrego tonu, a z czasem stały się po prostu modne. Jednak krajowe uzdrowiska musiały zmierzyć się z zagraniczną konkurencją, gdyż zamożni kuracjusze wybierali sanatoria w Czechach lub w Austrii, które w porównaniu z galicyjskimi oferowały znacznie wyższe standardy. W tym czasie nastąpił dynamiczny rozwój popularnych już kurortów jak: Zakopane, Szczawnica, Krynica, Żegiestów i Iwonicz, które znacznie podwyższając swe standardy zaczęły przyciągać rzesze klientów. Na kuracjuszach zarabiali wszyscy: od właściciela uzdrowiska, poprzez lekarzy, wynajmujących kwatery, restauratorów, do dorożkarzy, praczek i pucybutów. Dlatego też zaczęły powstawać nowe zakłady lecznicze, wśród których wymienić można Rymanów, Truskawiec czy Morszyn. W 1875 roku, w położonym niespełna 30 kilometrów na południe od Sanoka Kulasznem, powstał kurort, który zasłynął z nowatorskiej metody leczenia żętycą. Bezleśna wtenczas okolica idealnie nadawała się do hodowli owiec i krów, z której produkty mleczarskie wykorzystywane były w procesie leczniczym. Żegiestów był przed II Wojną Światową tym najbardziej luksusowym kurortem. Pełnym szarmu i gracji, notabli i bonzów z całej Polski, ale i Europy. Nazywany "perłą polskich uzdrowisk", oferował zasobnym kuracjuszom lecznicze wody i wykwintne zabiegi. Wojna zrujnowała Żegiestów. Niemieckie wojska brutalnie obeszły się z uzdrowiskową infrastrukturą. Kiedy po wojnie do "perły polskich uzdrowisk" wrócili przedwojenni właściciele, nie było - przysłowiowo i dosłownie - co zbierać. Za oknem już czekały komunizm i szara rzeczywistość PRL. Do zdroju nie jeździli już najbogatsi. Zgodnie z socjalistyczną polityką Żegiestów zaroił się gośćmi Funduszu Wczasów Pracowniczych, turnusami robotników, wycieczkami szkolnymi, koloniami, gośćmi letniska. Wysowa-Zdrój to wieś, znajdująca się w południowej Polsce, w województwie małopolskim, położona w dolinie Ropy, na wysokości około 550 m npm., otoczona górami Beskidu Niskiego. Sanatorium Wysowa-Zdrój korzysta przede wszystkim z leczniczych właściwości wód mineralnych, złóż borowiny oraz bardzo sprzyjającemu mikroklimatowi. Krynica (pod nazwą Krzenycze) istniała już przed 1547 r., o czym świadczy przywilej nadania sołectwa w tej miejscowości dla Danka z Miastka (dzisiaj Tylicz). Rozwój miasta w okresie późniejszym wiąże się już z odkryciem w XVII w. leczniczych wartości źródeł mineralnych. Zaczątkiem uzdrowiska był zbudowany w 1794 r. "Mały Domek", który od 1804 r. pomieścił pierwsze zakłady kąpielowe. W 1807 r. Krynica została nazwana urzędowo zdrojem kąpielowym i zaczął tu wkrótce ordynować pierwszy stały lekarz. Wielką erę Krynicy jako uzdrowiska rozpoczęła w 1856 r. działalność Józefa Dietla - profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego uznawanego za ojca polskiej balneologii. Już od 1858 r. stosowano tu kąpiele borowinowe, a kontynuatorzy dzieła Dietla przyczynili się do rozwoju technicznego uzdrowiska. W końcu XIX w. Krynica była modnym i elitarnym miejscem pobytu i spotkań wielu sławnych Polaków (bywali tu m. in. J. Matejko, A. Grottger, H. Sienkiewicz, J.I.Kraszewski). W okresie międzywojennym przebywali tu również: L. Solski, H. Modrzejewska, W. Reymont, J. Tuwim, K.I.Gałczyński, J. Kiepura (miał tu własną willę "Patria"). Do częstych pobytów Kiepury w Krynicy nawiązują organizowane obecnie festiwale nazwane jego imieniem. W teatrze modrzewiowym (który niestety spalił się w 1943 r.) występowali L. Solski i H. Modrzejewska. W 1919 r. na wczasy lub leczenie przybyło do Krynicy 10 tys. osób, a w 1938 liczba ta wzrosła do 40 tys. rocznie. Iwonicz Zdrój jest największym i najstarszym uzdrowiskiem w województwie podkarpackim, od lat przyciąga uwagę kuracjuszy nie tylko z Polski, ale i z całej Europy. Lecznicze walory występujących tutaj wód mineralnych opisał już w 1578 roku Wojciech Oczko, nadworny medyk Stefana Batorego. Wtedy też zaczęto zwracać uwagę na doskonały klimat uzdrowiska. Dynamiczny rozwój, który nastąpił w XIX wieku, zawdzięcza Iwonicz swoim właścicielom – hrabiom Załuskim, którzy budując w pięknym parku pierwszy zakład kąpielowy i pensjonaty nadali mu charakter europejskiego kurortu. W dwudziestoleciu międzywojennym Iwonicz stał się bardzo popularny wśród bywalców „wód” i taki pozostał do dziś.

22.01.2020

Aktualności

Koncert kolęd w Sanockim UTW. Można powiedzieć że wprost z Ukrainy gdzie na zaproszenie ojców franciszkanów parafii rzymsko-katolickiej w miejscowości Boryspol w dniach 17-20 stycznia br. przebywał Sanocki Chór Kameralny przybyli do naszej siedziby by zaprezentować naszym słuchaczom fragment repertuaru tam przedstawianego. Kierowniczka i dyrygent Sanockiego Chóru Kameralnego dr Elżbieta Przystasz przed każdym prezentowanym utworem - a były to kolędy i pastorałki -przedstawiała historię jego powstania. Koncert miał wiele elementów, które spowodowały niezwykle ciepły odbiór ich występu. Chór śpiewał swoje utwory w rodzimym języku i angielskim. Nie zabrakło również niespodzianki bowiem jedna z kolęd zaprezentowana została w języku ukraińskim. Utwory, które mieliśmy okazję wysłuchać cechowała wręcz nieprawdopodobna precyzja wykonań. Nie było słabych punktów. Każdy wokalista śpiewał dokładne to co było potrzebne utworowi i nie był słabszym ogniwem, które ginęłoby w grupie. Takie wykonania nawet najprostszych kompozycji świadczą o profesjonalizmie. Można tylko pogratulować dr Elżbiecie Przystasz , ze prowadzi grupę artystów, którzy są przykładem bycia zawodowcami.

15.01.2020

Aktualności

Ekonomia Społeczna w obrazach filmowych. Spotkanie z dyrektorem sanockiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Rafałem Gużkowskim oraz kierowniczką krośnieńskiego Centrum Integracji Społecznej panią Laurą Starowiejską uzmysłowiło uczestnikom jak ważna jest godność każdego człowieka a w szczególności godność osoby dotkniętej, jakość „niepełnosprawnością”. Podczas prezentacji fragmentów filmów zrealizowanych przez Karpacką Grupę Filmową, których reżyserem jest Rafał Gużkowski a prezentujących tą tematykę dowiedzieliśmy się jak ważną rolę w rozwiązywaniu tego problemu ma ekonomia społeczna. Ekonomia społeczna to tworzenie miejsc gdzie osoby z różnym stopniem upośledzenia realizują swoje marzenia. Pani Laura Starowiejska na podstawie prezentacji filmu promocyjnego krośnieński CIS oraz fragmentów innych filmów pokazała co kierowana przez nią placówka czyni dla Seniorów i osób wymagających wsparcia.Problem stosunku do niepełnosprawnych pojawiał się w nauce Jana Pawła II.
Cyt: „Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi z należnymi im wrodzonymi, świętymi i nienaruszalnymi prawami, które mimo ograniczeń i cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka. Osoba przeto w jakiś sposób „upośledzona” będąc podmiotem ze wszystkimi jego prawami, winna mieć ułatwiony dostęp do uczestnictwa w życiu społeczeństwa we wszystkich wymiarach i na wszystkich poziomach, odpowiednio do swych możliwości. Osoba „upośledzona” jest jednym z nas i w pełni uczestniczy w naszym człowieczeństwie. Byłoby rzeczą w najwyższym stopniu niegodną człowieka i zaprzeczeniem wspólnego człowieczeństwa, gdyby dopuszczało się do życia społecznego, a więc także do pracy, tylko osoby pełnosprawne, gdyż w ten sposób popadałoby się w niebezpieczną formę dyskryminacji słabych i chorych ze strony silnych i zdrowych. Praca w znaczeniu przedmiotowym, także w takich okolicznościach musi być podporządkowana godności człowieka, podmiotowi pracy, a nie korzyści ekonomicznej”.

08.01.2020

Aktualności

04.01.2020

Aktualności

„Dobrze, że jesteście, by jak opłatkiem dzielić się miłością”. Pod takim hasłem odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane w hali widowiskowo-sportowej szkoły podstawowej w Tryńczy. Organizatorem wydarzenia był Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy współpracy gminy Leżajsk, miasta Nowa Sarzyna, oraz gminy Tryńcza z wójtem Ryszardem Jędruchem. Na uroczystości obecny był również metropolita przemyski, arcybiskup Adam Szal. Całość uświetnił występ orkiestry rodziny Pospieszalskich.

dr Sohrab Khoshbin
dr Sohrab Khoshbin
11.12.2019

Aktualności

Na spotkaniu z Łukaszem Głowaczem oraz Sebastianem Czajkowskim słuchacze naszego uniwersytetu mieli okazję dowiedzieć się, że główną przyczyną braku równowagi naszego organizmu i powstawania chorób jest nagromadzenie chemii oraz toksyn w naszym organizmie. Do tego typu spostrzeżenia doszedł dr Sohrab Khoshbin na podstawie wieloletnich doświadczeń i praktyki medycznej. Trudno być zdrowym, bo zdrowie, jego zdaniem, to zachowanie równowagi wszystkich części organizmu. Traktuję on ciało, jako całość, podczas gdy współczesna medycyna je rozdziela:, jeśli coś dzieje się z wątrobą – mówi o chorobie wątroby, jeśli z żołądkiem – o chorobie żołądka. Dr Khoshbin tak nie uważa, – jeśli bowiem chory jest żołądek, to znaczy, że cały organizm ma problemy, żołądek przecież wpływa na jego funkcjonowanie. Zdrowie to utrzymanie równowagi wszystkich organów ciała podczas ich pracy. To nie tylko brak choroby. Zapobieganie chorobom jest ważniejsze niż leczenie. Każdy (we własnym, dobrze pojętym interesie) jest odpowiedzialny za swój organizm i jego sprawne funkcjonowanie. A niestety jest tak, że współczesny człowiek czeka na chorobę, a potem idzie do lekarza. Jego zdaniem nawet, jeśli spożywamy zdrową żywność, niekonserwowaną, nieprzetworzoną wielokrotnie i bez tzw. ulepszaczy, (czyli, mówiąc prościej, bez tej całej chemii) – i tak organizm powinniśmy oczyścić. Obrazowo można to porównać do mycia rąk po przyjściu do domu. Niestety, współczesną medycyną rządzi specjalizacja. Są specjaliści od każdej części ciała. Kiedy mamy, zatem problem z sercem, kardiolog przepisuje nam tabletki, ich działanie nie jest obojętne na inne części organizmu. Pojawia się problem z żołądkiem, idziemy do specjalisty od żołądka i dostajemy kolejne tabletki. Zdarza się, że działają sprzecznie ze sobą. Pogarszają tylko nasze zdrowie. Po 15 latach pracy z pacjentami oraz znajomości właściwości poszczególnych ziół, które są oczyszczające, które dobre na krążenie itd. powstał preparat, który zarówno oczyszcza, jak i dodaje organizmowi energii. Zwłaszcza, jeśli chodzi o system odpornościowy. Mało ludzi wie o synergistycznym działaniu ziół. Każde z 26 ziół wchodzących w skład preparatu ma swoje działanie, ale jeśli je zmieszać, pojawia się nowe. Twórca sam o tym początkowo nie wiedział. Żadne z tych ziół osobno nie działa na choroby, ale razem odnoszą skutek. Zioła pomagają na wiele problemów. Proszę zauważyć, że np. pies, kiedy choruje, idzie na podwórko czy do ogrodu i znajduje coś, co mu pomaga. Zwierzę ma instynkt, my go straciliśmy.
Dr Sohrab Khoshbin - Sporządził recepturę ALVEO. Jest jedną z najważniejszych osób w Radzie Naukowej firmy Akuna. Ma tytuły doktorskie w dziedzinie odżywiania, medycyny chińskiej, herbologii i homeopatii. Jest założycielem Kanadyjskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Holistycznego (The Canadian College of Holistic Health) w Toronto. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie York w Toronto, jest autorem książki „100 cudownych roślin leczniczych” (100 Magie Herbs).

06.12.2019

Aktualności

6 grudnia 2019 (piątek) w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbył się koncert charytatywny, z którego dochód został przeznaczony na rehabilitację Dawida Radziejewskiego. Dawid uległ wypadkowi samochodowemu w wyniku którego doznał wielonarządowych uszkodzeń ciała, w tym rdzenia kręgowego, co spowodowało paraliż od odcinka piersiowego w dół. Potrzebne są pieniądze na rehabilitacje i niezbędny sprzęt dla Dawida. Podczas koncertu było wiele atrakcji, wśród których znalazły się m.in: występy artystyczne zespołów dziecięcych, zespołów ludowych jak i rozrywkowych. Ponadto odbyły się licytacje przedmiotów, a także voucherów na usługi, które podarowane zostały przez firmy wspierające rehabilitację Dawida. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Przez cały czas trwania koncertu, na stacjonarnych stanowiskach, animatorki organizowały czas i zabawy dla dzieci. Można było zrobić sobie zdjęcie ze Świętym Mikołajem, które wydrukowane stały się świetną pamiątką dla najmłodszych i nie tylko. Na miejscu do kupienia były również ciastka oraz kawa i herbata dla gości. Kolejną z przygotowanych atrakcji był pokaz strażacki, w którym jednostki OSP i PSP przeprowadziły akcję ratunkową poszkodowanych, uwięzionych w samochodzie.

05.12.2019

Aktualności

Uroczysta gala wolontariatu w Sanoku - 2019. W Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w auli Uczelni Państwowej im. Jana Grodka odbyła się uroczysta gala. Organizatorem tego wydarzenia byli Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka oraz Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku. Zaproszonych gości przywitały Jowita Nazarkiewicz – dyrektor ZS nr 2 w Sanoku i Czesława Kurasz prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku – organizatorzy uroczystości. Szkolne koło wolontariatu ZS nr 2 zaprezentowało działania, które podejmuje i akcje charytatywne. Jednym z konkursów rozstrzygniętym podczas gali był konkurs literacki pt. Ach ta dzisiejsza młodzież … czy na pewno? Do konkursu zgłoszono 12 prac, w tym 11 w kategorii juniorzy i 1 w kat. seniorzy. (6 wierszy, 5 opowiadań i 1 prezentacja). Wyróżnienie specjalne w kat. Seniorzy otrzymała Małgorzata Patronik, w kat. juniorzy III m. otrzymała Gabriela Szuba z ZS nr 1, drugie miejsce zajęła Joanna Gosztyła z II LO, zdobywczynią I m. została Magdalena Lorenc ZS nr 1. Gala wolontariatu była okazją, by odznaczyć zasłużonych wolontariuszy, zwrócić uwagę na ich pracę, zaangażowanie i podsumować działania charytatywne. Kapitała podczas oceniania zgłaszanych kandydatur brała pod uwagę wpływ, jaki działania wolontariusza wywarły na lokalną społeczność, rodzaj podejmowanych działań i ich systematyczność, zaangażowanie, czy umiejętność współpracy. Tytuł Wolontariusz Roku otrzymali: Agnieszka Magdziarczyk, która jak uzasadniali jurorzy: wyróżnia się gotowością do niesienia pomocy, chętnie poświęca swój czas dzieciom, jest sumienna, życzliwa i przy tym skromna. Druga osoba wyróżniona tym tytułem Natalia Sobolak jest tłumaczką języka migowego, systematycznie udziela się w polskim Związku głuchych, zarejestrowała się, jako potencjalny dawca szpiku, sama jest osobą niesłyszącą, jednocześnie wykazuje się ogromną odpowiedzialnością. Czesława Kurasz prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku przedstawiła sylwetki osób nominowanych przez Zarząd do tytułu Honorowy Wolontariusz. Tytuł ten przyznano firmie Domet, którą reprezentował dyrektor ds. rozwoju Marcin Stach oraz firmie ADR Polska S.A. którą reprezentował dyrektor HR Janusz Lach. Uroczystość uświetniły występy artystyczne m.in.: Grażyny Chytły, Emilii Seman, Gabrysi Marcinik, Klaudii Posadzkiej, Dawida Bocheńskiego, Kasi Szewczuk, Emila Pudlika, Mikołaja Żarskiego. Program artystyczny zaprezentowali podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolicy. Na koniec przed publicznością swoje talenty zaprezentowały Spartanki Martynka Posadzka i Konstancja Iwańczyk aktualne mistrzynie Polski, Europy i Świata.

mec. Wioletta Jarosz-Cecuła
mec. Wioletta Jarosz-Cecuła
27.11.2019

Aktualności

Spotkanie z mec. Wiolettą Jarosz-Cecułą pozwoliło słuchaczom zrozumieć m.in. złożoność przepisów prawa dotyczących niezwyczajnych sytuacji naszego dnia codziennego. Takim przykładem jest obrona konieczna w przypadku agresywnego zachowania. Słuchacze naszego Uniwersytetu na spotkaniu poinformowani zostali o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach udzielają radcy prawni oraz osoby, które posiadają tytuł magistra prawa oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Punkt Nr 2 usytuowany jest w lokalu biurowym Nr 48 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczą radcy prawni oraz adwokaci.Spotkanie z mec. Wiolettą Jarosz-Cecułą pozwoliło słuchaczom zrozumieć m.in. złożoność przepisów prawa dotyczących niezwyczajnych sytuacji naszego dnia codziennego. Takim przykładem jest obrona konieczna w przypadku agresywnego zachowania. Słuchacze naszego Uniwersytetu na spotkaniu poinformowani zostali o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach udzielają radcy prawni oraz osoby, które posiadają tytuł magistra prawa oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Punkt Nr 2 usytuowany jest w lokalu biurowym Nr 48 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczą radcy prawni oraz adwokaci.

Polski Legionista i żołnierz 45 pp (1914-1915)
Polski Legionista i żołnierz 45 pp (1914-1915)
20.11.2019

Aktualności

Sanocki Garnizon to formacja wojskowa która w znacznym stopniu przyczyniła się do wszechstronnego rozwoju miasta Sanoka. Taką formacją był utworzony w 1889 r. w Wiedniu. 18 Pułk Piechoty Obrony Krajowej. Kolory pułkowe: trawiasty (grasgrün), guziki srebrne z numerem „18”. W lipcu 1914 roku skład narodowościowy pułku: 47% – Rusini, 43% – Polacy. Od 1914 r.III batalion tego pułku stacjonował w Sanoku. 11 kwietnia 1917 roku 18 Pułk Piechoty Obrony Krajowej został przemianowany na 18 Pułk Strzelców. W czasie I wojny światowej pułk walczył z Rosjanami w 1914 i 1915 roku w Galicji między innymi w okolicach Biecza i Gorlic. Największe straty jednostka poniosła w bitwie pod Gorlicami.
Kolejną formacją był austro-węgierski Pułk Piechoty Nr 45. Jednostka została utworzona w 1816, w roku 1914 pułk wchodził w skład 47 Brygady Piechoty w 24. Rejon rekrutacji znajdował się w Sanoku. Budynki koszar znajdowały się przy obecnej ulicy Adama Mickiewicza. Skład narodowościowy jednostki 46% Polaków – 47% Rusinów – 7% pozostali. Święto pułkowe obchodzono corocznie 6 maja w dniu św. Łucji. Regiment nosił guziki w kolorze żółtym oraz szkarłatne (niem. scharlachrot) wyłogi. Językiem dowodzenia był niemiecki.
To właśnie po tych jednostkach wojskowych do dnia dzisiejszego stoją na terenie miasta budynki (do dziś użytkowane) jak: Koszary 2.psp, przed rokiem 1914 koszary 45 Galicyjskiego Regimentu Piechoty, do 1919 3. bss, do 1991 oddziału WOP, obecnie siedziba Placówki Straży Granicznej w Sanoku oraz Uczelni Państwowej im. Jana Grodka i naszego Uniwersytetu. Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku przy ul. Konarskiego pierwotnie stanowił koszary wojskowe c. i k. armii (określane jako koszary „na stawisku”).
Obecny budynek szkoły, położony przy ulicy Jana III Sobieskiego 23 stanowił pierwotnie koszary wojskowe. Kamień węgielny pod budynek koszar przeznaczonych dla 57. Batalionu obrony krajowej c. i k. armii został wmurowany 9 kwietnia 1891; w uroczystościach uczestniczyła sanocka elita. W pierwszym okresie budynek służył za garnizon 57. Batalionu Landwehry. W okresie II Rzeczypospolitej w budynku stacjonował I batalion 2 Pułku Strzelców Podhalańskich.
W okresie autonomii galicyjskiej w ramach Austro-Węgier na przełomie XIX/XX w Sanoku (to okres wyraźnej prosperity Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka) z infrastruktury korzystał 45 Pułk Piechoty c. i k. armii; pod koniec XIX wieku szereg budynków w posiadaniu jednostki stanowiło realność miejską, od których pobierano czynsz: dwa domy na Stawisku (koszary 45pp), 6 domów na Wójtostwie (4 koszar, 2 aresztu, 1 kuchni), nowe koszary obrony krajowej z magazynem i barakami, dom murowany (szpital wojskowy), magazyn 45pp, prochownia 45pp i prochownia obrony krajowej położone na folwarku w Posadzie Olchowskiej.
Tuż po II wojnie światowej 12 lipca 1945 do Sanoka przybył I batalion 34 Pułku Piechoty Ludowego Wojska Polskiego i został zakwaterowany w koszarach, do 1939 należących do 2 Pułku Strzelców Podhalańskich. W okresie PRL do 1952 stacjonował 26 Pułk Piechoty a do 1991 były siedzibą oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP).
Zabudowania Koszar w Sanoku –Olchowcach powstały w okresie autonomii galicyjskiej w ramach Austro-Węgier dla żołnierzy c. i k. armii. Do 1918 w tym miejscu działała prochownia oraz stadnina ułanów. W okresie II Rzeczypospolitej (1920-1939) w obiektach stacjonował III batalion i pluton artylerii piechoty 2 Pułku Strzelców Podhalańskich. Po II wojnie koszary przejęło ludowe Wojsko Polskie. W okresie PRL w koszarach stacjonował 26 Pułk Czołgów Średnich (1967-1989).
Monumentalny budynek wzniesiony w 1924 r. jako „Dom Żołnierza”. Uszkodzony podczas wojny obiekt odremontowano, lecz nie zrekonstruowano zdobiącej go kopuły. Obecnie jest to siedziba Sanockiego Domu Kultury.
Przedstawione obiekty kubaturowe Garnizonu Sanok to tylko część korzyści miasta Sanoka jakie odniósł dzięki obecności wojska. Są to obszerne fragmenty wykładu Andrzeja Romaniaka.

13.11.2019

Aktualności

Dzisiaj w ramach wykładu otwartego udaliśmy się do DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "ŚWIATŁO NADZIEI". Po oficjalnym przywitaniu członków Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Dyrektor placówki – Piotr Kobiałka poinformował słuchaczy o zadaniach jaki mają spełniać działający od 25 kwietnia 2018 r. Dom Pomocy Społecznej „Światło Nadziei” oraz Dom Dziennego Pobytu „Bezpieczna Przystań”. Wyśmienite warunki zorganizowane dla całodobowej opieki nad chorymi w ośrodku, a także o podejmowane sposoby terapii, rehabilitacji sprzyjają udzielaniu wszelakiej pomocy mieszkańcom Domu. W Domu Pomocy Społecznej przebywa trzydzieści osób w ramach opieki całodobowej oraz dziesięć osób w ramach opieki dziennej, w szczególności z różnego rodzaju niepełno sprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki na budowę DPS-u pozyskane zostały ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działający pod kierownictwem artystycznym Siostry Serafitki s. Elżbiety przy Domu zespół artystyczny przedstawił naszym słuchaczom scenkę rodzajową o mieszkańcach NIESWAROWA. Gospodarze ugościli naszych słuchaczy „słodkim poczęstunkiem” a dyrektor osobiście oprowadził po obiekcie.

06.11.2019

Aktualności

30.10.2019

Aktualności

Spotkanie z mgr Wiesławą Wojciechowską – nauczycielem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach pozwoliło naszym słuchaczom uzmysłowić sobie jak kwiaty doniczkowe wpływają na nasze zdrowie, wydzielając różne związki chemiczne. Przeprowadzony wykład przekonał słuchaczy że warto uprawiać w domu kwiaty doniczkowe, bo poprawiają samopoczucie, dodają sił, czasem wręcz leczą. Warunek - muszą być dobrze dobrane! Kwiaty doniczkowe dostarczają tlenu. Tam, gdzie przebywa dużo ludzi i stężenie dwutlenku węgla jest większe (np. sale konferencyjne), dobrze jest uprawiać alturium, skrzydłokwiat, scindapsus czy daktylowiec niski. Kolejną ważną zależnością między kwiatami doniczkowymi a zdrowiem człowieka jest ta, że zwiększają one wilgotność powietrza. Kwiaty doniczkowe zwalczają też bakterie, wirusy i zarodniki grzybów. Dzieje się tak dzięki wydzielanym przez nie lotnym substancjom fitoncydom, zwanym czasami roślinnymi antybiotykami. Kwiaty doniczkowe oczyszczają powietrze ze szkodliwych substancji. Ponadto kwiaty doniczkowe to aromaterapia. Zapach najszybciej wpływa na zmianę samopoczucia, ponieważ impulsy zapachowe są łatwo przenoszone do mózgu. Pachną głównie kwiaty, ale substancje odpowiedzialne za aromat znajdują się we wszystkich częściach rośliny: w liściach, pędach, korzeniach, nasionach i owocach. Kwiaty doniczkowe to lepsze samopoczucie - kolor zielony poprawia pracę płuc i krążenie krwi. Niektóre badania wykazują nawet, że pogłębia oddech. Ale zieleń roślin doniczkowych przede wszystkim dobrze działa na psychikę człowieka - uspokaja nerwy i koi oczy. Pamiętajmy jednak że kwiaty doniczkowe to również gatunki trujące. Hodując te trujące piękności, warto przestrzegać dwóch zasad: ustawić kwiaty doniczkowe w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, a zabiegi pielęgnacyjne (przesadzanie, mycie liści, usuwanie uszkodzonych części) wykonywać w rękawiczkach. Podczas spotkania słuchacze usłyszeli również dużą dawkę informacji w jaki sposób dekorować pomieszczenia na różne okazje.

23.10.2019

Aktualności

Na wstępie dzisiejszego spotkania kierownik Sanockiego Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Stanisław Sroka zaprezentował słuchaczom jubileuszowy film o ZUS-sie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstał 24 października 1934 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Od blisko 85 lat ZUS jest najważniejszą instytucją polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Od tamtej pory jest najważniejszą instytucją polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Obsługuje 25 milionów klientów: ubezpieczonych, świadczeniobiorców i przedsiębiorców. Wypłaca dziesiątki świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu wielu różnych ryzyk. Ubezpieczenia społeczne stanowią ważny filar naszej państwowości – odegrały istotną rolę w jej kształtowaniu oraz w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i solidaryzmu społecznego. Zarówno w II Rzeczpospolitej, jak i teraz obowiązuje ten sam mechanizm redystrybucji. Trwałe są też mechanizmy zabezpieczenia społecznego. Pozostało też najważniejsze – gwarancja terminowej wypłaty świadczeń i dbałość o jak najlepszą, jakość obsługi klientów, troska o zdrowie i sprawność ubezpieczonych oraz powszechna edukacja w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i naukowe podstawy systemu. Następnie pracownica Wydziału Świadczeń Emerytalno – Rentowych przedstawiła zebranym korzyści, jakie odniosą osoby, które złożą w ZUS wniosek o 500 PLUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – tj. stały dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Program wystartował 1.10.2019 r.

16.10.2019

Aktualności

Realizując wykład poświęcony profilaktyce alkoholowej zarząd SUTW wykorzystał wystąpienie mgr Grażyny Łucji Szajdy - certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień, specjalisty psychologa klinicznego, posiadającej 20 letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi (publikowane https://www.youtube.com/watch?v=pytlBWP8slc) z 26 maja 2017 r. „Rozwój duchowy jako szansa wyjścia z uzależnień” oraz Wstrząsający dokument obejmujący 3 lata z życia alkoholika w średnim wieku. Michał pije już 30 lat. Jak nisko trzeba upaść, by wreszcie zapragnąć podnieść się z dna? Jak silnym trzeba być, by tego dokonać? Michał Marian Pawełczyk, bohater przejmującego filmu dokumentalnego Beaty Januchty, doświadczył na własnej skórze i skrajnego upodlenia i cudu odradzania się.
Filmowa historia Michała obejmuje dwa i pół roku z jego życia. Michał pije od 30 lat, z czego od 20 lat intensywnie. To alkohol sprawił, że stracił rodzinę: żona odeszła od niego, zabierając dwuletniego wówczas synka, Maćka. Wyjechała z dzieckiem do Szwecji, gdzie Michał ma ciotkę. To ona pomogła Ninie urządzić się w nowym miejscu. Od czasu ich wyjazdu, wkrótce po stanie wojennym, Michał praktycznie nie miał z nimi kontaktu. Ledwo pamięta syna, który teraz jest już dorosły. Z czasem nałóg odebrał mu także pracę i dach nad głową. Michał mieszkał w altankach, kanałach, ruderach do rozbiórki. Bywało, że wypijał 6-7 butelek alkoholu dziennie. Gdy nie starczało pieniędzy na wódkę czy wino, pił to, co akurat wpadło w rękę: denaturat, borygo itp. Ten inteligentny i prawdopodobnie wykształcony mężczyzna wstydził się pokazywać na oczy dawnym znajomym, nie chciał czuć smrodu własnego ciała i spoglądać na siebie trzeźwo. Dobrze czuł się tylko wśród takich jak on, bo tylko oni go nie odtrącali. Kilkakrotnie podejmował desperackie próby wyjścia z nałogu, ale po paru tygodniach, spotkawszy się znowu z kumplami od kieliszka, wracał do punktu wyjścia. Kiedy zaczyna się film, jest czerwiec 2000 r. Brudny, zarośnięty, wiecznie zamroczony Michał, budzi bardziej odrazę niż litość. Rok później, po paromiesięcznym leczeniu w poradni AA, znów jest w melinie, praktycznie nie trzeźwieje. Ale podejmuje kolejną próbę wyjścia z matni. Zjawia się we wrocławskim Schronisku św. Brata Alberta, kierowanym przez Dariusza Dobrowolskiego. Dostaje swoje łóżko, czyste ubranie, jedzenie, lekarstwa na odtrucie, a przede wszystko życzliwość i zrozumienie. Powoli wraca do normalnego świata i coraz dotkliwiej odczuwa samotność, brak miłości. Tak bardzo tęskni za synem, tak wiele by dał, żeby go zobaczyć. Tym razem musi wytrwać. W listopadzie 2001 r. nadal nie sięga po kieliszek. Odzyskał siły, dostał pracę w skupie złomu. Choć wciąż jeszcze balansuje między nadzieją i rozpaczą, wiarą i zwątpieniem, trwa w swoim postanowieniu. Odkłada każdy grosz na podróż do Szwecji. Z niechęcią patrzy na swych dawnych, zapijaczonych kumpli. W październiku 2002 r. składa podanie o paszport, z pomocą Darka kupuje nowe, porządne ubrania na podróż. Nie chce przynieść synowi wstydu, kiedy już dojdzie do spotkania. Bo Michał nie traci nadziei, że Maciek zechce się z nim zobaczyć, tak jak on sam zdecydował się przed laty spotkać z własnym ojcem, który go porzucił. Michał nie robi sobie złudzeń, że chłopak rzuci mu się w ramiona, ale na pewno zechce go wysłuchać, może nawet spróbuje zrozumieć i wybaczyć zmarnowane dzieciństwo? Nie uprzedził go o swoim przyjeździe, chce zobaczyć spontaniczną reakcję Maćka. O planowanej wizycie wie tylko ciotka. Obiecuje pomoc w skontaktowaniu z synem. W połowie grudnia Michał wsiada na prom. Czy spełni się jego największe marzenie? (http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=4218561).

09.10.2019

Aktualności

Wyjazd słuchaczy do Pastwisk przypomniał że okolice tej miejscowości nierozerwalnie związane są z najznamienitszym Polakiem – św. Janem Pawłem II. To właśnie tutaj powstało Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach. Centrum powstało w celu upamiętnienia licznych pobytów Kard. Karola Wojtyły w Beskidzie Niskim a w szczególności w Rudawce Rymanowskiej. Miejsce to pokazuje ścieżkę życiową Korola Wojtyły, która doprowadziła go aż na Stolicę Piotrową poprzez wyeksponowanie trzech wątków: intelektualno-duchowego, pasterskiego i przyrodniczego. O tych wydarzeniach w sposób wyśmienity opowiedziała nam pani Małgorzata Kosiarska. Podczas pobytu w Pastwiskach odwiedziliśmy również zbudowany w 1980 roku Kościół p.w. Św. Józefa Robotnika, dla którego papież Jan Paweł II podarował figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Ten dar upamiętnia wędrówki Ojca Świętego, najpierw jako młodego kapłana a później kardynała po tych pięknych okolicach. W budynku znajduje się sala konferencyjna, wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, mogąca pomieścić do 100 osób, która jest idealnym miejscem na zorganizowanie konferencji, spotkań, dyskusji, itp.

osobiste przedmioty porucznika
osobiste przedmioty porucznika
09.10.2019

Aktualności

W Pastwiskach obok Regionalnego Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły znajduję się szczególny pomnik porucznika Františka Geislera z II Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej, który poległ w tej miejscowości 18 września 1944 roku w czasie walk tzw. operacji Karpacko Dukielskiej ratując swoich rannych żołnierzy na polu bitwy. O tułaczych losach tego żołnierza opowiada kustosz.
Na stronie https://www.pastwiska.pl/pomnik.html opisana jest historia prawie 50-letnich poszukiwań przez syna grobu swojego Ojca, którego nigdy nie spotkał.

09.10.2019

Aktualności

Stare traktory, przedmioty codziennego użytku, tradycyjne stroje oraz historię wsi Besko w powiecie sanockim można poznać w Centrum Dziedzictwa, które powstało w tej miejscowości. Centrum mieści się w dawnym XIX-wiecznym spichlerzu, który należał do majątku Czartoryskich. Ekspozycje, połączone z prezentacjami multimedialnymi pokazujące życie chłopstwa od pradziejów po czasy powojenne znajdują się na trzech kondygnacjach. Część eksponatów przekazali mieszkańcy Beska. Na ostatnim piętrze jest sala kinowa, w której wyświetlany jest film o Besku. W planach jest, aby w Centrum Dziedzictwa odbywały się m.in. kiermasze świąteczne. Szczegółowych informacji uczestnikom wycieczki udzieliła pani Aneta Szałankiewicz.

07.10.2019

Aktualności

Szkolenie wolontariuszy - Zboiska 2019. W dniach 4-5 października 2019 w Ośrodku w Zboiskach, odbyło się spotkanie szkoleniowe wolontariuszy Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku. W spotkaniu udział wzięli również wolontariusze Koła Wolontariatu przy Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Przedmiotem corocznego szkolenia nowych wolontariuszy (pierwsze roczniki sanockich szkół ponadpodstawowych i Uczelni Państwowej) był udział w prelekcjach i warsztatach, między innymi: ” Bezpieczeństwo i Samoobrona”, przeprowadzony przez przedstawicieli policji, „Błędne koło uzależnień – trzeźwość to określony styl życia” oraz „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, po którym wolontariusze mogli przystąpić do egzaminu i uzyskać cenny certyfikat. Odbyli również spotkanie z burmistrzem miasta Sanoka, panem Tomaszem Matuszewskim, który wygłosił wykład pt. „Jak ważny jest wolontariat dla społeczeństwa Sanoka”. Następnie pani Marta Głód wygłosiła prelekcję na temat „Wolontariusz – rodzaje form pomocy”. Uczniowie mieli okazję do odbycia indywidualnych rozmów z panią psycholog. To spotkanie było również okazją do integrowania się sanockich wolontariuszy.

08.10.2019

Aktualności

Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy. Przed corocznym szkoleniem nowych wolontariuszy w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym w Zboiskach uczestnicy tego szkolenie odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy, który jest placówką pomocy społecznej, w której oparcie mogą znaleźć osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w szczególności z terenu naszej gminy. Zadaniem Domu jest przede wszystkim rozwijanie i podtrzymywanie u osób niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego funkcjonowania w środowisku. Cel ten realizowany jest przede wszystkim poprzez terapię zajęciową. Terapia zajęciowa realizowana w ŚDS daje każdemu uczestnikowi szansę wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie. Daje możliwość na wybór takiej formy twórczości, która odpowiada indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom uczestnika. Celem realizowanym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy jest rehabilitacja przywracająca uczestników do życia we własnym środowisku społecznym. W naszym Domu prowadzone są wszystkie formy terapii zajęciowej, praca, ruch i rozrywka. Wykonywanie pożytecznych czynności w Domu, prace porządkowe na terenie i wokół Domu podtrzymują prawidłową aktywność uczestnika oraz pomagają w osiągnięciu samodzielności życiowej. Systematycznie i ciekawie prowadzone zajęcia rehabilitacyjno– ruchowe prowadzone przez fizjoterapeutę rozwijają kondycję fizyczną i psychiczną uczestnika.

07.10.2019

Aktualności

Wołoska Koliba, czyli folkowe spotkania na pasterskim szlaku. Jak co roku w Bieszczadach na dobre rozpoczął się jesienny spęd owiec o pięknej tradycji, którą warto celebrować, a już na pewno świętować. Dlatego w Bacówce u Franosa i Chacie nad Wisłokiem, hucznie, nadzwyczaj wesoło i z przytupem świętowano zakończenie sezonu pasterskiego. Wydarzenie nazwane tradycyjnie Wołoską Kolibą, czyli folkowymi spotkaniami na pasterskim szlaku przyciągnęło do Osławicy i Wisłoka Wielkiego wielu gości. Bacówka Franosa znajduje się w niewielkiej wiosce Osławica, położonej na trasie z Cisnej do Komańczy, tuż za Nowym Łupkowem. Tu znajduje się obecnie największe stado owiec w Bieszczadach. Uczestnicy spotkania zobaczyli nie tylko spęd owiec, ale też zabawy pasterskie i pokazy łucznicze. Część naszych słuchaczy wzięła udział w warsztatach fotograficznych w plenerze, spacerze zielarskim prowadzonym przez Jolantę Harnę. Były wystawy oraz kiermasz rękodzieła góralskiego. Były koncerty, wystawy i warsztaty. Jak na prawdziwą góralską biesiadę przystało, nie zabrakło też oscypków, bundzy i żętycy. Nie mogło zatem zabraknąć na nim słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

01.10.2019

Aktualności

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020. Sanocki Uniwersytet w dniu 1 października 2019 r. zainaugurował kolejny rok akademicki. Uroczystość poprzedzona mszą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego (na której poświęcono nowy sztandar Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.) dorocznym zwyczajem przeprowadzona została wspólnie z Uczelnią Państwową im. Jana Grodka w Auli Centrum Sportowo-Dydaktycznym. Licznie zgromadzonych gości, tj.; rektorów i delegatów szkół wyższych, przedstawicieli władz państwowych samorządowych, parlamentarzystów, duchownych, reprezentantów środowisk lokalnych, biznesu oraz studentów przywitała JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Cipora. W swoim wystąpieniu inauguracyjnym Pani Rektor podsumowując miniony rok akademicki przedstawiła wyzwania na przyszłość stojące przed Sanocką Almamater. Wykład inauguracyjny pt: „Leczenie ortopedyczne chorych z artropatią hemofilową stawów” wygłosił prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela Kierownika Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Ostatnim akcentem inauguracji roku akademickiego był występ nauczyciela akademickiego Uczelni dr Moniki Brewczak, która przeniosła zgromadzonych w świat muzyki filmowej Ennio Morricone.

19.06.2019

Aktualności

Zakończenie roku akademickiego 2018/2019. Czas niestety biegnie bardzo szybko. To już kolejny raz przychodzi nam zakończyć kolejny 2018/2019 rok akademicki w naszym sanockim uniwersytecie Trzeciego Wieku. Rozpoczęliśmy je w sposób nietypowy, bowiem na wstępie z programem artystycznym wystąpiła grupa artystów amatorów reprezentująca Klub Seniora "Barwy Jesieni" przy Osiedlowym Domu Kultury Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej "GAGATEK". Podczas występu artyści zaprezentowali całą gamę swojego repertuaru. Był zatem pokaz grupy tanecznej, piosenki zespołu, wiersze, skecze oraz słowa skierowane do naszych słuchaczy. Występ bardzo się podobał i został ciepło przyjęty przez naszych słuchaczy. Każde zakończenie pewnego zamkniętego okresu czasu to okazja do podsumowań. W sposób bardzo ogólny wymieniając tylko najważniejsze wydarzenia minionego roku przypomniał je prezes naszego Stowarzyszenia. Zakończenie roku akademickiego to okazja po podziękowań. Dorocznym zwyczajem decyzją Zarządu osobom szczególnie pomocnym w prowadzeniu działalności statutowej naszego Stowarzyszenia przyznano honorowy tytuł „Przyjaciel Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” a byli nimi mgr Robert Bańkosz oraz mgr Wojciech Pajestka. Na ręce J.M. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku dr n. med. doc. Elżbiety Cipora prezes SUTW przekazał pisemne podziękowanie dla wszystkich pracowników za całoroczną współpracę. W imieniu własnym i słuchaczy prezes zarządu Andrzej Pańko przekazał pisemne podziękowanie dla wiceprezes Czesławy Kurasz, Genowefy Zahaczewskiej, Heleny Kunik oraz Zbigniewa Sabat za szczególne zaangażowanie w realizację żądań statutowych podczas minionego roku akademickiego. Sekretarz zarządu Ewa Rogacz w imieniu własnym i słuchaczy SUTW podziękowała prezesowi Andrzejowi Pańko za kierowanie pracą zarządu oraz planowanie i realizację zadań statutowych w zakresie kształcenie ustawicznego naszych studentów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy tegorocznego zakończenia roku akademickiego wzięli udział w poczęstunku serwowanym przez zaprzyjaźniona restaurację „Finezja”

mgr Wojciech Pajestka
mgr Wojciech Pajestka
12.06.2019

Aktualności

W dzisiejszym naszym gościem był Wojciech Pajestka - pracownik Biura Karier, Promocji i Współpracy PWSZ w Sanoku. Sport zawsze towarzyszył jego życiu i był mu bardzo bliski. Podczas swojego wykładu przypomniał zebranym czym każdego człowieka jest „odrobina” sportu bowiem ruch i wysiłek fizyczny wpływa na zdrowie. Dlaczego warto ćwiczyć? Bo to najlepszy sposób, by schudnąć, ale także zapobiec chorobom cywilizacyjnym. Należy pamiętać że ruch wywiera najbardziej korzystny wpływ wtedy, kiedy ma charakter systematyczny, długotrwały, przy czym istotną rolę odrywa właściwy dobór ćwiczeń fizycznych oraz ich intensywność. Osoby w dojrzałym wieku, które dopiero teraz postanowiły ćwiczyć, powinny zacząć od dziesięciominutowego treningu, lecz powtarzanego kilka razy w ciągu dnia. Ćwiczenia, nawet krótkie, powinny rozpoczynać się rozgrzewką, która pozwoli uniknąć kontuzji, w części głównej - ćwiczenia odpowiednio intensywne, a na koniec - stopniowe wyciszenie organizmu. To trzy ważne etapy każdych ćwiczeń. Wytrzymałość zapewni nam marsz (zamiast marszu, można uprawiać nordic walking, bo zmniejsza on obciążenie kręgosłupa. Poleca się także ćwiczenia w wodzie i długie spacery), bieg, jazda na rowerze, taniec. Najprostszy wysiłek siłowy to chodzenie po schodach. Ważne są też ćwiczenia rozciągające. Dla osób puszystych wskazany jest trening trwający 90 minut, bo organizm najpierw spala węglowodany, dopiero potem tłuszcz. Należy pamiętać że osoby puszyste powinny się unikać wysiłku fizycznego typu podskoki, mogą one stanowić zbyt duże obciążenie dla kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym, oraz dla dużych stawów (kolanowych, skokowych). Po każdym umiarkowanym, ale systematycznym wysiłku fizycznym wzmacnia się układ odpornościowy. Poprawia się bariera bezpieczeństwa chroniąca przed chorobotwórczymi wirusami i bakteriami. Ale dotyczy to także chorób nowotworowych. Sprawny układ immunologiczny sam niszczy zmienione nowotworowo komórki. Zapamiętajmy że aktywność fizyczna wzmacnia mięśnie, stawy, poprawia ich elastyczność, zapobiega demineralizacji kości, wpływa na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Lista korzyści zdrowotnych jest imponująca. Badania dowodzą, że ludzie aktywni lepiej się uczą i zapamiętują, bo ich mózg sprawniej pracuje.

05.06.2019

Aktualności

Karpaty ciągną się wyraźnym łukiem o długości ok. 1300 km pomiędzy przełomem Dunaju: na granicy austriacko – słowacko - czeskiej w pobliżu Bratysławy, do tzw. „Żelaznej Bramy” na pograniczu rumuńsko-serbskim, gdzie niewielką enklawą przekraczają Dunaj Karpaty dzieli się na trzy jednostki : Wschodnie, Zachodnie i Południowe. Obecność Karpat w kulturze znacznie przewyższa ich powierzchnię, ma to swe źródła w historii i rozmieszczeniu ważnych ośrodków rozwoju kultury i sztuki. Łuk Karpat stanowił barierą osadniczą ale także, ze względu na położenie, był szlakiem wędrówek i ponawianych fal osadnictwa. Przyglądając się mapie, można zauważyć, że łuk Karpat dotyka na zachodzie Alp, a na wschodzie Bałkanów. Od najdawniejszych czasów mieszały się tu ludy ze Wschodu, Celtowie, Germanie, Słowianie i ludy wędrujące z Południa Europy. Karpaty były obszarem nomadycznej gospodarki pasterskiej, handlu i miast zakładanych już w XIII wieku. Mieszanka ludów, długo praktykowany pasterski nomadyzm i trudne warunki życia dały w rezultacie unikalną kulturę karpacką. W ostatnim stuleciu w Karpatach mieszały się żywioły : Słowiański ( Ruski, Polski, Słowacki, Czeski), Wołoski, Niemiecki, Rumuński, Bułgarski, Żydowski, Cygański i inne. Zabytki architektury, tradycyjne obyczaje, muzyka i sposoby gospodarowania są obecnie wielką wartością i podlegają badaniom i ochronie. Karpaty to także stare szlaki transportowe z Południa na Północ i wiele lokalnych dróg, którymi transportowano sól, wino, drewno, miedź, tkaniny, bursztyn i nowe mody w kulturze. Na dzisiejszym wykładzie który przeprowadzony został w „Sali Herbowej” Urzędu Miasta Sanoka mgr Robert Bańkosz przedstawił zebranym kulturę karpacką obejmującą region Karpat Wschodnich na pograniczu polsko – ukraińsko – słowackim.

mgr Zdziasław Socha
mgr Zdziasław Socha
29.05.2019

Aktualności

W dniu dzisiejszym słuchacze Sanockiego UTW spotkali sie z przedstawicielem zaprzyjaźnionego UTW z Krosna kol. Zdzisławem Sochą który przedstawił zebranym krótką informację z realizacji międzynarodowych spotkań seniorów w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zarządu i słuchaczy Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to ostatni z realizowanych projektów na terenie Irlandii.

22.05.2019

Aktualności

WIZYTA W NOWOSIELCACH. Słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzięki zaproszeniu i uprzejmości Pana Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach mgr inż. Józefa Gocko mieli możliwość zapoznania się z obiektami dydaktycznymi oraz wyposażeniem technicznym będącym na stanie Zespołu Szkół. Było to możliwe podczas tradycyjnego środowego wykładu otwartego przeprowadzonego na terenie Szkoły. Uczestnicy spotkania usłyszeli odpowiedzi na temat rolnictwa precyzyjnego, energii odnawialnej oraz podstawowych jednostek chorobowych istniejących w obrębie rolnictwa. Mgr inż. Tomasz Prawda i mgr inż. Jakub Czerkies przekazali uczestnikom wyjazdu część wiedzy ogromnego, powstającego w ciągu wielu lat rolnictwa precyzyjnego. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że rolnictwo precyzyjne to gospodarowanie wspomagane komputerowo, oparte głównie na gromadzeniu danych o przestrzennym zróżnicowaniu plonów w obrębie pola. To mapy na podstawie, których stosuje się wybiórczo zabiegi nawożenia i ochrony roślin. Rolnik używa do tego celu maszyn precyzyjnej aplikacji agrochemikaliów. Koncepcja rolnictwa precyzyjnego zapewnia uzyskiwanie większych plonów wyższej, jakości, obniżenie kosztów produkcji oraz ograniczenie skażenia środowiska. Lek. wet. Stanisław Kaczor przedstawił występujące w naszym otoczeniu jednostek chorobowych. Zarówno zwierzęta jak i ludzie oraz rośliny są często atakowane przez różne drobnoustroje. Wykształcone różnego rodzaju bariery, zabezpieczenia czy mechanizmy odporności okazują się niewystarczające czy nawet zawodne i dochodzi wówczas do inwazji wirusów, bakterii na organizm wielokomórkowy. Szczególną uwagę poświęcił afrykańskiemu pomorowi świń ”Wirus ASF”. Mgr inż. Krzysztof Skoczołek przedstawił zebranym zagadnienia wykorzystania energii odnawialnej. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że odnawialne źródła energii to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran pozyskiwany z kopalin. To nasze wspólne spotkanie było przykładem szczerego dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i sercem z wszystkimi, którzy zechcieli w nim wziąć udział.

mgr Iwona Ryniak-Kasprzak
mgr Iwona Ryniak-Kasprzak
15.05.2019

Aktualności

WARSZTATY - SENIOR MEDIATOR.

08.05.2019

Aktualności

B W A Galeria Sanocka 13 lat działalności i sukcesów. BWA Galeria Sanocka jest galerią miejską, niekomercyjną. Galeria usytuowana jest przy Rynku sanockim, zajmuje górną kondygnację zabytkowej mieszczańskiej kamienicy. Dysponuje czterema salami ekspozycyjnymi, w układzie amfiladowym o łącznej powierzchni 130 m2. Program zakłada prezentację sztuki współczesnej, ze szczególnym naciskiem na zjawiska nowe. W Galerii Sanockiej organizowane są wystawy indywidualne i zbiorowe. Ważnym elementem programu są akcje w przestrzeni publicznej miasta. Galeria stara się promować twórczość młodych artystów pochodzących z Sanoka. Galeria organizuje pokazy filmów, spotkania autorskie, wydaje katalogi wystaw i druki ulotne. Przy galerii działa Pracownia Edukacji Artystycznej, która realizuje szeroki program zajęć dydaktycznych przybliżających sztukę współczesną. Dla młodzieży i dorosłych organizowane są cykle wykładów i warsztatów dotyczących historii sztuki i kultury, zajęcia dla dzieci rozwijają niekonwencjonalny stosunek do środków artystycznych. Malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, fotografia, instalacje, sztuka obiektu, wideo – to jest podstawowa działalność Sanockiego BWA. Informacje o tej działalności przekazał naszym słuchaczom na spotkaniu w siedzibie BWA jej kierownik Sławomir Woźniak - który jest jest animatorem kultury, teatrologiem, nauczycielem i pomysłodawcą wielu imprez artystycznych i edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. Ukończył Akademię Teatralną w Warszawie (wydział wiedzy o teatrze), Podyplomowe Studia z Zarządzania Placówkami Kultury i Oświaty (Akademia Muzyczna we Wrocławiu), Podyplomowe Studium Pedagogiczne (PWSZ Sanok), Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny dla nauczycieli szkół artystycznych (CENSA w Warszawie) oraz dwuletnie Studium Teatralne w Warszawie. Praktycznie od początku drogi zawodowej, jest związany z amatorskim ruchem teatralnym i recytatorskim. W latach 1986 – 1990 prowadził w GOK Bukowsko dziecięcy zespół teatralny Świat Baśni”, który był laureatem wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądów teatralnych (1988 r. – I miejsce na wojewódzkim przeglądzie KROSCENA oraz udział w Centralnym Pokazie Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Łodzi, 1989 – finalista Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Uśmiechu w Krośnie).

12.04.2019

Aktualności

Warsztaty kulinarne 12.03.2019 - 12.04.2019 Warsztaty kulinarne. Słowo „dieta” pochodzi z języka greckiego i oznacza styl życia, czyli sposób żywienia i aktywność fizyczną. Obecnie odnosi się do sposobu żywienia. Uwzględnia odpowiednie urozmaicenie i doboru produktów pod względem ilościowym oraz jakościowym. Na prowadzonych przez mgr inż. Krzysztofa Indyka - nauczyciela przedmiotów gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku - Warsztatach Kulinarnych 18- osobowa grupa słuchaczy naszego Uniwersytetu dowiedziała się, że w naszym odżywianiu ważnymi zagadnieniami do uwzględnienia są: klasyfikacja diet; zasady ich sporządzania; przyjęte metody obróbki cieplnej do sporządzania potraw ponadto znajomość charakterystyki diety łatwostrawnej oraz diet z ograniczeniem białka, tłuszczu i cukrów prostych. Opracowując daną dietę pamiętać bezwzględnie musimy o zamierzonym celu do osiągnięcia: tj. usunięciu dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, poprawę w zakresie wydzielania soków trawiennych oraz trawienia; wchłaniania i funkcji motorycznych; prawidłowe odżywianie organizmu i wyrównanie poprzednich niedoborów w odżywianiu, jeżeli one istnieją. Istotną wiedzą do zapamiętania jest że dieta oprócz funkcji żywienia podstawowego, musi ponadto: oszczędzać chory narząd; pokrywać zwiększone zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, które w wyniku choroby są wykorzystywane lub tracone w większej ilości; ograniczać lub wykluczać składniki pokarmowe, których przemiana w organizmie jest upośledzona; wykluczać składniki, na które chory jest uleczony.

10.04.2019

Aktualności

G M O - szanse czy zagrożenia?  GMO (z ang. Genetically Modified Organism, czyli organizm zmodyfikowany genetycznie), to takie rośliny lub zwierzęta, których materiał genetyczny został zmieniony w laboratoriach za pomocą skomplikowanych metod inżynierii genetycznej. Zmiany te polegają np. zwiększeniu aktywności jakiegoś konkretnego genu, poprzez wprowadzenie do DNA jego dodatkowych kopii. Można również wyciszyć dany gen i dzięki temu pozbawić organizm jakiejś cechy, za którą ów gen odpowiadał. Inną metodą tworzenia GMO jest przeszczepianie genów z jednych organizmów do innych. Dzięki powyższym metodom nadaje się organizmom, np. roślinom, cechy pożądane przez człowieka: większą trwałość, odporność na szkodniki, wirusy, grzyby czy środki chwastobójcze, zwiększa zawartość witamin lub błonnika, nadaje intensywniejszy kolor albo zmusza do produkcji jakichś substancji (np. bakterie, którym wszczepiono gen człowieka i produkują w laboratoriach ludzką insulinę na potrzeby medycyny). Warto przy tym pamiętać, że obecnie wykorzystywane przez człowieka rośliny „tradycyjne” też nie są naturalne, gdyż zostały otrzymane metodą długotrwałych krzyżówek genetycznych. Różni je od GMO to, że podczas krzyżowania nie stosowano nowoczesnych metoda inżynierii genetycznej a „mieszanie” genów odbywało się w obrębie danego gatunku (np. uzyskanie wydajnych odmian pszenicy; wyhodowanie nektarynek, czyli pozbawionych włosków brzoskwiń) lub było skutkiem łączenia blisko spokrewnionych gatunków (np. pszenżyto). O organizmach których materiał genetyczny został zmieniony za pomocą metod nowoczesnej biotechnologii w taki sposób, by nadać mu nowe pożądane cechy (np. odporność danej rośliny na choroby czy suszę) opowiedział nam na dzisiejszym spotkaniu dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku dr inż. Mateusz Kaczmarski. Zaznaczył on że w chwili obecnej bardzo trudno jest odpowiedzieć na postawione w wstępie wykładu pytanie ponieważ upłynęło zbyt mało czasu aby stwierdzić definitywnie następstwa dokonanych zmian na organizmy biotopu jako całości i relacje pomiędzy nimi.

dr Jolanta Mazur-Fedak
dr Jolanta Mazur-Fedak
27.03.2019

Aktualności

Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Jeden z największych poetów polskich, laureat nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczony na kilkanaście języków. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów w USA i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta Krakowa. Twórczość Czesława Miłosza jest bardzo różnorodna pod względem rodzajowym i gatunkowym. Przypada na długi czas: dwudziestolecie międzywojenne, lata II wojny światowej oraz okres powojenny. Wybitny polski poeta stworzył wiele poruszających wierszy, esejów i powieści. Twórczość Miłosza jest bogata – nie ogranicza się do poezji, równie ważną domeną jego działań jest proza i przekłady, był też profesorem języków i literatury. Bardzo ciekawy wykład poświęcony życiu i twórczości Czesława Miłosza zaproponowała naszym słuchaczom dr Jolanta Mazur-Fedak – nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku. Dr Jolanta Mazur-Fedak prowadzi od lat Koło Teatralne grupujące młodzież zainteresowaną sztuką sceniczną. Jego członkowie co roku wyjeżdżają na warsztaty teatralne oraz spektakle do renomowanych teatrów w Polsce, spotykają się z twórcami teatralnymi, aktorami. Mogą też zaprezentować własną twórczość. Dr Joanna Mazur –Fedak to również konkursy recytatorskie dla uczniów szkół gimnazjalnych, średnich.

20.03.2019

Aktualności

WALNE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. W dniu 20 marca 2019 r. w Sanoku odbyło się Walne sprawozdawczo – wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku. Na sali w pierwszym terminie obrad było obecnych 33 członków posiadających czynne prawo wyborcze, co stanowiło 14,56% ogółu członków Stowarzyszenia. Liczba członków Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku na dzień 20 marca 2019 r. wynosi 227 osób. Zgodnie z przepisem § 21 ust. 1 Statutu Stowarzyszenie WZC przeprowadzono w drugim terminie 20 marca 2019 r. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Członków Stowarzyszenia otworzył w drugim terminie Prezes Zarządu Kol. Andrzej Pańko, który powitał wszystkich zgromadzonych, podziękował za przybycie i po stwierdzeniu prawidłowości odbycia nadzwyczajnego walnego zebrania przedstawił zebranym decyzję zarządu o podaniu się wybieralnych organów do dymisji. WZC przeprowadziło prezydium w składzie Julia Lubińska Krystyna Pawlak oraz Irena Pańko których kandydatury zostały podczas głosowania jednogłośnie przyjęte. W wyniku podjętych przez WZC decyzji przyjęto sprawozdania zarządu, komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium zarządowi. W wyniku wyborów w Zarządzie mamy nowych 2 członków: Janinę Dutkiewicz oraz Anna Kullandę. Skład Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej pozostał bez zmian.

13.03.2019

Aktualności

Ekologiczny czyli zdrowy Tryb Życia. Gościem słuchaczy sanockiego UTW była w dniu dzisiejszym Grażyna Chytła - mgr geografii turyzmu (UJ), przewodnik beskidzki, pilot wycieczek, członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz PTTK. Swoją prezentacją zachwyciła zgromadzonych w sekretariacie SUTW, opowiadając bardzo szczegółowo o zachowaniach proekologicznych w naszym codziennym życiu. Ekologia – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami. Rozumiejąc zależności między środowiskiem a poszczególnymi gatunkami roślin i zwierząt, ekologowie mogą znaleźć sposoby rozwiązania problemów, przed którymi stoi obecnie nasza planeta. Badają też skutki działalności człowieka – jak wpływa ona na naturę oraz sytuację innych mieszkańców Ziemi. Wraz ze skonstruowaniem maszyn ludzie zaczęli wykorzystywać coraz więcej ziemskich zasobów, bo potrzebowali wielkich ilości surowców do budowy maszyn i ich napędzania. Maszyny ułatwiły wycinanie lasów, odławianie zwierzyny, wykorzystanie wód. Z fabryk popłynęły do rzek ścieki, a w powietrze kominy zaczęły wyrzucać potężne chmury sadzy i spalin. Rozumiejąc zależności między środowiskiem a poszczególnymi gatunkami roślin i zwierząt, ekologowie mogą znaleźć sposoby rozwiązania problemów, przed którymi stoi obecnie nasza planeta. Badają też skutki działalności człowieka – jak wpływa ona na naturę oraz sytuację innych mieszkańców Ziemi.

27.02.2019

Aktualności

Sanok na historycznej fotografii - od Galicji po lata 80 ubiegłego wieku. Każde spotkanie z mgr Andrzejem Romaniakiem to powrót do przeszłości. Tym razem słuchacze zgromadzeni w Sali Gobelinowej Sanockiego Zamku mieli okazję spotkać się „twarzą w twarz” z mieszkańcami naszego miasta, którzy na przestrzeni XIX i XX wieku tu mieszkali i bardzo czynnie działali na rzecz wszystkich jego mieszkańców. Byli to czynni na wówczas politycy i działacze społeczni, byli nauczyciele i działacze kultury, byli żołnierze i bojownicy o niepodległość.

21.02.2019

Aktualności

W dniu 21 lutego w auli Sali Konferencyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka miał miejsce wykład mgr Wandy Budzanowskiej – Bratko pt. „Spotkanie z refleksologią”. Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z historią refleksologii i uczestniczenia w zabiegach pokazujących możliwości tej alternatywnej metody poprawy samopoczucia. W trakcie spotkania prowadząca omówiła również tematykę profilaktyki zdrowotnej.

20.02.2019

Aktualności

20 lutego 2019 r. w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbyło się spotkanie informacyjne na temat możliwości uzyskania mikrodotacji w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-19”. Konwersację poprowadziła p. Edyta Salnikow – koordynator z ramienia Fundacji „Przestrzeń Lokalna”.
Podczas spotkania jego uczestnicy dowiedzieli się o zasadach ubiegania się o dotację, ramowych terminach naboru wniosków a także o sposobie oceny wniosków. Konkurs na mikrodotację jest finansowany z programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

13.02.2019

Aktualności

Na piękną wycieczkę do zachodniej Afryki zabrał na dzisiaj mgr inż. Wojciech Kaczor. Uczestnicy spotkania w pierwszej kolejności odwiedzili Gambię - najmniejsze pod względem powierzchni państwo kontynentalnej Afryki, zajmujące wąski, 50-kilometrowej szerokości skrawek lądu wzdłuż dolnego biegu rzeki Gambii. Rzeka ta stanowi główny element krajobrazu Gambii. Płynie w rozległej dolinie, którą otaczają niewysokie wzgórza i piaszczysty płaskowyż. Gambia to kraj znajdujący się w samym centrum Senegalu, który był głównym celem naszej „Podróży”. Republika Senegalu to państwo w zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim. Senegal zamieszkuje blisko 15 mln. Osób, którzy w większości posługują się językiem wolof, jednak językiem urzędowym państwa jest francuski. Senegal to państwo, które większości osób kojarzy się z rajdem Paryż – Dakar. Zwiedzając stolicę kraju Dakar na pewno nie zapomni Placu Niepodległości oraz pomnika Renesansu Afryki, z którego roztacza się widok na panoramę miasta. Dakar to prom płynący na Wyspę Niewolników (Wyspę Goree). Wyspa ta wpisana jest na listę UNESCO i charakteryzuje się kolonialną zabudową i barwnymi pastelowymi domami. Na Wyspie Goree obejrzeć można Dom Niewolników oraz fortyfikację Fort d’Estrées. Sama Wyspa Niewolników jest miejscem, w którym pomiędzy XVI a XIX wieków wywożono afrykańskich niewolników do Stanów Zjednoczonych. To właśnie na tym skrawku lądu wieziono ich, sprzedawano i ładowano na statki. Opodal Dakaru położone jest również Różowe Jezioro (Lac Rose), które posiada identyczne właściwości jak Morze Martwe. Dzięki ogromnemu zasoleniu w jeziorze nie mogła się kąpać, ponieważ woda wybywa pływających na górę. Wielką atrakcją jest, więc siedzenie na jego powierzchni. Atrakcją jest tutaj obejrzenie procesu wydobywania soli z jeziora. Warto skorzystać z wycieczki po wydmach słynnego rady. Odbywają się one quadami lub specjalnie przygotowanymi do tego celu samochodami i dostarczają niemałych przeżyć. Kolejne miejsce, które warto zobaczyć w Senegalu to miasto Saint Louis. Położone jest ono tuż przy samej granicy z Mauretanią i jeszcze nie tak dawno było centrum osadnictwa francuskiego. Na turystów czeka tutaj piękna, choć bardzo zniszczona kolonialna zabudowa, która również została wpisana na listę UNESCO oraz most, który ponoć został skonstruowany przez samego twórcę wieży Eiffla. Będąc w Senegalu, nie można nie odwiedzić parku ornitologicznego Djoudj. Jest on rajem nie tylko to pasjonatów ptactwa, ale i dla zwykłych turystów. Park jest królestwem pelikanów, kormoranów, ibisów, długoszponów, rybołowów, bielików afrykańskich, czapli i innych ptaków. Wycieczka po parku odbywa się łodzią i trwa ok. 2 godzin. W jej trakcie można podziwiać ptaki w ich naturalnym środowisku. Warty uwagi jest również Rezerwat Bandia. W specjalnie przygotowanych samochodach (jest też możliwość wjazdu samochodami osobowymi) podróżuje się po rozległym safari. W czasie przejażdżki można podziwiać żyrafy, nosorożce białe, zebry, bawoły afrykańskie, antylopy, hieny (dokładnie jedną, zamkniętą w klatce), koczkodany oraz innych przedstawicieli afrykańskiej flory.

06.02.2019

Aktualności

Na naszych oczach rozwijają się technologie, które zmienią znany nam świat. Niektóre z nich przejdą do historii jako symbol naszej epoki. Z czego – za 100 lat – będzie rok 2019? Ta technologia już istnieje. Na poparcie tych tez przytoczyć można następujące fakty: od historii komputerów poprzez przykłady oprogramowania odpowiedzialnego za działanie sztucznej inteligencji, po długą listę urządzeń, które pojawiły się w ostatnich latach i coraz szybciej zyskują na popularności. To nie komputery rozwijają się od jednego przełomu do drugiego, ale szeroko rozumiana technologia. Wyznaczyć dla niej mniej więcej 20-letnie cykle. Właśnie w takich odstępach pojawiają się wynalazki, które zmieniają świat nie do poznania. Koniec XIX wieku – konsumencka elektryczność, początek XX wieku – samolot i radio, lata 30. – telewizja, lata 50. – tranzystor, lata 70. – mikrokomputery, lata 90. – Internet. Myśląc „komputer” wielu z nas wciąż zapewne ma przed oczami jakiegoś biurkowego peceta albo laptop, czyli – mimo wszystko – sprzęt dość duży i drogi. Odrębnym zagadnieniem jest również rozwój sztucznej inteligencji i mechanizmów big data, mających ten komfort, że działają niczym perpetuum mobile: karmione coraz większymi porcjami danych są w stanie dostarczać nam coraz lepsze usługi. To sprawia, że rośnie liczba użytkowników, a wraz z nimi skala dostępnych danych, co przekłada się na coraz lepszą jakość usług i… koło się zamyka.

30.01.2019

Aktualności

Choroby wieku podeszłego (inaczej: choroby starcze), to schorzenia pojawiające się u seniorów. Według prognozy dla Polski sporządzonej przez ONZ (na lata 2000-2050), liczba Polaków w wieku 60-64 wzrośnie o ponad 50%. W naszym społeczeństwie osób w wieku 75-79 lat będzie o ok. 75% więcej, a procent obywateli powyżej 80. roku życia sięgnie jeszcze wyżej. Opieka nad osobami dotkniętymi chorobami wieku starczego bywa wymagająca, obciążająca – także psychicznie rodzinę chorego. Wsparciem jest dobra opieka lekarska, psychologiczna, rehabilitacyjna i pielęgniarska – w domu i na przykład w domach opieki.
Choroba zwyrodnieniowa stawów to postępująca z wiekiem degradacją tkanki stawowej, powstała na skutek licznych czynników biologicznych (błędy genetyczne) i mechanicznych (nadmierne obciążanie kręgosłupa, mało ruchu). Dotyczy ona około 10 procent mężczyzn i 13 procent kobiet w wieku powyżej 60 lat. Pierwszymi objawami choroby zwyrodnieniowej stawów są zwykle bóle stawów. Potem dochodzą takie objawy jak trzeszczenie stawów, ograniczenie ich ruchomości, problemy z poruszaniem się. U chorego może dochodzić do uszkodzenia chrząstki stawowej, wtórnych stanów zapalnych stawów. W wyniku tej choroby mogą tworzyć się wyrośle kostne, stwardnienia warstwy podchrzęstnej, torbiele podchrzęstne. W zaawansowanej fazie choroby stawy są wyraźnie powykrzywiane. Jakość życia wyraźnie się obniża. Każdy ruch sprawia ból, a chory nie jest w stanie podejmować normalnej aktywności fizycznej. Na uszkodzenia narażony jest zwłaszcza odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa ma związek z przedwczesnym zużyciem i zwyrodnieniem tkanek, które tworzą stawy.
Osteoporoza to choroba, która obniża wytrzymałość kości i w konsekwencji zwiększa ich łamliwość (może je spowodować nawet błahy upadek czy potknięcie). Ujmując to bardziej obrazowo wskutek ubytku masy kostnej i zmian w jej architekturze kości zaczynają przypominać gąbkę. Osteoporoza jest chorobą, której częstość występowania wzrasta z wiekiem. Najbardziej narażone na nią są osoby po 70. roku życia. Złamania spowodowane osteoporozą niosą ze sobą znaczne ryzyko. Z powodu powikłań aż 20 proc. chorych ze złamaniami kości udowej umiera w ciągu sześciu miesięcy po złamaniu, a ponad 50 proc. w ciągu następnego roku. Stan kości pogarszają: zła dieta w dzieciństwie i młodości, a w szczególności: niewystarczająca ilość wapnia i białka oraz za mało witaminy D, za mało warzyw i owoców; mało ruchu; niektóre leki, zwłaszcza steroidowe. Dodatkowo rozwój osteoporozy mogą przyspieszyć takie choroby, jak np. nadczynność tarczycy, choroby reumatoidalne, cukrzyca. Ryzyko zachorowania mogą zwiększać także uwarunkowania genetyczne (dziedziczność). Na osteoporozę bardziej narażone są kobiety.

Julia Benewiat, Julia Cybuch (PSM I st.) i Tomasz Zdziebko (SSM II st.)
Julia Benewiat, Julia Cybuch (PSM I st.) i Tomasz Zdziebko (SSM II st.)
23.01.2019

Aktualności

Opłatek 2019. Dorocznym zwyczajem w gościnnej Restauracji „BARTEK” na OPŁATKU – 2019 spotkali się słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem gośćmi zaproszonymi byli: ks. prałat Feliks Kwaśny oraz ks. Dr Andrzej Skiba. Oprawę muzyczną zabezpieczał tercet uczniów sanockich szkół muzycznych z klasy akordeonu Andrzeja Smolika: Julia Benewiat, Julia Cybuch (PSM I st.) i Tomasz Zdziebko (SSM II st.), którzy uświetnili swoim występem spotkanie opłatkowe słuchaczy naszego Uniwersytetu. Uczniom towarzyszyła Dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej II ST. W Sanoku p. mgr Irena Gil-Staroszczuk. Wyśmienite towarzystwo, smaczne jedzenie i wesoła atmosfera na długo pozostaną w pamięci uczestników. Wieczór opłatkowy był okazją do pośpiewania kolęd oraz tańców przy dobrej muzyce.

16.01.2019

Aktualności

Korzystając z programu edukacyjnego odnoszącego się do eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych skierowanego m.in. do seniorów współfinansowanego przez Ministra Zdrowia a wydany przez Głos Seniora i Stowarzyszenie MANKO (CD – UTW/KLUB SENIORA) przedstawiliśmy w dniu dzisiejszym naszym słuchaczom oraz naszym Gościom wykład dr nauk med. Marka Zielińskiego na temat osteoporozy.
Naszymi Gośćmi w dniu dzisiejszym byli przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i okolic biorący udział w projekcie „Jesień Aktywności Społecznej”. Stowarzyszenie w swojej działalności posiada cel takie same, jakie znajdują się w Statucie naszego Stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania z Olszanicy mieli możliwość zwiedzenia Centrum Sportowo – dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.
Centrum sportowo-dydaktyczne to nowoczesna, w pełni wyposażona, pełnowymiarowa hala sportowa z zapleczem i widownią, sala fitness, sala rehabilitacyjna oraz siłownia. Dodatkowo posiada ono reprezentacyjną aulę wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny. Budynek służy nie tylko studentom PWSZ, ale całej społeczności Sanoka i okolic. Odbywają się tu mecze ligi siatkarskiej, unihokeja itp., organizowane są imprezy charytatywne oraz międzynarodowe konferencje.

06.01.2019

Aktualności

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę stycznia bieżącego roku zarząd Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wspólnie z Bieszczadzkim Sztabem WOŚP-u zorganizowali w Klubie Górnika „Dancing Seniora”. Doborowe towarzystwo, smaczny stół przygotowany przez Centrum Integracji Społecznej w Sanoku z ulicy Robotniczej, prowadzenie części zabawowo-rozrywkowej przez zaprzyjaźnione Panie: Katarzynę Kopecką, Marię Roszniowską, Urszulę Gawlik i Małgorzatę Śliwiak oraz muzyka prowadzona prze DJ sprawiły, że uczestnicy bawili się doskonale i Dancing Seniora 2019 roku pozostanie na długo w ich pamięci.

14.12.2018

Aktualności

W dniu dzisiejszym przedstawiciele naszego Uniwersytetu uczestniczyli w Konferencji „Współpraca Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Samorządem Terytorialnym” która odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Porozumienia Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Podczas spotkania omówiono aktualną współpracę z samorządami oraz organizacjami działającymi na rzecz seniora. Tematem spotkania były również sprawy aktualnej współpracy w ramach Porozumienie Podkarpackich UTW.

12.12.2018

Aktualności

Warsztaty Przyrodnicze. Obecnie w Polsce wiele organizacji oraz osób fizycznych działa na rzecz środowiska przyrodniczego i edukacji ekologicznej. Celem ich są społeczne działania na rzecz środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o jego ochronie, oraz kultury i etyki ekologicznej. Zabiegają oni również o wprowadzenie w Polsce strategii zrównoważonego rozwoju. Przykładem tych działań są wnioski, które zyskały społeczne poparcie a zgłoszone przez powstałą w 1928 r. Ligę Ochrony Przyrody. Do tych zrealizowanych zaliczyć należy; utworzenie w powojenne Polsce resortu ochrony środowiska; powołanie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska; wprowadzenie w szkołach oraz w uczelniach wyższych odrębnego przedmiotu "Ochrona środowiska"; opracowanie przez Rząd zasad ekopolityki państwa; obejmowanie ochroną prawną obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych w formie parków narodowych, parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu; powołanie Banku Ochrony Środowiska. Przykładem działalności osób fizycznych w tym zakresie jest działalność naszych dzisiejszych prelegentów, którymi byli studenci studiów magisterskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku: inż. Amelia Piegdoń oraz inż. Piotr Kutiak. Amelia Piegdoń wielokrotnie prowadziła wykłady dla słuchaczy sanockiego UTW jest autorką ścieżki przyrodniczej w sanockim Skansenie, której tematem są porosty. Przez lupę widzi się więcej – poznajemy porosty to temat dzisiejszego spotkania. Uczestnicy spotkania oprócz możliwości poznania niektórych gatunków porostów za pomocą przyrządów będących w dyspozycji pracowni Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ w Sanoku dowiedzieli się m.in.; że organizmy najdrobniejsze w danym środowisku, często mikroskopijnych rozmiarów: bakterie, grzyby, pierwotniaki – mikrobiota. Natomiast autotroficzny (samożywny) komponent u współżyjących z sobą organizmów, z których jeden jest samożywny, drugi cudzożywny to fotobiont. Tego rodzaju współżycie występuje u porostów. Fotobiontami są w nich glony. Cudzożywnym partnerem (mykobiontem) w porostach są grzyby. Piotr Kutiak prowadził m.in.; warsztaty entomologiczne, opracował Quest przyrodniczy dla wypraw odkrywców, jest współautorem tak modnego obecnie parku entomologicznego na terenie Caritasu w Myczkowcach i karpackiego, entomo-zieleńca oraz przewodnikiem prowadzącym tematyczne zwiedzanie naszego regionu.

wyróżnienie dla Zbigniewa Sabata wręcza Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski oraz Czesława Kurasz Prezes PCW
wyróżnienie dla Zbigniewa Sabata wręcza Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski oraz Czesława Kurasz Prezes PCW
05.12.2018

Aktualności

GALA  WOLONTARIATU 2018 r. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest na całym świecie w dniu 5 grudnia. W tym dniu, w szczególny sposób doceniamy wolontariuszy za ich pracę, trud, czas, poświęcone umiejętności i niejednokrotnie własne życie osobiste na rzecz wszystkich potrzebujących. W dniu dzisiejszym na auli Centrum Sportowo – dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku również odbyły się lokalne obchody tego święta, prowadzone przez tegorocznego gospodarza Dnia Wolontariusza Elżbietę Kokoszkę, dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku oraz Czesławę Kurasz, prezesa Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku. W uroczystości udział wzięli członkowie Kola Wolontariatu przy Sanockim UTW. Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs na „Wolontariusza Roku 2018” oraz wręczono nagrody i wyróżnienia wolontariuszy z całego powiatu. Pośród wyróżnionych nie zabrakło naszych słuchaczy, bowiem wyróżnieni zostali; Halina Demniańczuk-Szpyrka, Małgorzata Patronik oraz Zbigniew Sabat.

05.12.2018

Aktualności

Osoby starsze bardzo często padają ofiarami oszustw, wyłudzeń i kradzieży. Samotne, łatwowierne, ufne, narażone są w dużym stopniu na działania przestępców. Aby zwiększyć ich bezpieczeństwo, gmina Sanok w ramach projektu “Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok”, dofinansowanego z rządowego “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zorganizowała cykl spotkań i warsztatów, w trakcie których omawiane były najczęstsze zagrożenia czyhające na osoby starsze oraz przysługujące im prawa. W jednym z takich spotkań w dniu dZisiejszym udział wzięli słuchacze Sanockiego UTW. Prelegentami byli przedstawiciele sanockiej Komendy Policji oraz Straży Pożarnej. 

29.11.2018

Aktualności

ANDRZEJKI. Wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji (obchodzony 30 listopada dzień świętego Andrzeja jest świętem narodowym, Grecji i Rosji zwany i znany, jako Andrzejki. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 za sprawą Marcina Bielskiego. Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Słuchacze Sanockiego UTW ten wieczór spedzili na wesołej zabawie w restauracji "BARTEK".

inż. Amelia Piegdoń
inż. Amelia Piegdoń
28.11.2018

Aktualności

Badania naukowe na terenach leśnych prowadzone są w celu poznania środowiska przyrodniczego, walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych oraz identyfikacji zagrożeń i wypracowania metod skutecznej ochrony. Ze względu na wyjątkową wartość przyrodniczą las był jest i będzie przedmiotem zainteresowania naukowców. Efektem wieloletnich działań w zakresie badań – głównie ekosystemów leśnych, nieleśnych, flory, fauny, walorów krajobrazowych oraz kontekstu społecznego –są opracowane materiały m.in. do ich ochrony. W lasach zrealizowano tematy badawcze wykonywane przez: instytucje naukowe, przedstawicieli służb ochrony przyrody, profesjonalne organizacje przyrodnicze, szkoły średnie i osoby indywidualne. Większość z nich (70%) dotyczyła wykonywania badań w ramach prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Pozostałe 30% prac wykonywano w ramach grantów i innych projektów badawczych. Znaczna część uzyskanych wyników została opublikowana na łamach naukowych periodyków lub wykorzystana w innych opracowaniach (monografiach, publikacjach po konferencyjnych).Większość tematów dotyczyła fauny bezkręgowców, płazów i gadów, ptaków, nietoperzy a także dużych i średnich ssaków (pod kątem ich liczebności, rozmieszczenia i biologii). Z botaniki zrealizowano wiele prac, w tym mykologii i lichenologii, z czego najwięcej dotyczyło badań florystycznych i fitosocjologicznych, związanych z poznaniem i uzupełnieniem wiedzy o świecie grzybów, porostów, roślin oraz zespołach i zbiorowiskach leśnych. Badania przyrodnicze - jak, gdzie, kiedy... To dzisiejszy wykład inż. Amelii Piegdoń - młodego naukowca z PWSZ w Sanoku, która znalazła się na liście stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwszym miejsce jest Wigierski Park Narodowy położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, czwartego pod względem wielkości zwartego kompleksu leśnego w Polsce. Badania dotyczyły różnorodności porostów występujących na korze dębów Quercus robur rosnących na siedliskach borowych i grądowych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Stwierdzono występowanie 98 taksonów porostów, co stanowi ponad 30% bioty Parku. Największą różnorodność gatunków stwierdzono na dębach rosnących w fitocenozach Tilio-Carpinetum. Wśród odszukanych porostów znaczna ich liczba jest prawnie chroniona (14) oraz zagrożona (18) w Polsce. Odnaleziono także 10 gatunków nowych dla bioty Wigry National Park. Kolejne miejsce to Krzesiński Park Krajobrazowy – położony w województwie lubuskim na terenie trzech gmin: Cybinka, Gubin, Maszewo, przy ujściu rzeki Nysy Łużyckiej do Odry. We wsi Kłopot znajduje się jedno z większych w Polsce stanowisk bociana białego. Tam w tym roku Amelia wraz z grupą naukowców prowadzą także badania na osikach. Kolejne miejsce, które odwiedziła nasza prelegentka to Białowieski Park Narodowy – położony w województwie podlaskim. Znany z ochrony najlepiej zachowanego fragmentu, ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego oraz liczącej kilkaset sztuk, największej na świecie wolnościowej populacji żubra. Amelia miała tam możliwość poznania ostępów puszczańskich w ramach projektu pt. „Ocena i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych” finansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie. Jak sama mówi: to miejsce jest magiczne i bardzo uzależniające a pod okiem specjalistów mogłam zgłębiać wiedzę (jak się można było domyśleć porostów nie zabrakło).

21.11.2018

Aktualności

Wolontariat 50+ szansą na fajną aktywność.. W ramach realizacji projektu przewodniczącej Porozumienia Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku spotkaliśmy się dzisiaj z jego autorką Małgorzatą Cisek-Kozieł aby porozmawiać o wolontariacie. Na spotkaniu przypomniano jego uczestnikom, że słowo wolontariusz pochodzi od łacińskiego voluntarius, czyli dobrowolny. Wolontariuszem może być każdy, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania, a pomagać można na wielu płaszczyznach życia społecznego. Czy zatem wnoszenie schorowanej sąsiadce zakupów na trzecie piętro można nazwać wolontariatem? A może jest nim dokarmianie bezpańskich psów? Czym dokładnie powinien cechować się wolontariat? Wolontariat to bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, za którą nie otrzymujemy wynagrodzenia pieniężnego. Pomagając swoimi bliskim, również robimy to bezinteresownie i nie spodziewamy się korzyści finansowych. Nie jest to jednak wolontariat, gdyż ten wykracza poza związki rodzinno-koleżeńskie. Choć za tego typu pracę nie otrzymujemy pieniędzy, nie oznacza to, że wolontariat nie przynosi żadnych korzyści. Przede wszystkim, zdobywamy satysfakcję, że mogliśmy pomóc komuś w potrzebie lub zaangażować się w szczytną inicjatywę. Każdy kto miał okazję zaznać wolontariatu, potwierdzi, że wspaniale jest móc widzieć namacalne rezultaty swoich działań. Wolontariat przybiera różne formy, mniej lub bardziej sformalizowane. Jeżeli będziemy go świadczyć na rzecz organizacji pozarządowej czy instytucji publicznej, powinna ona podpisać z nami umowę wolontariacką. Taka umowa określa prawa i obowiązki obu stron, ramy czasowe i wymiar godzin, w jakim będziemy pracować oraz zakres świadczeń, jakie będziemy wykonywać na rzecz instytucji.

20.11.2018

Aktualności

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawicieli Centrum Działań Profilaktycznych tj. p. Dawida Droździkowskiego (psychologa, trenera i terapeuty) oraz p. dr Andrzeja Kobiałkę (pedagoga, profilaktyka i funkcjonariusza), pt.; ”Picie szkodliwe – charakterystyka problemu, formy pomocy dla osób z problemem”. Szkolenie obejmowało następujące tematy; paradoksy dnia codziennego, charakterystyka picia szkodliwego, błędne koło uzależnienia, wyniki badań ESPAD 2015, tendencję w badaniach osób dorosłych – najnowsze wyniki badań – czynniki chroniące i ryzyka oraz różne formy pomocy.

14.11.2018

Aktualności

W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. Pomimo licznych powstań, nie udało się doprowadzić do odzyskania niepodległości. Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą na niepodległość. Na wyzwolonych terenach miał powstać zalążek państwa polskiego, które stopniowo miało odzyskać dawne terytorium. Na terenach zaborczych rozpoczęło się spontaniczne rozbrajanie wycofujących się oddziałów niemieckich. Polacy oczywiście od razu rozpoczęli od walki politycznej między sobą. Powstawały liczne ośrodki polskie w miastach. Powołanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w nocy 6-7 listopada 1918 spowodowało ustabilizowanie się sytuacji. Przełomowym momentem było przybycie do Warszawy Piłsudskiego 10 listopada 1918r. Został on mianowany naczelnym dowódcą wojska polskiego. Politycy w kraju porozumieli się wreszcie z przebywającym na emigracji rządem Dmowskiego i utworzono rząd z Jędrzejem Moraczewskim na czele. Wydał on dekret 22 listopada mianujący Piłsudskiego Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Skupiając pełnię władzy w jednym ręku udało się ustabilizować sytuację w kraju. Było to praktyczne uzyskanie niepodległości, potwierdzone następnie w licznych walkach zarówno na Ukrainie, jak i w wojnie z bolszewikami. Wywalczone ziemie zostały później przyznane. Po oficjalnym uzyskaniu niepodległości przez Polskę, trzeba ją było jeszcze zachować. Oprócz postanowień traktatu wersalskiego, w kształtowaniu się powojennej Polski dużą rolę odegrały walki toczone z państwami sąsiadującymi. W ten oto burzliwy sposób ukształtowały się krótko po odzyskaniu niepodległości granice państwa polskiego. Jednak nie były one trwałe. Nadciągała, bowiem druga wojna, mająca zmienić oblicze Europy. O powodzeniu tych działań decydowali poszczególni ludzie będący patriotami a jednym z nich był Zygmunt Zalewski oraz jego rodzina. Aby zapoznać słuchaczy z jego działalnością i życiorysem przedstawiono słuchaczom film według scenariusza i reżyserii Rafaela Lewandowskiego pt.; Z dala od orkiestry.

plaża Panteleimonas
plaża Panteleimonas
07.11.2018

Aktualności

Podróże do Grecji dla każdego. W dniu dzisiejszym słuchacze naszego Uniwersytetu spotkali się z panem Tomaszem Wojnakowskim przedstawicielem Firmy turystycznej „Neo szavel travel”. Pan Tomasz wraz z Maciejem Szawelem są organizatorami wczasów, kolonii i obozów oraz wycieczek na terenie Grecji. Działalność obu panów kieruje się mottem Marka Twaina „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”. Firma dysponuje ośrodkami wypoczynkowymi posiadającymi podobny standard i zróżnicowane położenie wiec każdy może znaleźć ofertę najbardziej mu odpowiadającą. Wszystkie znajdują się na terenie miasteczka Panteleimonas w niewielkiej odległości od morza. Panteleimonas to niewielka wioska turystyczna posiadająca historyczne korzenie, jej protoplastą jest stara górska wioska Paleos Panteleimonas, którą obecnie odwiedzają turyści z powodu jej naturalnego piękna, wyjątkowej architektury oraz wspaniałych widoków. Największymi zaletami Panteleimonas są przepiękne widoki, wspaniała architektura, znakomita lokalizacja - położona w sercu Riwiery Olimpijskiej odwiedzana w sezonie głównie przez Greków, którzy cenią sobie spokój oraz soczystą zieleń dającą zbawienny cień w upalne lato. Ciche, spokojne, niezatłoczone, dysponujące najpiękniejszymi piaszczystymi plażami Riviery, pełne malowniczych greckich tawern, kafejek i beach-barów. Atrakcje turystyczne w okolicy Panteleimonas to:
• kościół Profitis Illias
• ruiny zamku w Platamonas, położone ok. 2 km od miejscowości
• Meteory - jeden z najciekawszych zabytków sakralnych w Grecji, przepiękne klasztory prawosławne, zbudowane na wysokich skałach, przez co sprawiają wrażenie „zawieszonych w powietrzu”
• Park Narodowy Góry Olimp - raj dla amatorów górskich wędrówek, kanyoningu, raftingu, skoków ze spadochronem... oraz dla tych, którzy pragną podziwiać malowniczą przyrodę
• Dion - ruiny starożytnego miasta oraz muzeum z ekspozycją poświęconą wykopaliskom. Na przełomie lipca i sierpnia w ruinach teatru są wystawiane sztuki klasyczne i opery
• Paralia Skotinas - tradycyjna miejscowość wypoczynkowa, w pobliżu której znajduje się wioska Ano Skotinas - stara osada, otoczona lasem bukowym i dębowym, położona na wysokości 750 m n.p.m., z XVII i XVIII-wiecznymi domami z kamienia i zabytkowymi kościołami
• Platamonas - wioska położona w pobliżu Olimpu, z malowniczym, charakterystycznym zamkiem, znana z odbywającego się tu w sierpniu Festiwalu Olimpu
• Dolina Tempi - wąwóz, którego dnem płynie rzeka Pinios, powstały według mitologii po kłótni Zeusa i Posejdona. Znajduje się tu XIII-wieczny kościół Agia Paraskewi oraz ruiny Kastro tis Oreas czyli zamku Pięknej Panny
• Korinos - miejscowość wypoczynkowa, w której warto odwiedzić klasztor Agios Georgios oraz niedawno odkryte grobowce macedońskie
• Katerini - stolica regionu Riwiera Olimpijska, gdzie podziwiać możemy katedrę Thia Analipsi, kościół świętej Katarzyny oraz Pondian Museum.

przy kościele w Mucznem
przy kościele w Mucznem
06.11.2018

Aktualności

Piękno jesiennych Bieszdzadów. Bieszczady uchodzą za najbardziej dzikie, tajemnicze i niedostępne góry. Kiedyś były to góry dla wytrawnych wędrowców, prawdziwych miłośników wędrówek. Wtedy na bieszczadzkich szlakach spotykało się głównie ludzi z plecakami. Obecne Bieszczady nie oparły się turystycznym modom. Na szczęście do niektórych zakątków bieszczadzkich lasów nie dotarła jeszcze komercja, a piękno połonin oraz bukowych lasów w jesiennej szacie sprawia, że Bieszczady są idealnym miejscem na jesienny wypoczynek. Wyjazd w Bieszczady jesienią ma wiele zalet. Przede wszystkim, spada liczba turystów. W listopadzie, kiedy uczniowie i studenci wracają do swoich zajęć, turyści pojawiają się tu głównie w weekendy. W ciągu tygodnia bieszczadzkie szlaki są praktycznie puste. Największą zaletą jesieni w Bieszczadach jest paleta barw, bowiem lasy, głównie z buków, jaworów i olszyn, mienią się niezliczoną ilością kolorów. Liście barwią się w odcieniach żółci, czerwieni, pomarańczy i zieleni. Kto był w Mucznem jesienią, ten musi przyznać, że nigdzie w Polsce jesienne lasy nie wyglądają tak pięknie jak tutaj. W dniu 6 listopada 2018 r. słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udali się na jednodniową wycieczkę do Mucznego. Muczne to niewielka osada leśna u podnóża Bukowego Berda. W średniowieczu była wg. miejscowej legendy zniszczona przez Tatarów, a mieszkańcy uprowadzeni w jasyr. Stąd prawdopodobnie wywodzi się nazwa Muczne ("muka" po ukraińsku oznacza "męka"). Wg innych wyjaśnień, nazwa pochodzi od strumienia, który często był "mutny" (czyli "mętny"). W XIX wieku mieszkańcy Mucznego zajmowali się produkcją potażu. Na początku dwudziestego wieku przez Muczne przebiegała kolejka wąskotorowa, łącząca Ustrzyki Górne z Sokolikami. Przed II w. światową znajdowało się tu zaledwie 8 domów. Po wojnie wieś całkowicie opustoszała dopiero w latach siedemdziesiątych powstała tu osada leśna. W 1975 roku osadę przejął URM i powstał tu zamknięty rządowy ośrodek. Obecnie w dawnym hotelu powstaje ośrodek edukacji leśnej. W Mucznem znajduje się jedna z największych atrakcji, tej części Bieszczad, zagroda pokazowa żubrów. Niedaleko pokazowej zagrody żubrów w Mucznem wybudowano drewniany kościół. O tej świątyni już mówi się, że to prawdziwa perełka architektury drewnianej. To filialny kościół parafii w Ustrzykach Górnych pod wezwaniem św. Anny. Jego budowa rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku. Siedmiu cieśli z Gronia na Podhalu postawiło świątynie w tradycyjnym pohalańskim stylu.

24.10.2018

Aktualności

"Sanok - tu też odradzała się Polska" to wykład jaki w dniu dzisiejszym dla zebranych w sali Gobelinowej Sanockiego Zamku wygłosił Andrzej Romaniak – absolwent Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, pracownik Muzeum Historycznego na stanowisku kierownika Działu Historycznego, komisarz wystaw poświęconych najnowszej historii Sanoka i Polski - m.in. Sybirakom, Żołnierzom Wyklętym. Autor wielu publikacji o tematyce historycznej, radny miasta Sanok najbliższek kadencji. Podczas multimedialnego pokazu zaprezentowano niepublikowane zdjęcia dotyczące omawianego okresu w historii naszego miasta. Oto niektóre fakty z omawianego okresu dotyczące miasta Sanoka przedstawione na spotkaniu przez p. Andrzeja Romaniaka.  Po pierwszym rozbiorze Sanok oraz ziemia sanocka weszły w skład Królestwa Galicji i Lodomerii. W czasie zaborów światli mieszkańcy naszego miasta czynnie uczestniczyli w walce o utrzymanie polskości oraz aktywnie walczyli z zaborcami w czasie powstań, np.; w powstaniu styczniowym brało udział przynajmniej kilkunastu znanych z nazwiska uczestników pochodzących z Sanoka. W dniu 3 sierpnia 1911, powołane zostały na terenie Sanoka Drużyny Bartoszowe, którymi kierował, jako rolnik, późniejszy generał Bronisław Prugar-Ketling rodem z Trześniowa. Pierwszym przykazaniem Drużyn było Przez całe życie służ sprawie oswobodzenia Polski. Pod koniec wojny 20 października 1918 został utworzony Komitetu Samoobrony Narodowej (na jego czele stanął jako przewodniczący Wojciech Ślączka, którego wspierał Adam Pytel, a ponadto funkcjonowały w nim osobistości miejskie, m.in. Feliks Giela, Jan Rajchel, Karol Zaleski, Marian Szajna oraz byłymi oficerami c.k. armii kpt. Antoni Kurka i kpt. Franciszek Stok; ten ostatni już od 1912 kierował wyszkoleniem „Drużyn Strzeleckich”, „Drużyn Bartoszowych” ), który przy udziale 3 Batalionu Strzelców Sanockich 31 października/1 listopada 1918 dokonał bez walki przejęcia władzy w Sanoku. Jednocześnie z budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na ulice wyszły uzbrojone patrole, zajmując strategiczne budynki; koszary przy ul. Mickiewicza (obecnie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka) i ul. Jana III Sobieskiego (obecnie Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego) oraz koszary w Olchowcach. W listopadzie 1918 powstał w fabryce Zieleniewskiego w Sanoku pociąg pancerny Kozak użyty następnie w wojnie polsko-ukraińskiej. 2 listopada 1918 powołano 3 Batalion Strzelców Sanockich – polska obywatelska formacja wojskowa, poczta polowa nr 20. Żołnierze tej formacji walczyli z Ukraińską Armią Halicką, w tym z oddziałami Strzelców Siczowych, oraz z ochotnikami ukraińskimi, broniącymi Republiki Komańczańskiej do stycznia 1919 roku.

17.10.2018

Aktualności

O niebezpiecznej wyprawie, której o mało nie przypłacił życiem, Łukasz Lagożny opowiadał podczas spotkania autorskiego, które odbyło się dziś w auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły w Sanoku. "Jak długa jest noc” to relacja z morderczej wyprawy Łukasza  na dwa najwyższe szczyty w środkowej Azji - Chan Tengri i Pik Lenina. Wyprawy jak się okazało bardzo niebezpiecznej, której himalaista z Sanoka o mało nie przypłacił życiem... To książka o podróży i górach  ale również o sztuce rezygnacji, zdrowym rozsądku i docenianiu rzeczy ważnych. O wielkiej przygodzie, która staje się stylem życia, o codzienności w górach i uroku. Prace nad publikacją trwały dwa lata. Na książkę składają się zapiski i zdjęcia z wyprawy z 2016 roku na Chan Tengri i Pik Lenina - dwa siedmiotysięczniki w środkowej Azji. Podczas spotkania autor pokazał zebranym film nakręcony podczas tej wyprawy. Uczestnicy spotkania mieli możliwość przyjrzenia się z bliska profesjonalnemu sprzętowi, w którym Łukasz zdobywa najwyższe szczyty świata, kupienia jego książki i zrobienia sobie z himalaistą pamiątkowego zdjęcia.

16.10.2018

Aktualności

W dniu dzisiejszym słuchacze naszego Uniwersytetu wzięli udział w jednodniowej wycieczce na Słowację tj. do Koszyc i jaskini Jasovskiej. Koszyce to drugie co do wielkości miasto Słowacji pod względem liczby mieszkańców (239 tys. mieszkańców w 2016 roku), trzecie – po Bratysławie i Wysokich Tatrach (Vysoké Tatry) – pod względem powierzchni (243,7 km²)oraz największe miasto wschodniej Słowacji. Koszyce to siedziba władz kraju koszyckiego (Košický kraj) i powiatu Koszyce-okolice (Košice-okolie), a także centralny ośrodek metropolitalny aglomeracji koszycko-preszowskiej (Košicko-prešovská aglomerácia). Stanowią one również centrum kulturowe, edukacyjne, rekreacyjno-turystyczne, gospodarcze. Położone są w historycznym regionie Abov (20 km od granicy z Węgrami, po 90 km od granicy z Ukrainą i z Polską). Nazywane są „żelaznym lub stalowym sercem” Słowacji, dzięki największej na Słowacji hucie żelaza, która znajduje się na terenie miasta. Koszyce leżą w Kotlinie Koszyckiej (Košická kotlina) nad rzeką Hornad. Od strony wschodniej miasto ograniczają Góry Tokajsko-Slańskie (Slanské vrchy), a od strony zachodniej – Góry Wołowskie.

10.10.2018

Aktualności

Koszyce czyli Cassa to Perła Słowacji. Wykladem inauguracyjnym pod tym tutułem w naszym Uniwersytecie kol. Grażyny Chytły - posiadającej uprawnienia przewodnika beskidzkiego kl. III na obszar Beskidów Wschodnich, przewodnika terenowy kl. II, przewodnika Bieszczadzkiego Parku Narodowego, pilota wycieczek, członka Polskiego Towarzystwa Geograficznego, geografa z wykształcenia, nauczyciela z zawodu, członka Sanockiego UTW rozpoczynamy nowy rok akademicki.

06.10.2018

Aktualności

Nasi przedstawiciele na 2-dniowej Konferencji "Woloska Koliba - folkowe spotkania na pasterskim szlaku" w Komańczy, Osławicy i Wisłoku Wielkim. Uczestnicy konferencji i turyści poznali kulturę wołoską oraz uczestniczyli w takich wydarzeniach jak m.in.: nawoływanie trąbitów do przybycia owiec, przepęd owiec i rozpoczęcie Osodu, powitanie gości przez bacę Władysława Franosa i poczęstunek bryndzą, obwołanie nowego Wojewody Wołoskiego przez Radę Wojewodów, koncerty zespołów folkowych, spacer zielarski z Jolantą Harną, warsztaty wokalno-muzyczne i z tworzenia kapeli karpackiej. Ponadto pokazy wytwarzania tradycyjnej biżuterii koralikowej oraz gry i zabawy pasterskie (konkurs na wyklejenie najładniejszej owieczki, geocaching rodzinny) oraz pokazy łucznictwa tradycyjnego/ strzelanie z łuku.

04.10.2018

Aktualności

Nasi przedstawiciele na inauguracji roku akademickiego i wreczeniu sztandaru w Jasielskim UTW. Uroczystościom inauguracyjnym roku akademickiego 2018/2019 Jasielskiego UTW  - w których udział wzięli nasi przedstawiciele - po raz pierwszy w 10. letniej historii Stowarzyszenia towarzyszył Sztandar, który został poświęcony na uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez trzech księży w kościele pw. Chrystusa Króla. Uczestnicy mszy byli zachwyceni kazaniem (właściwiej byłoby nawet powiedzieć wykładem inauguracyjnym!) ks. dr. Mariana Putyry. Pięknie wybrzmiały pieśni chóru uniwersyteckiego i czuło się wokół podniosłą atmosferę całego kościoła.Uroczystość uświetnili w galowych strojach górnicy ze Sztandarem Związku Zawodowego Jedności Górniczej w Bytomiu. Pozostała część uroczystości miała miejsce w auli gościnnych murów Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. Prezes Jasielskiego Stowarzyszenia UTW Krystyna Wdowiak w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku dla senioralnego pokolenia jako możliwość realizacji marzeń poszerzania wiedzy i wypełniania wolnego czasu. Składając gratulacje z okazji otrzymania sztandaru prrezes SUTW wręczył w imieniu słuchaczy naszego Uniwersytetu na ręce Krystyny Wdowiak wizerunek Matki Bożej Pocieszenia.  Inaugurację uświetnił występ utalentowanych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle oraz uniwersytecki chóru, który od roku pracuje pod kierunkiem Jerzego Łąckiego.

JM Rektor dr Elżbieta Cipora
JM Rektor dr Elżbieta Cipora
02.10.2018

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Zgodnie z kilkuletnia tradycją 2 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku rozbrzmiało Gaudeamus Igitur inaugurując nowy rok akademicki 2018/2019 w sanockiej Alma Mater. Wraz ze studentami rok akademicki zainaugurowali także słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość, w której udział wzięli rektorzy i delegaci szkół wyższych, przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni, reprezentanci środowisk lokalnych, biznesu oraz studenci rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w intencji społeczności akademickiej i słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu III Wieku w Kościele Przemienienia Pańskiego. Mszy świętej przewodniczył ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa , homilię wygłosił ksiądz Prałat dr Andrzej Skiba. Aula CSD wypełniła się do ostatniego miejsca. Zgromadzonych licznie gości przywitała JM Rektor dr Elżbieta Cipora, docent PWSZ. Wśród przemawiających znaleźli się m.in. Senator RP Alicja Zając, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dorota Łukaszyk, Burmistrz Miasta Sanoka Tadeusz Pióro, Wicestarosta Sanocki Wacław Krawczyk, Andrzej Pańko – prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku, przedstawiciel Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej i przedstawiciel Posła na Sejm RP Pana dr Piotra Uruskiego. Na zakończenie głos zabrał Rektor PWSZ w Tarnobrzegu dr Paweł Maciaszczyk. Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab Waldemar Gil, który w swoim wystąpieniu podkreślał rolę i znaczenie drewna we współczesnej gospodarce światowej. Ostatnim akcentem inauguracji roku akademickiego był występ artystyczny zespołu Soul pod dyrekcją i przy akompaniamencie dr Moniki Brewczak z koncertem pieśni patriotycznych nawiązujący do jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

26.09.2018

Aktualności

Spotkanie w grupie Porozumienia Podkarpackich UTW. Na zaproszenie przewodniczącej Porozumienia Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku kol. Małgorzata Cisek-Kozieł – autorki projektu – 4-osobowa grupa przedstawicieli naszego Uniwersytetu w tym wolontariusze spotkali się w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na Konferencji „Wolontariat 50+ szansą na fajną aktywność „. Przedmiotem spotkania były m.in., sprawy związane udziałem w projekcie poszczególnych UTW oraz Porozumienia Podkarpackich UTW. Nasz Uniwersytet przystąpił do realizacji projektu, czego następstwem będą warsztaty, których przeprowadzenie planuje się na miesiąc listopad 2018 r.

20.06.2018

Aktualności

Zakończenie roku akademickiego 2017/2018. Rok akademicki ma swój początek i koniec. W tym roku uroczystości wiązane z zakończeniem roku akademickiego miały miejsce z zaprzyjaźnionej restauracji „Bartek”. Podczas tej uroczystości ogłoszono decyzję zarządu Stowarzyszenia na mocy, której Honorowy tytuł Przyjaciela Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymał Kanclerz PWSZ w Sanoku pan Lesław Siedlecki oraz decyzję komisji do sprawy rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego Uchwałą nr 20 /2017 z dnia 15 listopada 2017 r. przez Zarząd SUTW pt. „Aktywny słuchacz Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w roku akademickim, 2017/2018 którego laureatami zostali: Walentyna Płoskoń – miejsce pierwsze, Małgorzata i Marian Koźmowie oraz Anna Wolwowicz – miejsca trzecie, bowiem miejsca drugiego nie przyznano. Ponadto nagrodami książkowymi – publikacji jubileuszowej – nagrodzono kilku aktywnych uczestników środowych wykładów otwartych. Osobiste podziękowania za aktywne działanie w minionym roku otrzymali Czesława Kurasz, Genowefa Zahaczewska, Helena Kunik, Zbigniew Sabat oraz Andrzej Pańko i Lidia Garko. Podziękowania za zaangażowanie w nauczaniu słuchaczy naszego Uniwersytetu otrzymali nasi wykładowcy. Spotkanie w przyjemnej i przyjacielskiej atmosferze, smacznym obiedzie i śpiewie zakończyło kolejny rok akademicki naszej działalności. Bardzo serdeczne podziękowanie za obsługę muzyczna naszego spotkania kierujemy na ręce Lucjana Błażowskiego.

Tadeusz Szczepaniak
Tadeusz Szczepaniak
13.06.2018

Aktualności

Tadeusz Szczepaniak - wieloletni pracownik Polskiej Akcji Humanitarnej i koordynator projektów edukacyjnych. Dzisiejsze spotkanie z przedstawicielem Polskiej Akcji Humanitarnej pozwoliło słuchaczom naszego Uniwersytetu wiele dowiedzieć się o naszej misji, konkretnych działaniach, które prowadzą na całym świecie (aktualnie na Ukrainie, w Syrii, Sudanie Południowym, Somalii i Iraku) oraz problemach, którym starają się wychodzić tam, naprzeciw, czyli braku czystej wody, sanitariatów, czy żywności. Celem Polskiej Akcji Humanitarnej jest dotarcie do jak największej liczby ludzi z informacją o tym, na czym polega ich praca i jak ważne jest dla jej realizacji wsparcie Darczyńców.

06.06.2018

Aktualności

Co wiemy o Grecji? Tą tematyką a dokładniej mającymi źródła historyczne przyczynami powstania państwowości obecnej Grecji. Bardzo wiele faktów zaprezentowanych podczas multimedialnej sesji było nowością dla zgromadzonych słuchaczy. Historia i kultura grecka to część naszej europejski cywilizacji a jej wpływa na nasze życie osobiste nie pozostaje bez znaczenia.

30.05.2018

Aktualności

Dzisiejsze spotkanie przeznaczyliśmy na podsumowanie minionego roku kalendarzowego naszej działalności. Zaznaczyć należy, że był to rok szczególny w naszej dotychczasowej działalności, bowiem świętowaliśmy jubileusz 10-lecia naszego Uniwersytetu. Zwyczajowo prezes zarządu Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie merytoryczne natomiast przewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z własnej działalności komisji oraz działalności finansowej. Efektem zebrania sprawozdawczego były podjęte uchwały zatwierdzające te sprawozdania oraz absolutorium dla zarządu za rok 2017.

23.05.2018

Aktualności

Sanocki Skansen u progu 60-lcia to tytuł dzisiejszego spotkania z dyrektorem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku panem Jerzym Ginalskim w sali prelekcyjnej Sanockiego Skansenu. Zebrani na wykładzie słuchacze naszego Uniwersytetu dowiedzieli się udostępnionych w zwiedzającym obiektach oraz o realizowanych obecnie i planowanych do realizacji nowych ekspozycjach. Do tych udostępnionych zaliczyć należy m.in.; rynek galicyjski, dworek, droga krzyżowa, przykłady mieszkaniowego budownictwa ziemiankowego. Do tych planowanych zaliczyć należy wszytko to, co zaprezentuje kulturę pasterską będącą kontynuacją kultury wołoskiej, która łukiem Karpat przywędrowała na nasze tereny z południa Europy.

ks. prałat Feliks Kwaśny
ks. prałat Feliks Kwaśny
16.05.2018

Aktualności

Dzisiejsze spotkanie w naszym Uniwersytecie to wizyta Honorowego Obywatela Miasta Sanoka ks. prałata Feliksa Kwaśnego, który służąc społeczeństwu Sanoka poświęcił 33 lata swojego życia kapłańskiego. Sanok zawdzięcza ks. prałatowi Feliksowi Kwaśnemu utworzenie parafii największej w naszej archidiecezji oraz powstanie pięknej i godnej świątyni, która zawsze będzie ozdobą naszego miasta. Każdy sanoczanin wie, kto tworzył i budował kościół na Wójtostwie. To osoba, która zawsze pracowała i nadal pracuje na rzecz miasta pracowała, ale przede wszystkim, to osoba wielce zasłużona dla dzielnicy Wójtostwo, dla kapłaństwa, dla wiernych. Podczas spotkania, ks. prałat opowiedział zebranym o swojej drodze dochodzenia do służby Bogu i kościołowi. Ks. Feliks zawsze miał ufność do Matki Bożej, nie bez powodu mówi się o nim, że wychowywał się w cieniu katedry. Szedł z Maryją przez życie. To ona dopomogła mu zrobić tek wiele. Opowiedział o bardzo wielu utrudnieniach, jakie spotkały go podczas budowy nowej parafii na terenie Sanoka tak ze strony instytucji jak niektórych osób fizycznych. Zaznaczył jak wielu uczynnych sympatycznych ludzi spotkał podczas trudu zaopatrywania materiałowego niezbędnego do realizacji budowy świątyni. Nigdy człowiek nie pracuje dla siebie, żeby się wywyższać - bo gdyby tak było to o takim człowieku można powiedzieć, że to jest człowiek mały – ale pracuję się dla bliźniego. mówił skromnie ks. prałat Feliks Kwaśny.

09.05.2018

Aktualności

Przypomnieniem działu medycyny zajmującego się diagnozowaniem i leczeniem m.in. chorób stóp było spotkanie z Panią Martą Gydą - właścicielką Gabinetu Podologicznego. Zabiegi podologiczne mają różnoraki charakter i wymagają od osoby praktykującej ten zawód wiedzy z zakresu nauk medycznych, tj.: diabetologia, dermatologia, chirurgia, ortopedia, opatrywania ran, technik zaopatrzenia ortopedycznego (ortezy, wkładki ortopedyczne). Podolodzy szczególnie często zajmują się profilaktyką i leczeniem stóp sportowców. W Polsce podologia jest jeszcze dziedziną raczkującą. Brak regulacji prawnych dotyczących zakresu działania i kompetencji, które w różnych krajach różnie wyglądają. Na spotkaniu przypomniano słuchaczom, że z zabiegów podologicznych przede wszystkim powinni korzystać pacjenci ograniczeni ruchowo, dotknięci chorobami skóry, kości i stawów, chorobami przemiany materii (cukrzyca), pacjenci z wadliwym ustawieniem stóp i deformacjami palców (haluksy, palce krogulcze), z dolegliwościami na stopach, tj.: odciskami, modzelami, brodawkami, a także wrastające, czy grzybicze paznokcie, pocące się stopy, rozpadliny na piętach.

11.04.2018

Aktualności

Wiosenne inspiracje muzyczne – Efektem naszej współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. w Sanoku było zaproszenie wszystkich miłośników muzyki w dniu 11 kwietnia 2018 r. na godzinę 17-tą. do Sali Koncertowej PSM na Koncert Młodej Sanockie Filharmonii pt. „Wiosenne inspiracje muzyczne”. Na scenie zaprezentowali się utalentowani, młodzi muzycy wykonujący utwory muzyki klasycznej jak i rozrywkowej. Wszyscy słuchacze naszego biorący udział w tym koncercie bardzo pozytywnie odebrali propozycję tego rodzaju aktywności seniora, który chętnie słucha bardzo różnych form muzyki.

21.03.2018

Aktualności

Obrzędy Wielkanocne. Ostatni tydzień Wielkiego Postu zwany popularnie Wielkim Tygodniem oraz cykl związanych z nim uroczystości i obrzędów to czas, przypadający pomiędzy dwiema wielkimi niedzielami: Palmową i Wielkanocną. Charakteryzuje się on bardzo bogatą liturgią, obfituje także w liczne tradycje ludowe, zwyczaje domowe oraz intensywne przygotowania świąteczne. W tradycji kościelnej palma posiada głębokie treści religijne, symbolizuje zarówno męczeństwo, jak i triumf, a zatem Mękę i Zmartwychwstanie Chrystusa oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej. Ale to także tradycja ludowa, bowiem jako zielona gałązka palma jest przede wszystkim symbolem życia i sił witalnych, a także corocznej odnowy roślin, zapowiedzią ich kwitnienia i owocowania. Palmom przypisywano także właściwości życiodajne, lecznicze i magiczne. Po powrocie z kościoła święconymi palmami chłostano się dla zdrowia, połykano także pączki gałązek wierzbowych, co miało zapobiec bólom gardła i przeziębieniom. Poświęconą palmą kropiono dom, obejście i bydło, a następnie wkładano ją za święty obraz lub wieszano nad drzwiami wejściowymi, co miało przynieść błogosławieństwo Boże, chronić od pożaru i wszelkiego zła. W niektórych regionach Polski palmy wbijano w zagony w polu i ogrodzie, aby uchroniły uprawy przed gradem i szkodnikami.
Wielki Czwartek to dzień, w którym w sposób szczególny wspomina się obrzędy Wieczernika. W tym dniu milkną kościelne dzwony, które według wierzeń ludowych odpędzały demony i pioruny. Na znak żałoby zastępują je kołatki. Od tego dnia przez sześć kolejnych dni nie można było prać kijanką, rąbać drzewa, młócić i prząść. Na pamiątkę umycia nóg apostołom przez Chrystusa, biskupi, a wcześniej królowie i magnaci obmywali nogi dwunastu nędzarzom. Gest ten, w niektórych parafiach obecny do dziś, jest znakiem chrześcijańskiej pokory i braterskiej miłości. Na ziemi przemyskiej do dziś zachował się stary zwyczaj palenia (niszczenia, wieszania) Judasza. Polega on na tym, że najpierw przygotowuje się wielką kukłę, przypominająca postać męską o semickich rysach, z wymalowanym na piersiach napisem Judasz Zdrajca. Następnie jeszcze przed wschodem słońca w Wielki Czwartek wiesza się ją na drzewie tak, aby wszyscy mieszkańcy mogli ją oglądać. Wczesnym południem wybrany z tłumu sędzia oskarżyciel odcina kukłę, która wśród okrzyków wleczona jest po całej wsi. Na koniec kukła jest podpalana i wrzucana do wody. Zwyczaj ten przypomina rytuał topienia Marzanny. Ich idea jest analogiczna, związana z wegetacyjnym kultem wypędzania zimy.
Wielki Piątek to dzień żałoby. W Kościołach panuje cisza. W tym dniu nie odprawia się mszy, a głównym elementem wielkopiątkowej liturgii jest Adoracja Krzyża, która kończy się uroczystym przeniesieniem Najświętszego Sakramentu z Ciemnicy do Grobu Pańskiego. Procesja ta przypomina złożenie Jezusa do grobu. Przygotowywanie oraz odwiedzanie Grobów Chrystusa stało się naszą narodową tradycją. W wielu kościołach wciąż żywy jest także obyczaj straży grobowych. Z Wielkim Piątkiem nieodłącznie związane są misteria Męki Pańskiej. Najsłynniejsze widowiska pasyjne odbywają się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Opiekę nad tym misterium sprawują bernardyni, a poszczególne postacie ewangeliczne odgrywane są przez mieszkańców pobliskich wsi. Misterium Męki Pańskiej odbywa się zazwyczaj w Niedzielę Palmową, a kulminacyjny moment osiąga w Wielki Piątek, kiedy to pielgrzymi wraz z postaciami widowiska przechodzą Drogę Krzyżową. Tradycyjnie Wielki Piątek w całej Polsce jest dniem skupienia, wzmożonej pobożności i umartwienia. Dawniej mieszkańcy wsi, na znak żałoby, zatrzymywali zegary, zasłaniali lustra, mówili przyciszonym głosem, zachowując się tak jakby w domu znajdował się zmarły.
Wielka Sobota jest dniem przygotowywania się do uroczystości Zmartwychwstania. Najważniejszym elementem liturgii w tym dniu jest poświęcenie ognia, paschału oraz wody.
Kilkusetletnią tradycję ma obyczaj święcenia w tym dniu pokarmów, z których gospodyni przygotowuje śniadanie wielkanocne. Dawniej święcono wszystkie pokarmy przeznaczone na święta m.in.; jajka, chleb, sól, mięso, ser, masło, chrzan i baranek – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Najważniejszym atrybutem i symbolem Wielkanocy są pisanki, kolorowe, bogato i różnorodnie zdobione jaja, których nie może zabraknąć w koszyczku ze święconymi pokarmami i na świątecznym stole. Jajko to symbol życia, płodności, miłości i siły. Istnieje wiele wierzeń i obrzędów związanych z jajkiem, a niektóre zachowały się do dzisiaj. Według polskich wierzeń ludowych jajko przeciwdziałało wszelkiemu złu. Stosowano je w zabiegach na urodzaj i w obrzędach pasterskich, w magii, medycynie, w zwyczajach zalotnych i obrzędach zaduszkowych. I tak na przykład w pierwszy dzień Wielkanocy zakopywano jaja w skiby pól i w ogrodzie, aby zapewnić urodzaj. Skorupki pisanek dodawano do paszy kurom, aby dobrze się niosły. Wierzono również, że jaja zakopane pod węgły budowanego domu sprowadzą szczęście i pomyślność. Natomiast dzielone i uroczyście spożywane podczas śniadania wielkanocnego miały zapewnić zdrowie, pomyślność i płodność.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, nazywana także Paschą, jest największym i najstarszym świętem chrześcijan. W symbolice i obchodach wielkanocnych przetrwały pewne śladu odwiecznych wierzeń i mitów oraz relikty pradawnych świąt powitania wiosny i kultu roślin, odradzających się po zimowej wegetacji. Święto Zmartwychwstania, przypadające zazwyczaj na początek wiosny, jest przede wszystkim wielkim świętem zwycięskiego, nieustannie odradzającego się życia, świętem nadziei oraz obietnicy zmartwychwstania i nieśmiertelności. Wielkanoc rozpoczyna się mszą rezurekcyjną, połączoną z uroczystą procesją. Dawniej mszę tę odprawiano w Wielką Sobotę o północy, a obecnie celebruje się ją o świcie. Procesji rezurekcyjnej towarzyszy zazwyczaj huk wystrzałów i pękających petard. Zwyczaj ten jest pamiątką wielkiego huku, jaki zapewne towarzyszył Zmartwychwstaniu Pańskiemu podczas osuwania się kamienia grobowego. Po rezurekcji wszyscy udają się na śniadanie wielkanocne przygotowane z poświęconych pokarmów. Poprzedza je wspólne dzielenie się jajkiem i wzajemne składanie życzeń. Na stole wielkanocnym, oprócz żuru z kiełbasą, nie może zabraknąć wędzonego mięsa, białej kiełbasy, chrzanu oraz przeróżnych ciast: drożdżowych bab, mazurków i serników. Pierwszy dzień świąt upływał na ogół w ścisłym gronie, dopiero poniedziałek wielkanocny był dniem składania wizyt sąsiadom i znajomym.
Drugi dzień Świąt Wielkanocnych, nazywany Lanym Poniedziałkiem lub Śmigusem-Dyngusem, upływa zazwyczaj pod znakiem spotkań rodzinnych i towarzyskich, wesołych zabaw, lejącej się wody, zalotów, psot i żartów. Początkowo nazwą dyngus określano zwyczaj zbierania datków, stanowiący jednocześnie formę wykupienia się od oblewania. Słowo śmigus oznaczało natomiast uderzenie gałązką. Z czasem pierwotne znaczenie tych słów zatarło się, a połączenie tych określeń dało nazwę dla popularnego zwyczaju, sięgającego korzeniami czasów przedchrześcijańskich. Pierwotnie był to zabieg magiczny, mający na celu sprowadzenie deszczu, a z czasem nabrał cech o charakterze matrymonialnym. Na wsi w oblewaniu wodą nie było umiaru. Dziewczęta oczekiwały na wielki prysznic i pozornie broniąc się, piskiem i ucieczką podsycały zabawę. Była to, bowiem forma zalotów, w których sucha odzież świadczyłaby o obrażającym je braku powodzenia. Innym równie popularnym zwyczajem w tym dniu było tzw. chodzenie po dyngusie przybierające w zależności od regionu różne formy. I tak na przykład w okolicach Tykocina popularne było chodzenie z konopielką, nazywane tak od słów śpiewanej przy tym pieśni Cienka mała Konopielka. Na Podlasiu zwyczaj chodzenia od chałupy do chałupy połączony ze składaniem życzeń i prośbą o datki nazywano wołoczebnem. Na Lubelszczyźnie zaś popularne były racyjki, chodzenie z pasyjką lub z gaikiem. Towarzyszyło im zazwyczaj śpiewanie radosnych pieśni wielkanocnych, składanie życzeń i powinszowań. Z kolei na Śląsku i w Wielkopolsce znany był zwyczaj chodzenia z kurkiem dyngusowym. Kurek-kogut uznawany był za symbol sił witalnych i płodności. Wierzono bowiem, że zapewni on pannom zamążpójście, a rodzinom wielu potomków. Początkowo chodzono z żywym ptakiem, z czasem jednak zastąpiono go sztucznym. Wśród licznych radosnych i rubasznych zwyczajów praktykowanych w tym dniu nie brakowało też momentów poważnych i uroczystych. Interesującym obrzędem, występującym w całej Polsce, było procesyjne obchodzenie i święcenie pól. I choć przybierał on różne formy, to jego najistotniejszym celem było sprowadzenie urodzaju.

14.03.2018

Aktualności

Kresy Wschodnie

Cenote - studnia Majów
Cenote - studnia Majów
08.03.2018

Aktualności

Kolejne spotkanie z mgr inż. Wojciechem Kaczorem pozwoliło słuchaczom Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przenieść się do Meksyku. Dzięki prezentacji multimedialnej zebrani w auli poznali wiele aktakcji turystycznych tego pieknego kraju.

Ściana Dziewięciu Smoków
Ściana Dziewięciu Smoków
28.02.2018

Aktualności

Dzisiejsze spotkanie z dr inż. Stanisławem Torem - pracownikiem dydaktycznym w Instytucie Technicznym PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku gdzie jest opiekunem praktyk studenckich: Mechaniki i budowy maszyn oraz właścicielem rzeszowskiego biura podróży RESTOR pozwoliło słuchaczom odbyć wirtualną wycieczkę do Pekinu oraz na Chiński Mur. Nie sposób opisać całość tego interesującego spotkania zatem przetoczę tylko nieliczne ciekawostki. Chiny, to kraj ciekawy pod każdym względem. Ciekawy tym bardziej, że z naszej perspektywy – inny i egzotyczny. Liczące niemal 5000 lat historii Chiny to państwo, które niemal od początków powstania fascynowało. Choćby, dlatego, że jak żadne inne, być może oprócz Japonii, nie poddawało się takiej izolacji od reszty świata. Prawdziwe oblicze Chin nie tylko było przez tysiące lat skrywane za murami – w tym największym na świecie. Tajemnicze Państwo Środka z cywilizacją kształtowaną przez tysiące lat, od czasów Marco Polo niezmiennie fascynuje podróżników. Intryguje tajemniczą kulturą, egzotyką, pięknem krajobrazów i zabytkami będącymi świadectwem wspaniałej historii. Zwiedzających Chiny zachwyca po dzień dzisiejszy zarówno bogactwo zabytków architektury, kultura, jak i piękno i różnorodność krajobrazu. Podobnie przyciąga uwagę i budzi zdziwienie codzienne życie Chińczyków, tak odmienne od naszego. Najczęściej wymieniane ciekawostki o Chinach, dotyczą zachowania się przy stole. Przy wspólnych posiłkach, należy dbać, by jedzenie wciąż znajdowało się na stole, tak, więc nie można zgarniać ostatnich kawałków z półmisków. Jeśli jakieś potrawy podawane są na talerzu obrotowym, nie wolno kręcić nim w dwie różne strony. Nigdy nie dolewamy napojów do własnej czarki, tylko do czarek sąsiadów. Trzeba jeść pałeczkami i wypada skosztować każdego dania. Nie wolno wbijać pałeczek w ryż, ani przewracać ryb. Źle widziane jest oblizywanie pałeczek i grzebanie nimi w potrawie. W Chinach nie toleruje się bezpośredniego pokazywania emocji. Twarz ma być uśmiechnięta, zrównoważona i spokojna. Nie uznaje się całowania w rękę czy poklepywania po plecach. Nie toleruje się też gwałtownego gestykulowania, wskazywania palcem czy strzelania palcami. Rodzina chińska zamieszkująca w mieście, może mieć tylko jedno dziecko. Rodziny zamieszkujące na wsi, mogą starać się o drugie, jeśli pierwsze ma płeć żeńską lub nie jest zdrowe. Powszechnie wiadomo, że Chińczycy wynaleźli papier druk i proch strzelniczy. Mało, kto jednak wie, że to im zawdzięczamy znany na całym świecie przysmak, jakim są lody. Dwa tysiące lat przed naszą erą, nie jadano kolorowych kulek lodowych w waflowych kubeczkach, ale zakopywano w śniegu lody zmieszane z ryżem. Chińczycy pierwsi opracowali techniki rozróżniania i czytania linii papilarnych. Chiny, to trzecie pod względem wielkości państwo na świecie, w którym zamieszkuje 1,3 miliarda ludzi. W państwie tym znajdują się najbardziej zaludnione miasta świata. W Szanghaju mieszka prawie 18 milionów ludzi, a w Pekinie ponad 12 milionów. Nic więc dziwnego, że państwo to wykorzystuje najwięcej wytwarzanych i pozyskiwanych dóbr. Chiny zużywają ponad połowę cementu produkowanego na świecie, prawie połowę ród żelaza i tyle samo węgla. Ciekawostki dotyczą też kolei i metra funkcjonujących w tym kraju. Żaden pasażer nie wejdzie w Chinach na dworzec kolejowy, bez prześwietlenia bagażu. Dworce kolejowe mają osobne poczekalnie dla miejscowych i zagranicznych podróżnych. Pasażerowie chińscy wchodzą na peron dopiero wtedy, gdy nadjeżdża ich pociąg. Wagony zatrzymują się tylko na dwie minuty, po których następuje automatyczne zamknięcie drzwi i odjazd.
Zakazane Miasto to jeden z najlepszych przykładów tradycyjnej architektury pałacowej - niewysokie parterowe budowle o czerwonych ścianach i bogato zdobionych, trzyokapowych dachach pokrytych złocistożółtymi, glazurowanymi płytkami. Ponadto wszystkie główne budynki zespołu pałacowego zdobią rzeźbione, kasetonowe plafony z wizerunkami złocistych smoków. Do tego dochodzą białe marmurowe mostki, schody i podesty oraz szereg posągów - głównie lwów, żurawi i smoczych głów. Cały kompleks od 1987 r. wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Muzeum zwane jest popularnie Zakazanym Miastem, gdyż niegdyś wstęp do niego miała wyłącznie najbliższa rodzina cesarza oraz najważniejsi urzędnicy państwowi i eunuchowie. W nocy oprócz konkubin i eunuchów mogli tu prze bywać jedynie strażnicy i najbliżsi męscy krewni panującego. Przez ponad pięć stuleci zamieszkiwało tu 24 cesarzy dynastii Ming i Qing, aż do opuszczenia go przez Puyi w1924 r. Obecnie jest to jeden z największych kompleksów pałacowych świata. Legenda głosi, że znajduje się tu 9999 po koi.
Wielki Mur Chiński. Ten niesamowity zabytek, symbol potęgi Chin i jedyna budowla wzniesiona przez człowieka widoczna gołym okiem z kosmosu. Wznosi się na wysokości około 1000 m n.p.m., ściany wykonane są z płyt granitowych i mierzą 6,5 metra grubości u podstawy, 5,8 m grubości w górnej części i wysokie są na 6,6 m. Jego budowę rozpoczęto w okresie Wiosen i Jesieni (770 - 476 r. p.n.e.). W tamtym czasie poszczególne państewka wznosiły własne mury obronne, jako zabezpieczenie przed innymi państewkami feudalnymi oraz mongolskimi koczownikami. Dopiero za czasów panowania pierwszego cesarza z dynastii Qin - Qin Shihuangdi, doszło do połączenia poszczególnych fragmentów muru w jedną całość. Przedsięwzięcie to wymagało pracy setek tysięcy robotników. W późniejszych okresach następowała wielokrotnie rozbudowa i modernizacja Muru. W okresie swojej świetności Mur ciągnął się na długości prawie 8 000 kilometrów.

Hawana
Hawana
21.02.2018

Aktualności

W dniu dzisiejszym za pośrednictwem prezentacji multimedialnej przedstawionej przez mgr inż. Wojciecha Kaczora słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przenieśli się na Kubę. wyspiarskie państwo unitarne w Ameryce Środkowej, położone na Morzu Karaibskim, w archipelagu Wielkich Antyli. Państwo to składa się z wyspy o nazwie Kuba 1600 wysepkami, skałami i rafami największą wyspą jest Isla de la Juventud zwana (do 1978 r. nazywająca się Pinos). Stolicą Kuby jest Hawana; pozostałe największe miasta to: Santiago de Cuba, Camagüey, Holguin, Guantánamo, Santa Clara. Większość wyspy zajmuje nizina. W południowo-zachodniej części wznoszą się wapienne góry Sierra de los Organos. Wzdłuż południowych wybrzeży ciągnie się łańcuch gór Sierra Maestra z najwyższym szczytem Kuby – Pico Turquino (1974 m). Prekolumbijskimi mieszkańcami wyspy byli Karaibowie, Tainowie i Sibonejowie. Dla Europy odkrył ją w 1492 Krzysztof Kolumb. W latach 1511–1514 została opanowana przez Hiszpanię. Prezentacja pokazała wybrane obiekty budowlane z Hawany, Trynidadu i Varadero.

14.02.2018

Aktualności

Walentynkowa miłość na ekranie. Św. Walenty, patron zakochanych, był chrześcijańskim kapłanem, który, według legendy, za czasów cesarza rzymskiego Klaudiusza II udzielał potajemnie ślubów. Robił to wbrew cesarskiemu edyktowi, zabraniającemu udzielania małżeństw (imperium potrzebowało młodych mężczyzn do zaciągu do wojska). Został zamordowany w 270 roku. Dzień św. Walentego obchodzony jest, jako święto zakochanych od XIV wieku. Zwyczaj łączenia tego święta z dniem zakochanych narodził się na Wyspach Brytyjskich. Stamtąd, wraz z osadnikami, trafił do Ameryki, gdzie stał się szczególnie popularny. W przeszłości najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było jabłko pokryte różowym lukrem, ułożone w hebanowej szkatułce wysadzanej perłami - takie król brytyjski Henryk VIII podarował Annie Boleyn. Tradycja Dnia Zakochanych była tak powszechna, że znalazła wyraz u Szekspira w "Hamlecie". "Dzień dobry, dziś święty Walenty, dopiero, co świtać poczyna, młodzieniec snem leży ujęty, a hoża doń puka dziewczyna" - śpiewa o tym dniu Ofelia. Choć Walentynki cieszą się u nas coraz większą popularnością, wielu uważa, że nie do końca pasują one do naszej tradycji. Niektórzy sądzą nawet, że zostały sztucznie wypromowane, głównie w celach komercyjnych. W tym dniu na środowym spotkaniu słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie mogło zabraknąć tematu wzajemnej miłości kobiety i mężczyzny oraz drogi, jaką należy przebyć, aby spotkać tego jedynego i tą jedyną. Historia takiej trudnej miłości znalazła swe miejsce w przedstawionym zebranym filmie.

Plaża Brawa
Plaża Brawa
07.02.2018

Aktualności

Zabawa trwa -wspomnienia z Brazylii pana Wojciecha Kaczora były tematem spotkania w auli Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ w Sanoku ze słuchaczami Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas swych wielu wypraw turystycznych po świecie pan Wojciech był również w Brazylii, o której na wstępie przedstawił charakterystykę geograficzną. W prezentacji multimedialnej zaprezentowanej uczestnikom spotkania zaprezentował dokumentację fotograficzną swojego wyjazdu do Brazylii. Nie zabrakło w niej najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc drugiego, co do wielkości miasta, jakim jest Rio de Janeiro. Uczestnicy spotkania zobaczyli, zatem najbardziej znane miejsca to: pomnik Chrystusa na wzgórzu Corcovado, Pão de Açúcar (Głowa Cukru), stadion Maracanã oraz plaże Copacabana i Ipanema. Na całym świecie znane jest Brazylijskie święto samby, czyli wielki karnawał w Rio de Janeiro oraz jego finał na słynnym Sambodronie. Należy pamiętać, że Rio de Janeiro jest miastem kontrastów: może zaliczać się do najnowocześniejszych metropolii, ale z drugiej strony znajdują się w nim dzielnice biedoty fawele, w których występuje przestępczość narkotykowa, walki gangów i wysoki wskaźnik zabójstw. Po cudownym Rio przyszedł czas na wodospady - Cudowne wodospady w Foz do Iguaçu. Te wodospady zwiedza się z dwóch stron – brazylijskiej i argentyńskiej, jako że miasto Foz do Ignacu znajduje się na tych granicach i dodatkowo jeszcze na granicy z Paragwajem. Ogromna masa wody spada tu do wąskiego wąwozu o głębokości 80 m z podwójnego bazaltowego progu. Liczne wyspy i ostrogi rozdzielają rzekę liczne mniejsze wodospady. Przepływa tu średnio 1740 m³ wody na sekundę. Rozciągnięte były na kilka kilometrów i po prostu czarowały. Do tego tysiące mega kolorowych motyli, także takie wielkie niebieskie – wielkości dłoni. Oraz dziwne zwierzaki, których nazw nie sposób zapamiętać, ale które tak zaprzyjaźniły się z człowiekiem, że bezczelnie potrafią wskoczyć na stół i porwać ciastko czy kanapkę. Z głębi Brazylii droga wycieczki zaprowadziła wędrowca nad Atlantyk do Búzios (pełna nazwa: Armação dos Búzios) jest położone w Brazylii, w stanie Rio de Janeiro. Obecny nadmorski kurort był początkową niewielką osadą, zamieszkaną przez Indian oraz portugalskich i francuskich piratów. Przybijały tu też statki z niewolnikami z Afryki. Do lat 60-tych był wioską rybacką. Gdy w 1964 r. odwiedziła go aktorka Brigitte Bardot, zaczął być nazywany „brazylijskim Saint-Tropez” i stał się ważnym miejscem na turystycznej mapie. W mieście tym znajduję się pomnik tej znanej francuskiej aktorki. Półwysep, na którym położone jest Búzios ma ponad 8 km długości i znajduje się tu 20 plaż. Wiatr wieje prawie zawsze ze wschodu, co sprawia, że niebo jest tu rzadko zachmurzone, a ilość dni słonecznych w ciągu roku jest najwyższa w całym stanie. Często świeci tu słońce.

kpt Franciszek Lurski
kpt Franciszek Lurski
31.01.2018

Aktualności

Słuchacze naszego Uniwersytetu spotkali się w sali Gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku z mgr Andrzejem Romaniakiem – absolwentem Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, pracownikiem Muzeum Historycznego na stanowisku kierownika Działu Historycznego, komisarzem wystaw poświęconych najnowszej historii Sanoka i Polski - m.in. Sybirakom, Żołnierzom Wyklętym. Autorem wielu publikacji o tematyce historycznej. Podczas spotkania prelegent zapoznał zebranych z życiorysem i działalnością żołnierza nieurodzonego, co prawda w Sanoku, ale którego życie i działalność związały się z naszym miastem. Jednym z tach żołnierzy był Kpt. Franciszek Lurski - żołnierz Legionów, oficer KOP, uczestnik I i II wojny światowej, żołnierz PSZ na Zachodzie, prześladowany przez władze komunistyczne PRL;
Ten urodzony w Starej Soli żołnierz z Sanokiem związał się w 1939 r. gdzie pełnił funkcje wojskowego pełnomocnika ds. uzbrojenia w zakładach cywilnych m.in. produkujących broń dla WP przy fabryce w Sanoku, wytwarzającej m.in. sprzęt dla Wojska Polskiego. Karierę wojskową rozpoczął podczas światowej , kiedy to wstąpił do Legionów Polskich. Od 1914 służył ochotniczo w Pierwszej Kompanii Kadrowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, mianowany chorążym. Z uwagi na niezbyt dobry stan zdrowia w okresie międzywojennym pracował w intendenturze wojskowej. Po wybuchu II wojny światowej w okresie kampanii wrześniowej jego jednostka KOP został rozbita przez Niemców. Po agresji ZSRR na Polskę z 17 września 1939 przedostał się z terenów okupowanych przez sowietów przez San na obszar okupacji niemieckiej do rodzinny w Sanoku. Następnie przedostał się przez Węgry na Zachód. Tam został żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w strukturze 2 Korpusu Polskiego. Pełnił m.in. funkcję oficera łącznikowego. Uczestniczył w działaniach wojennych w Afryce, w kampanii włoskiej, w tym w bitwie o Monte Cassino, gdzie został ciężko ranny, co skutkowało później uznaniem go inwalidą wojennym. Później przedostał się do Anglii. Powrócił do Polski Ludowej. Po roku pobytu w rodzinnym mieście służby komunistyczne rozpoczęły jego inwigilację i prześladowanie. Był prześladowany i więziony przez władze komunistyczne PRL. Franciszek Lurski został aresztowany i oskarżony m.in. o szpiegostwo, rozsiewanie wrogiej propagandy, wychwalanie zachodniej demokracji, zaś jego mieszkanie zostało dokładnie przeszukane przez funkcjonariuszy UB.

ks. Zdzisław Peszkowski
ks. Zdzisław Peszkowski
24.01.2018

Aktualności

W auli Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ w Sanoku gościliśmy mgr Krystynę Chowaniec - absolwentkę studiów historycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, nauczycielkę, wizytatora Kuratorium Oświaty, przewodniczącą kolegium redakcyjnego czasopisma Edukacja w Regionie, wydawanego przez Regionalne Centrum Edukacji w Sanoku a nade wszystko działaczkę harcerską, oświatową i społeczną. Mocno zaangażowana w polski ruch harcerski m.in. w czasie pracy nauczycielskiej była inicjatorką powstania 54 Drużyny Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK w Sanoku i została jej drużynową. Uzyskała stopień harcmistrzyni oraz uprawnienia instruktorki harcerskiej ZHP oraz wielokrotnie pełniła funkcję komendantki Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. Prowadzi działalność na rzecz organizacji uroczystości patriotycznych, upamiętnień wydarzeń z historii Polski, edukacji patriotycznej. Tematem spotkania było pytanie Wybitni Sanoczanie - Czy pamiętamy o Nich? Rzeczą oczywistą jest, że Królewskie Wolne Miasto Sanok może pochwalić się wieloma takimi Personami. Biorąc ten fakt pod uwagę pani Krystyna skupiła uwagę słuchaczy na trzech osobach, którymi były:

17.01.2018

Aktualności

W restauracji "Bartek” dorocznym zwyczajem zarząd Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizował spotkanie opłatkowe. Opłatek 2018 zgromadził liczną grupę słuchaczy, którzy wraz z zaproszonymi gośćmi spożywali tradycyjne polskie dania wigilijne. Obecny na spotkaniu „Honorowy Obywatel Miasta Sanoka” ks. Prałat Feliks Kwaśny przypomniał zebranym fragment „Pisma Świętego” o okolicznościach narodzin Jezusa oraz dokonał poświęcenie opłatków, którymi podzielono się podczas składania sobie życzeń noworocznych. Dzięki koledze Lucjanowi Błażowskiemu i jego akompaniamentowi akordeonowemu i dyrygenturze ks. Prałata bardzo pięknie zabrzmiały w restauracyjnej Sali nasze polskie tradycyjne Kolendy i pastorałki. Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to czas karnawału nie zabrakło oczywiści piosenki biesiadnej. Wszyscy uczestnicy tego spotkania na długo w pamięci zatrzymają ten miły i wesoły wieczór.

Truskawiec - dawniej
Truskawiec - dawniej
10.01.2018

Aktualności

W auli Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ w Sanoku słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się z właścicielką Biura Podróży „FERIAS”. /Słowo „ferias” po łacinie oznacza święto jak i wakacje./ Panią Zofią Lisik. Tematyka spotkania skupiła się głównie na naszym zdrowiu. W tym miejscu należy wymienić nazwę Truskawiec. W okresie międzywojennym Truskawiec był najmłodszym i bardzo modnym uzdrowiskiem w Polsce wtedy to właśnie zbudowano 286[wilii, hoteli i pensjonatów. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Truskawiec trzykrotnie otrzymał złoty mmedal, jakonajlepsze uzdrowisko Polski. W Truskawcu pozyskiwana była także woda mineralna Naftusia. Już sama nazwa tego kurortu miała truskawkowy smak. Nazywano go "perłą Karpat" i "galicyjską złotodajną Kolchidą". Właściwym odkrywcą Truskawca był ojciec polskiej balneologii Teodor Torosiewicz. Dowiódł on, bowiem, że "Naftusia" - woda o lekkim posmaku naftowym, która w Truskawcu występuje obficie - ma zbawienne działanie dla cierpiących na kamicę nerkową, bóle wątroby, nieżyty przewodów oddechowych, sklerozę i cukrzycę. Mając na względzie poprawę samopoczucia oraz względy zdrowotne grupa naszych słuchaczy organizuje kilkudniowy wyjazd do tego sanatorium zlokalizowanego w Kresowym Truskawcu, który już od siedemdziesięciu lat nie jest polskim kurortem, ale ukraińskim, który obrósł wieloma legendami. Przede wszystkim w minionym czasie imponowała jego elegancja i bogactwo. Położony na obrzeżach wielkiego centrum naftowego Zagłębia Drohobycko-Borysławskiego, jednego z największych ośrodków przemysłowych II Rzeczpospolitej, po Gdyni i Stalowej Woli. Należy pamiętać, że w Drohobyczu i Borysławiu - stolicach polskiego zagłębia naftowego - ludzie ciężko harowali. Wyniszczali się w walce konkurencyjnej w atmosferze tamtejszej gorączki bogacenia się.

07.01.2018

Aktualności

Nie sama nauką od wieków żyją studenci. Podobnie jest w gronie słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu Trz7 stycznia 2018 r.eciego Wieku. Skwapliwie, zatem skorzystano z propozycji zorganizowania „Dancingu dla Seniora”, jaką złożył nam Bieszczadzki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Sanoka udostępniono nam salę w Klubie Górnika oraz DJ do prowadzenia oprawy muzycznej. Centrum Integracji Społecznej z ul. Stróżowskiej w Sanoku zdecydował o przygotowaniu cateringu. Biorąc powyższe ustalenia można było ustalić termin przeprowadzenie tej integracyjnej imprezy na dzień 7 stycznia 2018 r. i zainaugurować granie WOŚP oraz przy okazji zabawy wesprzeć finansowo tą słuszną ze względów społecznych inicjatywę. Zapewniam czytelników tego sprawozdania, że zabawa była przednia a catering smaczny. Uczestnicy nie ograniczyli się do tańców, bowiem dzięki uczestnictwu w dancingu braci Błażowskich (akordeon i skrzypce) śpiewom kolęd i piosenek biesiadnych nie było końca. Wszyscy uczestnicy zabawy opuszczali gościnną salę Klubu Górnika bardzo zadowoleni z postanowieniem żeby jeszcze powtórzyć taka imprezę.

13.12.2017

Aktualności

Na dzisiejszym spotkaniu słuchacze naszego Uniwersytetu wysłuchali przygotowanego w formie prezentacji multimedialnej przez kierownika Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej Instytutu Społeczno-Artystycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku dr Elżbietę Przystasz wykładu pt.; „Tradycja śpiewów Kalwarii Pacławskiej, jako element obrzędowości Maryjnej". Historia cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, której mieszkańcy nadali tytuł: Matka Słuchająca oraz klasztoru Franciszkanów wielu słuchaczom przypomniała czas, gdy sami pielgrzymowali do tego Sanktuarium często nazywanego Jerozolimą Wschodu. Kalwaria Pacławska stwarza osobliwe możliwości dla pielgrzymów. Znajdują się tu cztery szlaki pątnicze: Męki Pańskiej, Drogi Krzyżowej, Matki Bożej Bolesnej oraz Pogrzebu i Wniebowzięcia NMP. Wśród 42 znajdujących się na nich kaplic 36 to tzw. dróżkowe. Przy nich w czasie odpustu odprawiane są specjalne nabożeństwa, tzw. "dróżki". Dowiedzieliśmy się również, że z okazji jubileuszu 350-lecia powstania Kalwarii Sanocki Chór Kameralny oraz Chór Kameralny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku pod dyrekcja dr Elżbiety Przystasz wydał płytę DVD pt.; Matce Bożej Królowej Podkarpacia. Niespodzianką dla uczestników wykładu otwartego był mini koncert przedstawicieli obu Chórów. Prezentujemy jedną z pieśni ....

06.12.2017

Aktualności

 Słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku gościli w dniu dzisiejszym znakomitych gości a byli nimi Wicestarosta Sanocki, Członek Zarządu Powiatu Sanockiego i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej pan Wacław Krawczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego, Sekretarz Miasta Sanoka i Członek Zarządu TPSiZS pan Waldemar Och. Na początku spotkania odbyła się uroczystość wręczenia naszemu Uniwersytetowi z okazji jubileuszu 10-lecia, które obchodziliśmy w bieżącym roku Medali Grzegorza z Sanoka oraz okolicznościowego Grawertonu. Następnie w swoim wystąpieniu Wacław Krawczyk przedstawił zebranym swoje inicjatywy kierowane do seniorów, ale nie tylko nierozerwalnie związane z jego osobistym hobby. Są to m.in.; ochrona przyrody i pszczelarstwo, sadownictwo oraz pomoc dla osób niesprawnych intelektualnie. Natomiast Waldemar Och w bardzo dużym skrócie przedstawił zebranym słuchaczom koleje losu, jakie na przestrzeni ponad 100-letniego istnienia przechodziło powstałe w 1904 r. Towarzystwo Upiększania Miasta Sanoka. Mijały lata, zmieniali się ludzie, ale cel pozostawał ten sam; „Celem Towarzystwa jest szerzenie wiadomości historycznych o Sanoku i życiu sanockim, ochrona zabytków, zakładanie parków i zieleńców oraz troska o wszechstronny rozwój miasta Sanoka i okolic pod każdym względem przy wykorzystaniu wszelkiej działalności gospodarczej oraz czynów społecznych, a to w ramach obowiązujących ustaw i rozporządzeń.” Główny trzon Towarzystwa stanowili i stanowią przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz elita sanockiej inteligencji. Z inicjatywy członków Towarzystwa powstało w Sanoku wiele znaczących obiektów wpływających na jego urodę np. Miejski Park im. Fryderyka Szopena, Kopiec Adama Mickiewicza i wiele, wiele innych stanowiących chlubę mieszkańców i wzbudzających zachwyt przyjezdnych.

29.11.2017

Aktualności

Na spotkaniu z przedstawicielami Sanockiego Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  - Kierownikiem Inspektoratu -  Stanisławem Sroką,  Kierownikiem Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji - Maciejem Mermerem oraz doradca emerytalny Małgorzatą Wajcowicz  - dowiedzieliśmy się że zajmuje się on prowadzeniem rozliczeń oraz indywidualnych kont płatników, ustalaniem obowiązku opłacania składek i wypłacania świadczeń. Poza tym zadaniem ZUS-u jest wystawianie legitymacji dla emerytów i rencistów, a także kontrola dokumentów stwierdzających czasową niezdolność do podjęcia pracy. Prawie sześciuset doradców emerytalnych w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udziela informacji dotyczących przechodzenia na emeryturę i tego, jak zmieni się jej wysokość, jeśli uprawnieni do niej będą pracować jeszcze przez kolejne miesiące. Należy zapamiętać, że Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma na celu podwyższenie świadczeń emerytalnych ustalonych według nowych i starych zasad.
Wprowadzono w niej m.in.:
1. Przy obliczaniu wysokości emerytury - możliwość stosowania tablic trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny (tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn ogłaszane są corocznie od roku 1999; dane w nich zawarte mają wpływ na wysokość emerytury);
2. Dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., które pobierały wcześniejsze emerytury – możliwość obliczania wysokości emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego, zgodnie z nowymi zasadami, przy jednoczesnym pomniejszeniu podstawy obliczania emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur;
3. Możliwość ponownego przeliczenia emerytury osobom, wobec których miało zastosowanie ograniczenie podstawy wymiaru emerytury do 250% przeciętnego wynagrodzenia i którym przed dniem 1 stycznia 1999 r. odprowadzano składki od całego wynagrodzenia, przekraczającego 250% przeciętnego wynagrodzenia, które były aktywne zawodowo po uzyskaniu prawa do tych świadczeń;
4. Przy ustalaniu kapitału początkowego – uregulowanie, na podstawie, którego okres urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem, traktuje się, jako okres składkowy;
5. Przy ustalaniu kapitału początkowego – zaliczenie całego okresu nauki w szkole wyższej w stosunku do ubezpieczonych, wobec których dotychczas ma zastosowanie (zawarte w art. 5 ust. 2) ograniczenie okresu nieskładkowego do wymiaru 1/3 okresu składkowego.
Uwaga!
Wysokość emerytury przysługującej w dniu wejścia w życie ustawy ustala się ponownie na wniosek osoby uprawnionej. Prawo do emerytury w nowej wysokości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o jej ponowne ustalenie, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

22.11.2017

Aktualności

Droga do św. Jakuba. Danuta Nowak i Bogumiła Radwańska – to nasze studentki, które udowodniły, że warto jest się uczyć języków obcych. Po dwóch latach nauki języka angielskiego i francuskiego z niewielka znajomością włoskiego postanowiły zmierzyć się z 800 kilometrową trasą Drogi św. Jakuba, na której piesze przebycie potrzebowały około jednego miesiąca. Droga św. Jakuba przeznaczona jest dla pątników indywidualnych lub małych grup, bez względu na wyznanie i narodowość, chcących doświadczyć w drodze ciszy i duchowej przemiany. Do ich dyspozycji są nie tylko znajdujące się po drodze kościoły i kaplice, ale także dogodne miejsca noclegowe w schroniskach dla pielgrzymów (z hiszpańskiego nazywane albergue lub refugios) prowadzonych przez parafie, stowarzyszenia, samorząd czy też przez osoby prywatne w formie gospodarstw agroturystycznych, hosteli czy schronisk młodzieżowych. Każdy pielgrzym powinien zaopatrzyć się w credencial (oficjalny paszport pielgrzyma wydawany jest od 1 kwietnia 2016 roku tylko przez Biuro Pielgrzyma w Santiago de Compostela) będący jego pielgrzymim paszportem, na podstawie, którego otrzymać nocleg w albergues oraz dokument potwierdzający odbycie pielgrzymki: compostelę (w przypadku, gdy powód obycia pielgrzymki był religijny lub religijno-kulturalny) oraz zwykły certyfikat (w przypadku, gdy powód obycia pielgrzymki był turystyczny lub kulturalny). Obecnie symbolem pielgrzymów wędrujących do Santiago de Compostela są: muszla jakubowa (mocowana np. na plecaku), kij pielgrzymi, kapelusz, peleryna i zbiorniczek na wodę. Przebyta droga oraz poznani na niej pątnicy z całego świata na zawsze pozostaną w pamięci tych odważnych i niestrudzonych kobiet. Danuta Nowak podczas prezentacji przedstawiła zdjęcia dokumentujące ich pielgrzymi wysiłek. Bogumiła Radwańska przedstawiła życiorys św. Jakuba oraz legendę cudownego odnalezienia grobu świętego. Jakub był synem Zebedeusza i Salome. Jego młodszym bratem był św. Jan Ewangelista Obaj byli rybakami mieszkającymi nad Jeziorem Galilejskim. Jan Ewangelista podaje, że byli wspólnikami św. Piotra Apostoła. Ich matka, Salome, należała do grona niewiast, które w niektórych okresach publicznej działalności Jezusa towarzyszyły Mu i usługiwały. Wraz z Piotrem i Janem, Jakub był jednym z pierwszych uczniów Pana Jezusa i należał do grupy Apostołów najbliższych Jezusowi. Wybrany na apostoła, stał niemal zawsze na ich czele. Można powiedzieć, że należał do uprzywilejowanej grupy uczniów Pana Jezusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na Górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu. Był także świadkiem drugiego cudownego połowu ryb, o którym mówi, św. Jan w swojej Ewangelii. Apostoł Jakub zginął, jako pierwszy z dwunastu apostołów. Herod Agryppa I, wnuk Heroda Wielkiego, kazał ściąć go mieczem podczas pierwszego prześladowania chrześcijan po zmartwychwstaniu Jezusa. Jego szczątki znajdują się prawdopodobnie w Santiago de Compostela, przeniesione w VII wieku z Jerozolimy.

15.11.2017

Aktualności

Spotkanie z lek. med. Adamem Siembabem jak zwykle spotkało się z dużym zainteresowaniem. Jednym z tematów poruszonych przez pana doktora były:  Zaburzenia psychiczne – charakterystyka, rodzaje, przyczyny, leczenie. W dobie promocji zdrowego stylu życia, pojawia się w mediach bardzo często problem wielu chorób organicznych. Niestety bardzo często zapomina się o kwestii zdrowia psychicznego, w tym zaburzenia psychiczne, które jest przecież równie ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Stan psychiczny uniemożliwia lub znacznie utrudnia podejmowanie ról społecznych: pracownika, rodzica, małżonka, przyjaciela. Według danych WHO (Światowej organizacji Zdrowia) z roku na rok wzrasta liczba osób, które popełniły samobójstwo. Liczba ta jest ogromna, a należy pamiętać, że na każdą śmierć przypada kilka prób samobójczych. Według WHO znaczna część samobójstw jest skutkiem depresji lub zaburzeń lękowych. Niestety czasem nadal możemy się spotkać z informacjami, że zaburzenia psychiczne to jakiś wymysł i nie należy się nimi zajmować, bo jest to strata czasu. Takie podejście grozi bagatelizowaniem narastającego problemu, który ma daleko idące skutki, nie tylko dla zdrowia poszczególnych jednostek, ale co za tym idzie, dla całego społeczeństwa. Nie sposób streścić całego interesującego wykładu, zatem przedstawimy tylko fragmenty. Jakie wyróżniamy typy zaburzeń osobowości?
1. Organiczne zaburzenia psychiczne z zespołami objawowymi - różne typy otępienia;

08.11.2017

Aktualności

Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Podczas prowadzonych przez policjantów spotkań z osobami starszymi zawsze jest promowane poczucie obowiązku zgłaszania organom ścigania stwierdzonych przypadków łamania prawa. Promowanie dbałości o wspólne bezpieczeństwo, w szczególności w miejscu zamieszkania omawianie problematyki związanej z:
• kradzieżami kieszonkowymi,
• kradzieżami torebki na tzw. „wyrwę”,
• oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”,
• oszustwami na tzw. „administratora”, „gazownika”, „pracownika administracji” itp.
• włamaniami do mieszkań lub domów.
Do zapamiętania po dzisiejszym spotkaniu z Sanocką Policją.

25.10.2017

Aktualności

Czy robią nas w konia - Manipulacja medialna. Żyjemy w czasach, kiedy informacja dosłownie wlewa się do naszej świadomości ze wszystkich stron. Radio, telewizja, Internet oraz codzienna prasa są wszędzie obecne, zatem i informacje docierają do nas bez żadnych zahamowań. Jedynym ograniczeniem jest nasz świadomy wybór tego, co czytamy, słuchamy i oglądany. Manipulacją medialną nie jest to, co powstaje w wyniku nieświadomych, niezamierzonych błędów warsztatowych powstałych w przekazie medialnym, czy czynników obiektywnych np. natury technicznej. Manipulacja to świadome i celowe zastosowanie dowolnej techniki manipulacji w przekazie medialnym lub dowolnego typu przekaz medialny. Przeprowadzający dzisiejszy wykład Andrzej Pańko przedstawił zebranym niektóre sposoby używane przez media w celu wprowadzenia widza, słuchacza bądź czytelnika w błąd.
A są nimi;

20.10.2017

Aktualności

Konferencja Porozumienia Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Rozwój UTW”, odbyła się 20 października 2017 r. w Instytucie Muzyki UR, z udziałem 15 delegacji, a gospodarzem był UTW-Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja składała się z II części: zebrania plenarnego PP UTW i spotkania z senatorem prof. dr. hab. Aleksandrem Bobko, wiceministrem NiSW. W związku z upływającą kadencją władz PP UTW, Zebranie Plenarne miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Działalność od 29.10.2014 r. podsumowała w swoim wystąpieniu dotychczasowa Przewodnicząca PP UTW kol. Danuta Kamieniecka-Przywara – Prezes UTW-UR oraz przedstawiciele poszczególnych UTW z Podkarpacia. Podkreślono słuszność idei konsolidacji i współpracy, reprezentowanie podkarpackich UTW wobec władz i na forum ogólnopolskim, wspólne występowanie w interesie seniorów, dbanie o ich potrzeby, wymianę dobrych praktyk oraz wzajemne wsparcie w działalności statutowej. Z bieżących działań przywołano udział 6 UTW w projekcie w „Pasja, profesjonalizm, kreatywność – drogą rozwoju UTW” Wydziału Pedagogicznego w programie „Wsparcie dla UTW” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wbrew woli PP UTW zakwalifikowano tylko 6 UTW, a nie wszystkie zainteresowane. Zebranie Plenarne wybrało nowe władze PP UTW – poszerzyło prezydium do 7 osób; z kontynuacji przewodniczenia zrezygnowała kol.D.Kamienecka-Przywara. W jawnym głosowaniu jednogłośnie wybrano nowy skład Prezydium, które ukonstytuowało się w trakcie konferencyjnej debaty, uwzględniając rotację UTW w przewodniczeniu:
Przewodnicząca – kol. Małgorzata Cisek-Kozieł, Akademia 50+
Zastępca Przewodniczącej – kol. Stanisław Roman, Krośnieńskie UTW
Sekretarz – kol. Małgorzata Siuta, UTW-UR
Członkowie – kol. Feliks Czop, Mielecki UTW
kol. Małgorzata Ekier, Przemyski UTW
kol. Elżbieta Nowicka, Łańcucki UTW
kol. Krystyna Prędka, UTW Stalowa Wola

19.10.2017

Aktualności

Nie zabrakło naszych przedstawicieli w dniu 19 października 2017 r. na uroczystościach jubileuszu 10-lecia Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku a byli nimi: Czesława Kurasz, Halina Demniańczuk-Szpyrka i Andrzej Pańko. Wzięli udział w głównych uroczystościach jubileuszowych, które odbyły się w Domu Kultury SCK. Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu znakomitych gości w tym przedstawiciele organizacji senioralnych i stowarzyszeń działających w Mielcu. Wśród zaproszonych gości na uroczystości jubileuszowe przybyła liczna grupa przedstawicieli 13 uniwersytetów trzeciego wieku. Dotychczasowy dorobek Mieleckiego UTW w formie prezentacji multimedialnej„10 lat MUTW” przedstawił prezes zarządu Mieleckiego UTW Feliks Czop. W części artystycznej uroczystości wystąpił chór ECHO oraz gościnnie przedstawiciele Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mielcu. Formacja Par Tanecznych „GRACJA” zaprezentowała układ taneczny, a Grupa Teatralno-Kabaretowa „SENIOR SHOW” program „Powróćmy jak za dawnych lat”.

08.10.2017

Aktualności

WARSZTATY - PIECZENIE CHLEBA. Mimo niezbyt obiecujących prognoz niedzielna pogoda zapowiada się dobrze. W Sanoku jest słoneczko, więc w dobrych humorach wybieramy się w ukochane Bieszczady. Mimo tego, że w Jasieniu przywitał na przymrozek i szron optymizm nas nie opuszcza tak, więc po wysłuchaniu mszy w Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej ruszamy dalej. W Gospodarstwie Agroturystycznym, U Flika"; w Dźwiniaczu Dolnym, działającym od 1996 roku bardzo serdecznie powitał na Gospodarz Roman Glapiak, bo to tu właśnie ma miejsce główny punkt dzisiejszego jednodniowego wyjazdu turystyczno-integracyjnego. Wyjazdem tym podsumowujemy realizację zadania pt. "Młodzi duchem" - seniorzy z Sanoka”. Wniosek w tej sprawie złożyła Grupa nieformalna - „Komitet Społeczny na rzecz rozwoju UTW w Sanoku” w składzie; Irena Pańko, Stanisława Sawicka i Genowefa Przystasz a Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka został Patronem tej Grupy. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja. Zgodnie z programem uczestnicy wyjazdu wzięli udział w warsztatach dziedzictwa kulturowego, pt.; wspólne pieczenie chleba w specjalnym piecu chlebowym. Uczestnicy warsztatów z dużym zainteresowaniem obserwowali cały proces „ od zaczynu do pachnącego chleba” a czas oczekiwania pomiędzy poszczególnymi etapami procesu umilała kapela Bajkowska. Degustacja świeżego pachnącego chleba, smakowity obiad oraz bochenek chleba w prezencie od Gospodarza na długo pozostaną w pamięci.

05.10.2017

Aktualności

5 października 2017r w auli Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Jasielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Hymnem UTW „Radość jest w nas” wykonanym przez chór „Sanio” przy gromkim wtórze słuchaczy rozpoczęła się część oficjalna Inauguracji. Po części oficjalnej inauguracji rozpoczęła się część artystyczna pod tytułem „Młodzież Seniorom”, którą przygotowali uczniowie Zespół Szkół w Osobnicy. Piękne głosy wykonawczyń i teksty piosenek wprowadziły przemiłą atmosferę i zachwyt dla młodych talentów. Wykład Inauguracyjny w ramach projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego Wsparcie dla UTW pt. „Racjonalna terapia zachowań – jak pomóc sobie lepiej się czuć” wygłosiła dr Urszula Gruca–Miąsik. Inaugurację zakończył występ chóru „Sanio”, który zaprezentował kilka piosenek ze swojego repertuaru. W uroczystej inauguracji udział wzięli przedstawiciele naszego Uniwersytetu .

05.10.2017

Aktualności

W dniu 5 października przedstawicielki naszego Uniwersytetu: Grażyna Papisz, Zdzisława Być oraz Anna Wolwowicz były wraz z wieloma innych osobami w Sali Balowej łańcuckiego Zamku gdzie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/2018, połączona z jubileuszem 10-lecia Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystości jubileuszowe otworzył występ chóru „Cantabile”, w skład, którego wchodzą członkowie łańcuckiego Uniwersytetu. Odśpiewany został hymn Polski oraz hymn uniwersytecki, którego autorem jest obecna Kanclerz Otylia Piechowska. Po oficjalnych wystąpieniach miała miejsce krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Teodora Leszetyckiego oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca działalność Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowana przez panią Elżbietę Nowicką. Ten dzień to również okazja do wręczenia nagród i dyplomów, tym najbardziej zaangażowanym studentom ŁUTW. Sama inicjatywa utworzenia Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrodziła się jesienią 2006 roku. W dniu 8 marca 2007 roku uroczystą inauguracją, w obecności władz miasta, powiatu i województwa, pod patronatem naukowym Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność. Wtedy omówiono cele, zadania, formy pracy i kształcenia oraz powołano zarząd. Pomimo trudnego startu Uniwersytet stał się rozpoznawalny w środowisku, w regionie oraz za granicą, nawiązując kontakty z miastami partnerskimi na Węgrzech, Ukrainie, Słowacji, jako dobrze zorganizowana i prowadzona uczelnia dla seniorów.

04.10.2017

Aktualności

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018.

22.09.2017

Aktualności

Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. We wrześniu br. sanoccy seniorzy w tym słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym w zakresie upowszechnienia wiedzy i dobrych praktyk, a także stosowania zasad bezpiecznego zachowania. Szkolenia w tym zakresie przeprowadzili przez nauczycieli ratownictwa medycznego, rzecznik praw konsumentów oraz funkcjonariusze policji. Spotkanie to zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku w ramach realizacji projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sanockiego” współfinansowanego w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

22.06.2017

Aktualności

10-LECIE UTW W PRZEMYŚLU. Gala 10- lecia Przemyskiego UTW odbywała się w nowoczesnym Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Była to zatem okazja do uczestniczenia w tym niecodziennym wydarzeniu. Rys historyczny Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przedstawiła długoletnia członkini, późniejszy prezes dwóch kadencji PUTW Helena Warda.. Oprawę artystyczną przygotowali młodzi artyści z Zespołu Szkół Muzycznych w Przemyślu Trio " Amabile ", tancerze Szkoły Tańca A-Z oraz Zespół Artystyczny V Pułku Batalionu Strzelców Podhalańskich. Zakończenie Uroczystości odbyło w przemyskim Arboretum w Bolestraszycach, gdzie podejmowano nas wspaniałym obiadem. Można było nawet zatańczyć. Ogromne wrażenia estetyczne wynieśliśmy też z Arboretum, gdzie aktualnie wszystkie oczka wodne są ukwiecone nenufarami o wielu kolorach, wygląda to bajkowo.

05.07.2017

Aktualności

Zarząd i słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Edukacja i Aktywizacja Seniora – Sanok 2017” oraz uświetnienia uroczystości Jubileuszu 10-lecia naszego Uniwersytetu.
    Honorowy Patronat Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Sanockiego, Burmistrza Miasta Sanoka, Wójta Gminy Sanok oraz J M Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku był dla nas szczególnym wyróżnieniem.
     Dziękujemy Sponsorom za wsparcie finansowe oraz rzeczowe w szczególności: posłowi do parlamentu europejskiego Elżbiecie Łukacijewskiej, Staroście Powiatu Sanockiego, Burmistrzowi Miasta Sanoka, Wójtowi Gminy Sanok, Firmie HERB Sp. z o.o. w Sanoku, Panu Piotrowi Kolano, Pani Markuszewskiej oraz uczniom Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku. Piekarni Jadczyszyn Sp. z o.o., Piekarni „Małgosia” Sp. J w Grabownicy Starzeńskie oraz Sklepowi Rolno Spożywczemu „Helena” p. Adamiak przy ul. Jana Pawła II 21a w Sanoku.
Dziękujemy Redakcjom: Korso Gazeta Sanocka i Tygodnik Sanocki oraz Portalom: eSanok oraz iSanok za patronat medialny.
   Serdeczne podziękowania składamy za oprawę artystyczną Gali Jubileuszowej Formacji Tańca Towarzyskiego „FLAMENCO” oraz instruktorowi i choreografowi Pani Wiesławie Skorek, Pani dr Elżbiecie Przystasz i naszemu „Wesołemu Oktetowi” a także Michałowi Matuszewskiemu i Grażynie Chytła.
Szczególne podziękowanie kierujemy pod adresem p. Wojciecha Pajestki za profesjonalne prowadzenie Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Edukacja i Aktywizacja Seniora – Sanok 2017” oraz Gali Jubileuszowej.
      Równie serdeczne podziękowanie kierujemy do Pani Anny Strzeleckiej oraz Pana Mariana Strusia za pomoc w redagowaniu i wydaniu jubileuszowej publikacji „Młodzi duchem – impresje jubileuszowe”.
       Wyrażamy wdzięczność Dostojnym Gościom i Przedstawicielom podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku za zaszczycenie nas swoją obecnością i wspólne świętowanie naszego Jubileuszu. Państwa obecność była dowodem na to, że Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku to szczególne miejsce, o którym nie można zapomnieć i z którym warto się utożsamiać. Nasz Jubileusz był wyjątkową okazją do spotkań, wspomnień i powrotu do minionych lat. Bardzo dziękujemy za okazaną sympatię, gratulacje i życzenia.
W imieniu Zarządu i Słuchaczy:  Andrzej Pańko - prezes SUTW

uczestnicy Konferencji UTW
uczestnicy Konferencji UTW
20.06.2017

Aktualności

10 lat Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po prostu cieszą się życiem
20 czerwca br. Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził jubileusz 10-lecia. Niemal od samego początku związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku, zaszczepił idee zdobywania wiedzy bez względu na ograniczenia wieku niemal tysiącowi osób po pięćdziesiątce. Uroczystość, którą w Sali Senackiej rozpoczęła konferencja „Edukacja i aktywizacja seniora”, przeniosła się następnie do Auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego, gdzie odbyła się wielka gala z udziałem władz miasta, powiatu, sanockiej PWSZ, SUTW i przybyłych z tej okazji przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku z terenu województwa podkarpackiego.
Rozpoczęło ją wspólne odśpiewanie hymnu SUTW autorstwa słuchacza Uniwersytetu Kazimierza Pomykały. Organizatorzy postarali się, żeby zaangażować w to wszystkich zgromadzonych gości – tak więc każdy z młodych (i młodszych) duchem dostał kartkę ze słowami, a że melodia była znana, aula przez chwilę przypominała stadion przed meczem naszej reprezentacji w piłkę nożną.
Galę uświetniły, oczywiście, przemówienia gratulacyjne zaproszonych gości. Rektor PWSZ Elżbieta Cipora podkreśliła ścisły związek między PWSZ w Sanoku a Uniwersytetem Trzeciego Wieku, czego wyrazem są coroczne wspólne inauguracje roku akademickiego i zaangażowanie wykładowców PWSZ w działalność SUTW. – Uniwersytet to przede wszystkim ludzie – powiedziała pani rektor. – Jeśli popatrzeć na tych, którzy go tworzą, zrozumiałe staje się, że działa on tak wzorcowo.

dr Piotr Uruski
dr Piotr Uruski
31.05.2017

Aktualności

31 maja na naszym Uniwersytecie odbyło się spotkanie Posłem na Sejm RP dr Piotrem Uruskim. Na początku nasz gość opowiedział nam trochę o sobie - jak i dlaczego został politykiem, jakie ma prawa i obowiązki, jak wygląda jego typowy dzień w pracy. Ponadto, poruszone były tematy, którymi interesują się mieszkańcy Sanoka między innymi likwidacja gimnazjów, dalsze losy Autosanu, obwodnica sanocka, przeniesienia aresztu. Na koniec zaproszony polityk odpowiadał wyczerpująco na zadawane przez nas pytania. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

24.05.2017

Aktualności

Masz dość „śmieciowego” jedzenia? Chcesz się dowiedzieć jak zdrowo żyć, jak zmienić nawyki żywieniowe, jak wprowadzić dobrą, zdrową suplementację do swojej diety a przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie – zapoznaj się z działalnością pana Dr Piotra Kardasza. Pan Kardasz to sławy biolog, dziennikarz, autor wielu publikacji i filmów z zakresu zdrowia, laureat nagrody „Eureka 2003”, współtwórca i szef Instytutu Profilaktyki Zdrowia oraz przewodniczący Rady Naukowej DUOLIFE. To wielki pasjonat tematyki zabezpieczenie zdrowia, postać nietuzinkowa, posiada niespotykany dar, przekazywania niezbędnej wiedzy o zdrowiu, wszystkim zainteresowanym. W sposób iście nadzwyczajny żyje w zgodzie z naturą, znając zachodzące w niej wszelkie prawa i nieznane nam – reakcje. To wirtuoz myśli przyrodniczej, który z lekkością i profesjonalizmem potrafi w sposób bardzo prosty zjednać sobie cały świat. Konferencje z jego udziałem przyciągają tłumy ludzi, bo wszystko, co powie przynosi słuchaczom same korzyści. Uwielbiany przez młodzież, podziwiany przez starszych. Szanowany za to, co dla zdrowia ludzi robi. Wielkim propagatorem działalności dr Piotra Kardasza jest nasza słuchaczka Elżbieta Niedzielska i to właśnie dzięki jej informacjom mieliśmy okazję na dzisiejszym spotkaniu zapoznać z działalnością dr Kardasza.

dr Marian Szewczyk
dr Marian Szewczyk
17.05.2017

Aktualności

Chronione, zagrożone, rzadkie i inwazyjne rośliny powiatu sanockiego – to kontynuacja tematyki wykładu otwartego z ubiegłej środy i jednocześnie temat wiodący wykładu, którego autorem był dr Marian Szewczyk – botanik, biolog, fotograf, pasjonat przyrody, autor wielu atlasów roślin, badacz terenów górskich, współpracuje z BPN, Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Botaniki w Krakowie, opiekun Koła Fotografów Przyrody „Obiektyw”, pracownik naukowy PWSZ w Sanoku oraz opiekun Naukowego Koła Fotografii Przyrodniczej FOTOsynteza. Człowiek w sposób naturalny połączony jest ze środowiskiem, w którym mieszka, zatem podlega wszelkim zmianom, jakie w tym środowisku zachodzą. Historia naszej ziemi potwierdza cykliczność dokonujących się zmian. Postęp nauki i techniki również mają niebagatelne znaczenie na przemiany środowiska, którego współmieszkańcem jest człowiek. Dr Marian Szewczyk jest autorem książki, która opisuje jak aktywność ludzi wpływa na szatę roślinną. Historia ludzkości obejmuje trzy główne etapy rozwoju: społeczeństwo oparte na łowiectwie i zbieractwie, erę agrarną oraz społeczeństwo industrialne. Ostatnimi czasy, ze względu na gwałtowny rozwój nowych technologii, coraz częściej mówi się także o społeczeństwie informacyjnym. Nasza aktywność nasilająca się w sposób dramatyczny na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci spowodowała, że duże grupy roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich. Omawiana książka stanowi swoisty przewodnik, który pozwoli zainteresowanemu odnaleźć miejsce występowania danego gatunku oraz opis siedliska. Na omawianym wykładzie wiele miejsca poświęcono gatunkom inwazyjnym, które zaraz po niszczeniu siedlisk są największym zagrożeniem dla bioróżnorodności ekosystemu. Wiele gatunków roślin charakteryzujące się znaczną ekspansywnością rozprzestrzeniają się w sposób naturalny lub często pomaga im w tej migracji człowiek. Gatunki te konkurując z miejscowymi mając większą „siłę przebicia” przyczyniają się do wyginięcia gatunków miejscowych.

mgr inż. Agnieszka Marcela
mgr inż. Agnieszka Marcela
10.05.2017

Aktualności

Na dzisiejszym spotkaniu z mgr inż. Agnieszką Marcelą słuchacze Sanockiego UTW oprócz historycznego rysu obrazującego pierwsze formy ochrony przyrody przez człowieka w skali globalnej oraz na ziemiach polskich zapoznali się z aktualnymi formami ochrony przyrody w Polsce.
Celem parków narodowych jest nie tylko zachowanie różnorodności biologicznej, przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych na obszarze objętym ich granicami, ale także odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. Powierzchnie nie mniejsze niż 1000 ha wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi to parki narodowe.
Funkcję ochronną dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, ale również dla przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych stanowią rezerwaty przyrody. Są to obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
Powoływane są w drodze uchwały sejmiku województwa obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe obejmujące również plan ich ochrony to parki krajobrazowe. Oprócz ochrony wartości przyrodniczych, głównymi celami funkcjonowania parków krajobrazowych jest zachowanie tradycyjnego krajobrazu oraz udostępnienie społeczeństwu obszaru parku w celach rekreacyjnych, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Ważną rolą zarządów parków krajobrazowych jest prowadzenie działań w zakresie edukacji przyrodniczej i krajobrazowej. W parku krajobrazowym jest prowadzona działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Powoływane są w drodze uchwały sejmiku województwa obszary obejmujące w przeważającej części tereny użytkowane gospodarczo, przy uwzględnieniu zakazów określonych w akcie ustanawiającym stanowiące jednocześnie ważne obszary migracji organizmów żywych (w szczególności zwierząt) to obszary chronionego krajobrazu. Obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach oraz wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszary chronionego krajobrazu, w przeciwieństwie do parków krajobrazowych, nie posiadają własnego zarządu, ani planu ochrony określającego zakres działań.
Pomniki przyrody powoływane są w drodze uchwały rady gminy. Stanowią je pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Na przykład okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych a także jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych to stanowiska dokumentacyjne. Mogą nimi być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.
Pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej jak np.; naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania zasługujące na ochronę to użytki ekologiczne.
Fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego - niewielkie obszary (np. pozostałości parków i założeń przypałacowych), jak i rozległe tereny zróżnicowane pod względem krajobrazowym i przyrodniczym (np. fragmenty dolin rzecznych). zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne to znajdujące się w kompetencji samorządu gminnego zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Polska jest stroną prowadzona jest ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i zachowanie właściwego stanu ochrony dziko występujących w Polsce i Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi. Ochrona gatunkowa może być realizowana przez stworzenie stref ochrony. Międzynarodowe Czerwone księgi i listy gatunków zagrożonych oraz Polska Czerwona Księga Zwierząt to rejestry wybranych zagrożonych gatunków.

26.04.2017

Aktualności

Wielkanocne obrzędy. Na dzisiejszym spotkaniu słuchacze mogli cofnąć się do lat minionych, kiedy to obrzędy przesilenie zimowo-wiosennego były kultywowane z pokolenia na pokolenie. Część tych obrzędów rodowodem sięga czasów zamierzchłych, gdy ludzie po zimowych niedostatkach oddawali cześć wodzie i ogniowi, Wiele tych zachowań z czasem przybrała formę sacrum i została włączona do obrzędów religijnych. O tych właśnie obrzędach opowiadają w przedstawionym filmie pt. „Rok obrzędowy w gminie Gogolin – Wielkanoc” ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser Uniwersytet Opolski, prof. dr hab. Teresa Smolińska Uniwersytet Opolski oraz twórczyni ludowa z Kamienia Śląskiego – Eldeltrauda Krupop. Film został zrealizowany z inicjatywy burmistrza Gogolina na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gogolinie a dofinansowany z projektu Fundacji Grupy Górażdże „Aktywni w Regionie”.

05.04.2017

Aktualności

Zycie zaczyna się po 60-tce. Nie ulega wątpliwości, że wymienione na wstępie słowa znalazły potwierdzenie w codziennej działalności kobiet, które są bohaterkami filmu nakręconego wg scenariusza dwóch Elżbiet – Jachlewskiej i Rutkowskiej (ta druga jest reżyserem tego filmu). Nie jest moim zadaniem opisywać przebieg tego filmu a jedynie zacytować motto każdej z jego bohaterek.
Bożena Szubińska – Jesteśmy tyle warci, ile dajemy siebie innym, Urszula Zalewska – Kobiety chcą, mogą i potrafią, Krystyna Ochędzan – W każdym wieku wyrazisz siebie poprzez modę, Krystyna Mazurówna - bądź sobą - życie zaczyna się po 70-tce, Teresa Zabża – Babulą nie będę, DJ Wika - Metryka mną nie rządzi, prof. Ewa Graczyk – Kobiety w polityce mogą tworzyć lepszy świat, Elżbieta Hołoweńko – Droga jest wciąż otwarta, Anna Butrym – W grupie siła oraz Krystyna Narożnik – Jesteśmy po 60-tce, chcemy się bawić. Swoje komentarze w sprawie aktywności kobiet wygłosili w tym filmie; dr Barbara Kijewska – badaczka aktywności polityczno- społecznej kobiet oraz dr Michał Kubiak badacz polityki społecznej oraz instruktor aktywności fizycznej osób 60+.

22.03.2017

Aktualności

Bardzo interesującą opowieścią o historii drzemiącej w istniejących obiektach sakralnych na terenie Bieszczad, szczególnie cerkwiach i kościołach opowiedział dziś zebranym słuchaczom mgr Bogusław Augustyn – historyk z wykształcenia – przewodnik turystycznych oraz opiekun i dobry duch obiektów kultury materialnej szczególnie wspomnianych cerkwi na terenie Bieszczadów. Każdy, kto był w Bieszczadach widział, że cerkwie to elementy bardzo podkreślające niezwykłe piękno tej dzikiej i oszałamiająco bujnej przyrody znajdującej się w malowniczych górach. Bieszczadzkie cerkwie spotykamy w różnym stanie technicznym. Znajdziemy tutaj przykłady okazałych, zadbanych, nadal działających świątyń, odnowione budynki na nowo udostępnione wiernym, ale też górujące nad pustkowiami ruiny oraz, niezwykle często, jedynie obrysy podmurówek majaczące gdzieniegdzie w wysokiej trawie. Ziemie te od początku swojej historii zamieszkiwane były przez ludność wiążącą swe pochodzenie z Rusią, a wyznaniowo ciążącą bardziej w kierunku kościoła greckokatolickiego oraz prawosławia niż katolicyzmu. Wojny i zaborcy starali się na tych ziemiach zbudować jednolity wewnętrznie naród polski. Powojenne wysiedlenia spotkały setki tysięcy ludzi zamieszkujących ziemie leżące na dzisiejszej ścianie południowo-wschodniej w tym zamieszkujących od stuleci ziemie Bieszczadów Bojkami oraz Łemkami. Tereny te po dzień dzisiejszy naznaczone są setkami pozostałych cerkwi oraz historiami o wysiedlonych, spalonych wsiach, po których wszelki ślad właściwie już zaginął. Cerkwie w Bieszczadach wykazują pewne różnice w zależności od tego czy mówimy o cerkwiach łemkowskich, czy bojkowskich. Łemkowie i Bojkowie to dwa odrębne ludy zamieszkujące tereny Bieszczadów do czasu wysiedleń w okresie powojennym. Bojkowie byli ludem niezwykle zabobonnym, wierzącym w całą litanię zjaw, sił nadprzyrodzonych i zjawisk magicznych. W ich życiach niezwykle ważną rolę zajmowała tradycja, zwyczaje, ale również cerkiew, którą otaczano wielką czcią. Sam budynek cerkwi umiejscowiony był zwykle na wzniesieniu górującym nad otaczającymi go bojkowskimi chyżami. Miało to w oczywisty sposób obrazować prymat Boga nad życiem ludzkim. Większość cerkwi w Bieszczadach wzniesionych w stylu bojkowskim była budowana z drewna. Konstruowano je zwyczajowo na osi wschód-zachód z prezbiterium od prawej strony – od tej strony nadejść miał Jezus Chrystus w trakcie tzw. ponownego przyjścia. Cechą najbardziej charakterystyczną cerkwi bojkowskich jest ich wznoszenie na planie trzech kwadratów – jest to tzw. cerkiew trójdzielna. Każda z trzech części pokryta była przy tym dachem Brogowym, bądź osobną kopułą. Dzwonnica stała przy tym tradycyjnie osobno. Cerkwie łemkowskie posiadały dodatkowo wysoką wieżę od strony zachodniej. Niektóre ze świątynie przetrwały, zaniedbane, wykorzystywane, jako magazyny i zostały odrestaurowane w czasach bardziej im przychylnych. Cerkiew z Rosolina została przeniesiona do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i dzięki temu możemy podziwiać ją do dziś praktycznie w nienaruszonym stanie. Szczególny los spotkał sanktuarium w, Łopience, które dzięki niezłomnym staraniom ludzi dobrej woli zostało zrekonstruowane. Świątyni został przywrócony jej dawny blask i charakter – jest ona dzisiaj jednym z częściej odwiedzanych miejsc w Bieszczadach. Dziś, wiele lat po zakończeniu wojny i wysiedleń, po zmianie rządów nieprzychylnych innym wyznaniom niż katolickie wydaje się, że cerkwie w Bieszczadach najgorsze mają już za sobą. Możemy spokojnie podziwiać te, które ocalały i nie drżeć o ich dalszy los.

15.03.2017

Aktualności

W dniu dzisiejszym ze słuchaczami Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkał się p. Marek Kusiak – z wykształcenia mgr inż. socjologii a z zamiłowania przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich, przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego, przewodnik Magurskiego Parku Narodowego oraz pilot wycieczek. Przedstawił zebranym przepiękną prezentację multimedialna zdjęć krajobrazów z wędrówki granicą ukraińsko-rumuńską od Diłowego do Hnitessy a następnie Połoninami Hryniawskimi do Szybenego. Pan Marek Kusiak wraz z 6 przyjaciół w dniach od 3 do 9 września 2016 r. trasą ponad 180 km po najrzadziej uczęszczanych górskich terenach przepierzył pogranicze rumuńsko – ukraińskie. Uczestnicy spotkania zachwyceni byli pięknem tamtejszego krajobrazu a szczególne uznanie wzbudziły zdjęcia robiona o świcie i zmierzchu.

08.03.2017

Aktualności

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w zakresie Stuki Muzycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku zorganizowali w Centrum Sportowo Dydaktycznym koncert dla słuchaczek naszego uniwersytetu. Życzenia wszystkim zebranym paniom złożyli prowadzący koncert mgr Robert Hendermander oraz prezes zarządu SUTW Andrzej Pańko. W koncercie wystąpił chór pod dyrekcją kierownika Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej dr Elżbiety Przystasz, soliści i zespół muzyczny oraz kapela ludowa PWSZ. Uczestniczki koncertu dostały bibułkowy kwiatek autorstwa naszej słuchaczki Anny Kopiec ponadto studentki SUTW z okazji Dnia Kobiet otrzymały bilet do kina na seans „Maria Skłodowska Curie”.

01.03.2017

Aktualności

W dniu dzisiejszym nasze słuchaczki odwiedziły panie Iwona Kutnik oraz Marzena Syrylak  - Niezależne Konsultantki Kosmetyczne Firmy Mary Kay, które na wstępie przedstawiły drogę życiową założycielki. Dziś dzięki Mary Kay miliony kobiet na całym świecie myślą o sobie i swoim życiu w kategoriach sukcesu, bogactwa i niezależności, a nie ubóstwa, wegetacji i ekonomicznej zależności od mężczyzn. Stworzyła też całkowicie nową kulturę korporacji, otwierając kobietom na całym świecie drogę do kariery oraz związanej z nią edukacji i rozwoju osobistego. Pomimo że rozpoczynała swój biznes, jak większość ludzi sukcesu, nadzwyczaj skromnie, tj. od stosunkowo niedużego kapitału (5000 USD) i sklepu w Dallas o powierzchni 50 metrów kwadratowych, to jednak potrafiła rozwinąć swoje przedsięwzięcie do rozmiarów międzynarodowej korporacji. Kosmetyki jej firmy są dystrybuowane tylko za pośrednictwem "Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych". W Mary Kay jest jednak kilka produktów, które odpowiadają potrzebą mieszanej skóry. Jest tu też jeden produkt kram dla mężczyzn, którzy mają skórę mieszaną z lekkimi zmarszczkami, często podrażnioną po goleniu. Więc jest on także dla większości Panów. Z przedstawionej prezentacji zapamiętałem krem, który pomaga utrzymać naturalne nawilżenie skóry twarzy i przywraca wilgoć w wysuszonych jej partiach. Idealnie nadaje się do skóry przesuszonej, spierzchniętej i popękanej. Doskonały zarówno na twarz jak i na wszystkie problematyczne części ciała. Nawilża przesuszone partie skóry i zmiękcza zgrubienie naskórka, likwidując nadmierną suchość i szorstkość. Zmniejsza skłonność do nadmiernego rogowacenia i pękania skóry na dłoniach, kolanach, łokciach. Zmiękcza zrogowaciały naskórek. Idealny, jako kuracja nawilżająca na noc dla bardzo suchej skóry. Łagodzi skutki oparzeń. Działa ochronnie na skórę. Paniom zareklamowano krem, którego posiadanie zapewni właścicielce osiem korzyści. Stanowi on idealne połączenie makijażu i pielęgnacji. Ten krem podobno rozjaśni cerę, ochroni przed niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego, nawilży skórę oraz skoryguje zaczerwienienia. Sprawi, że skóra odżyje nowym blaskiem. Można go używać również zamiast podkładu. Jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów i odcieni skóry, a także dla skóry trądzikowej i wrażliwej. Beztłuszczowy, bezzapachowy, nie zatyka porów, testowany dermatologicznie, nie podrażnia i nie uczula skóry. W czasie spotkania siedem jego uczestniczek poddało się tym zabiegom a efekty mogły podziwiać koleżanki.

25.02.2017

Aktualności

W dniu dzisiejszym w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie nastąpiło uroczyste zakończenie XIII Wojewódzkiej Wystawy Malarstwa Nieprofesjonalnego, w którym udział wzięła grupa naszych słuchaczek, które pod kierunkiem mgr Jana Szczepkowskiego zgłębiają arkany tej sztuki w Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Jana Grodka. Wystawa Malarstwa Nieprofesjonalnego odbywa się, co dwa lata. Ma charakter konkursowy, dla najlepszych przyznawane są nagrody i wyróżnienia. Prezentowane prace są wykonane w dowolnej technice malarskiej przez artystów-amatorów, dając im szansę pokazania własnej twórczości i skonfrontowania jej z innymi. Pośród wyróżnionych prac znalazły się również prace naszych malarek, których prace prezentujemy poniżej.
Halina Demniańczuk-Szpyrka „Uwięziona”
Maria Kędzierska-Dżugan „Martwa natura”
Joanna Krzywda „Malwy przed chatą”
Małgorzata Patronik „Zima”
Łucja Wasińska „Spacer”
Zofia Zdanowicz „Krymski pejzaż”

Uwięziona
Uwięziona
25.02.2017

Aktualności

Martwa natura
Martwa natura
25.02.2017

Aktualności

Malwy przed chatą
Malwy przed chatą
25.02.2017

Aktualności

Zima
Zima
25.02.2017

Aktualności

Spacer
Spacer
25.02.2017

Aktualności

Krymski pejzaż
Krymski pejzaż
25.02.2017

Aktualności

22.02.2017

Aktualności

W ramach „Bezpiecznego Seniora” ze słuchaczami Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańcami Sanoka i okolic spotkali się przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Banku Pekao oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili zebranym niebezpieczeństwa, na jakie są narażone osoby zamieszkujące nasze miasto. Przedstawiciele Policji omówili przypadki oszustw i wyłudzeń pieniędzy najczęściej stosowanymi metodami, min.; metoda na wnuczka, policjanta, gazownika, kominiarza, pracownika administracji itp. Zwrócili uwagę na bezpieczeństwo podróżowania publicznymi środkami komunikacji oraz dokonywania zakupów. Przedstawiciel Banku w sposób szczegółowy omówił bezpieczeństwo, jakie należy zachować przy posługiwaniu się kartą bankomatowa. Przedstawiciel Straży Pożarnej oprócz prezentacji dwóch filmów szczegółowo omówił niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzeń grzewczych oraz ADG. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawił zebranym bezpieczne zasady zawierania umów poza siedzibą oraz w siedzibie sprzedającego usługę bądź towar. Szczególną uwagę zwrócił na dokonywanie wszelkich transakcji prze telefon.

15.02.2017

Aktualności

Tematem dzisiejszego spotkania była „Miłość wśród zwierząt”. Miłość w ogóle jest sympatyczna. Szkoda, że w świecie ludzi zdarza się dość rzadko. Zwierzęta w miłości są bardziej prostolinijne, dużo mniej kłamią po prostu są sobą. Jak już zdradzają, to dyskretnie i tak, by nikt o tym nie wiedział. Każdy gatunek obowiązują pewne warunki, prawa, których zwierzę musi przestrzegać, jeśli chce przekazać geny. Na przykład wśród ludzi pedofilia stała się powszechną dewiacją natomiast u zwierząt pojawia się, ale tylko, jako wyjątek. Sfera seksu u zwierząt nie istnieje mają prostszą ścieżkę, bo zasady są jasno określone. Patrząc na wilki widzimy, – jaka to logiczna struktura społeczna, świetnie działająca od prawieków, jeżeli chodzi o metody utrzymania porządku w stadzie zwanej watahą. Zanim dojdzie do pierwszego kontaktu seksualnego, trwają podchody i zaloty trwają nawet parę lat. Na początku zwierzęta zawierają luźne związki. Sprawdzają, czy mają podobne oczekiwania, przyzwyczajenia, gusta. Kuraki tworzą społeczność a koguty są za nią odpowiedzialne, dają kurom poczucie bezpieczeństwa. Kogut chce mieć jak najwięcej partnerek by stać się monarchą tej kurzej społeczności. Altanniki, małe ptaszki, których samce podrywają samice na altanki – misterne budowle udekorowane kwiatami czy innymi kolorowymi ozdobami. Sokoły wytrwałe w walce o wybrankę i to jeszcze tak, by uniknąć skaleczenia. Muszą się nieźle natrudzić, by najpierw zwrócić na siebie jej uwagę, a potem zyskać przychylność. Ich awanse trwają bardzo długo i wyglądają jak popisy cyrkowe. Papugi są nierozłączne. Bardzo trudno im się zdradzać, bo bez przerwy są sobą zajęte. Jeśli gdzieś lecą, to razem. Jeśli siedzą na gałęzi, też razem. Do tego cały czas się adorują. Ciągle coś do siebie mówią, skubią sobie piórka, czyszczą się. Ptakom z grupy krukowatych udaje się na trwale związać. Ich zaloty są delikatne i subtelne. Nie ma mowy o żadnej przemocy, narzucaniu się. Gdy stworzą związek, jest on trwały, czuły, odpowiedzialny. Legenda o pelikanie opowiada o tym, że pelikan wyróżnia się wielką miłością do swych piskląt. Zdarza się, że gdy dorastają, dziobią swych rodziców, oni zaś odtrącając je mogą uderzyć tak mocno, że ciosy okazują się śmiertelne dla młodych pelikanów. Potem żałują tego, co uczyniły, i po trzech dniach matka otwiera swą pierś dziobem i skrapia pisklęta własną krwią i je ożywia. W średniowiecznych utworach poetyckich podaje się jeszcze inną wersję tej legendy. Nie mówi się już o śmierci piskląt, opowiada się natomiast, że stare pelikany tak długo karmią młode własną krwią, aż wycieńczone same umierają. Samce zwierzyny grubej w tym jeleniowatych z natury są samotnikami i kontakty z samicami są im obce. Ale gdy nadchodzi czas zalotów, miotają nimi sprzeczne uczucia – z jednej strony partnerka wydaje się im wspaniała, a z drugiej na ich drodze stoi rywal konkurent. Trzeba to jakoś pogodzić. Jeleń na rykowisku: niszczy wokół siebie drzewa, wyrywa krzaki. Sławne są też pojedynki kończące się niejednokrotnie śmiercią rywala.

kowalik zwyczajny
kowalik zwyczajny
08.02.2017

Aktualności

Na dzisiejszym wykładzie mgr Katarzyna Winnicka opowiadając o twórczości Mariana Kruczka i wernisażach jego prac organizowanych na terenie Polski oraz w wielu miejscach na świecie dokończyła wykład z minionej środy w Sali Gobelinowej sanockiego zamku. Biorąc pod uwagę fakt, iż wiosna 2017 roku zbliża się dużymi krokami zebranym w auli instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ w Sanoku w drugiej części spotkania przedstawiono ptaki, jakie można spotkać podczas spacerów w mieście Sanoku i jego okolicy. Zaprezentowano przede wszystkim ptaki śpiewające, które można spotkać w okresie całego roku na naszym terenie oraz te, które okresowo na odwiedzają. Słuchacze mieli okazje zapoznać się w wyglądem oraz śpiewem tych naszych skrzydlatych sąsiadów, których prawie codziennie spotykamy podczas naszych spacerów.

Marian Kruczek
Marian Kruczek
01.02.2017

Aktualności

Marian Kruczek - Czarodziej rzeźby spod Sanoka"

25.01.2017

Aktualności

OPŁATEK 2017. Od ponad 9 lat słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotykają się tuż po Nowym Roku, by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie najlepsze życzenia. W tegorocznym spotkaniu udział wzięli; proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego oraz uczennice klasy akordeonu Andrzeja Smolika Państwowej Szkoły Muzycznej I i II ST. im. Wandy Kossakowej. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą poprowadzoną przez proboszcza ks. dr Andrzeja Skibę. W dalszej części w ciszy i skupieniu zebrani wysłuchali Słowa Bożego mówiącego o narodzinach Dzieciątka Jezus, po czym nadszedł czas łamania się opłatkiem i składania życzeń. W atmosferę wieczoru wigilijnego zebranych wprowadził recital akordeonowy Julii Benewiat oraz Julii Cybuch. Wspólne kolędowanie oraz poczęstunek przygotowany przez przemiłą właścicielkę restauracji „Bartek” sprawiły, że wieczór na długo pozostanie w pamięci uczestników.

20.01.2017

Aktualności

Jasełka 2017 r. Słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaproszeni przez nich goście spotkali się w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Robotniczej w Sanoku. W programie spotkania jasełka przedstawione przez uczestników Warsztatów oraz noworoczne życzenia.

19.01.2017

Aktualności

Niezwykłe warsztaty. Studenci 3 roku kierunku nowe media, reklama, kultura współczesna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach zaliczenia przedmiotu animacja kultury pod opieką dwóch wykładowców: mgr Lucyny Żak i mgr Sławomira Wożniaka zorganizowali dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku warsztaty fotografii kreacyjnej. Podczas nich studenci UTW mogli zapoznać się z budową aparatów fotograficznych, podstawami fotografowania, fotografowaniem techniką wysokiego i niskiego klucza, kreowaniem portretu z pomocą rzutników i rekwizytów, podstawami obróbki zdjęć w programie graficznym. Studenci nowych mediów, organizując warsztaty, mieli możliwość pokazać swoje zdolności organizacyjne, kreatywność, umiejętność pracy w grupie. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z chęcią stawali zarówno przed obiektywem aparatu, jak i za nim. Powstało wiele niezwykłych portretów, a wielu uczestników warsztatów zdziwiło się, że tak wspaniale można bawić się, będąc modelem.

18.01.2017

Aktualności

Pan mgr Andrzej Romaniak zabrał w dniu dzisiejszym słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wirtualną wycieczkę do koszar żołnierzy stacjonujących w Garnizonie Sanok na przestrzeni minionych lat. Życie mieszkańców Królewskiego Miasta Sanoka od zawsze wplatało się codzienną służbę różnych formacji wojskowych przebywających na stałe w naszym mieście. Dzięki dzisiejszemu przekazowi nasza wiedza o współżyciu ludności cywilnej i wojska oraz jego wpływie na rozwój gospodarczy miasta uległa pogłębieniu.

12.01.2017

Aktualności

Inauguracja obchodów Jubileuszu SUTW Zainaugurowaliśmy obchody jubileuszu 10-lecia SUTW Wodewilem - Koncertem pamięci Michała Kleofasa Ogińskiego i Amelii Załuskiej w gościnnej sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku. W koncercie reżyserii pana Roberta Handermandera wystąpili uczniowie; Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku, Społecznej Szkoły Muzycznej II st. w Sanoku, klasy fortepianu Roberta Handermandera, klasy akordeonu Andrzeja Smolika, klasy śpiewu Moniki Brewczak, zespoły Animato i Soul oraz  studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Koncert emanował niesamowitą energię, czuć było magię i wszyscy słuchacze opuszczali salę koncertową zadowoleni. W imieniu zgromadzonych słuchaczy organizatorom i wykonawcom koncertu pamięci księcia Michała Kleofasa Ogińskiego i jego córki Amelii Załuskiej serdeczne podziękowanie za ten wspaniały Wodewil stanowiący inaugurację jubileuszu dziesięciolecia Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka podziękowania złożyli prezes A. Pańko i wiceprezes Cz. Kurasz. W tym uroczystym jubileuszowym dniu życzono wszystkim organizatorom i wykonawcom radości i satysfakcji w dalszej pracy artystycznej. Aby kolejne lata przyniosły im wiele nowych, ambitnych wyzwań, będących inspiracją do kolejnych twórczych poszukiwań.

16.12.2016

Aktualności

W dniu dzisiejszym w Gościńcu „Dębowa Gazdówka” na terenie malowniczej miejscowości Łodyna w bajkowo zimowej scenerii byliśmy uczestnikami uroczystego zakończenia i podsumowania projektu „Bieszczadzki UL” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerami powyższego projektu byli: Ustrzycki Dom Kultury, Fundacja Bieszczadzka, Uniwersytet Trzeciego Wieku z Sanoka, Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów z Ustrzyk Dolnych i Uniwersytet Ludowy w Woli Sękowej. Nasi słuchacze aktywnie uczestniczyli w otwartych wykładach zorganizowanych w Sali gobelinowej sanockiego zamku, w sanockim skansenie oraz w muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych. Projekt „Bieszczadzki UL” to również wykonanie trombity bojkowskiej, kuchnia dworska i chłopska Bojków i Łemków, malowanie na szkle i ikonografia, trzy kultury w Bieszczadach. Ponadto warsztaty; o ginących zawodach, nauka wystąpień publicznych, szkolenie z technicznych umiejętności opowiadania, tradycyjne rzemiosło w Bieszczadach, aktywność lokalna „W krainie Szeptuna”. Muzyka „pogranicza” (łemkowskie, bojkowskie, huculskie, słowackie i polskie melodie) w wykonaniu kapeli „Trio Kremenaros” z Zagórza oraz smaczny regionalny poczęstunek serwowany przez gospodarzy spotkania uczyniły go niezapomnianym.

14.12.2016

Aktualności

Dzisiejsze spotkanie z Amelią Piegdoń poświęcone było edukacji przyrodniczo-leśnej a konkretnie trudnych pytań dotyczących ekologii, w tym głównie relacji: człowiek - las / środowisko. Podstawowym problemem tej edukacji jest ciągłe wyjaśnianie i właściwe nazywanie corocznego - planowego i zrównoważonego - pozyskania drewna w polskich lasach zarówno w kontekście ochrony przyrody (postrzeganego czasami, jako masowe "wyrąbywanie lasów"), a także coraz częściej publicznie artykułowanych przez różne grupy społeczeństwa oczekiwań dotyczących zasad funkcjonowania czy finansowania leśnictwa oraz powszechnej dostępności i form korzystania z terenów leśnych (np.: pozyskanie płodów runa, sylwaturystyka, sporty motorowe, zabudowa). Hitem ostatnich miesięcy w prawie wszystkich publikatorach były pytania dotyczące zarządzania przez leśników przyrodniczym skarbem - Puszczą Białowieską, w sytuacji jej zagrożenia przez wydarzenia o charakterze klęskowym, tj. gradację kornika drukarza i masowe zamieranie świerczyn. Dość częstym i niezmiernie kontrowersyjnym aspektem użytkowania lasu jest łowiectwo, rozumiane, jako czynność polowania, zabijania, spożywania i korzystania z ciał zwierząt. Z powodu niedoskonałej edukacji łowieckiej, w opinii społecznej leśnicy często utożsamiani są z myśliwymi, dlatego mimo różnych starań, wizerunek leśników i myśliwych w odbiorze społecznym jest tożsamy i nie zawsze jednoznaczny. W obliczu licznych doniesień medialnych związanych z leśnictwem i lasami oraz zróżnicowanych oczekiwań społecznych bardzo ważnym zadaniem, które stoi przed edukacją przyrodniczo-leśną są dzisiaj; umiejętność budowania zgody i prowadzenia dialogu ze społeczeństwem, wysłuchiwanie opinii innych niż własne oraz rzetelne przedstawianie roli i miejsca człowieka w środowisku przyrodniczym i jego oddziaływania na ekosystemy leśne.

07.12.2016

Aktualności

Myczkowce - wizyta w Caritas. Film „Wilcze góry” to podróż w czasy, gdy Bieszczady były naprawdę dzikie. Autorzy Erik Baláž, Karol Kaliský i Jozef Fiala przez trzy lata przemierzyli lasy w Karpatach Wschodnich w poszukiwaniu nieuchwytnego wilka przy okazji filmując inne zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Efektem są niesamowite i unikalne zdjęcia natury w jednym z ostatnich najdzikszych miejsc w Europie. Film daje widzowi szansę spojrzenia w oczy zwierząt żyjących obok nas w bieszczadzkich lasach. Wśród zwierząt roślinożernych, które kiedyś wędrowały po tym regionie w minionych czasach zobaczymy w filmie żubra, jelenia, sarnę, Niedzwiedz , wilk, lis i żbik to drapieżcy którzy dbają o stan sanitarny ekosystemu. Sfilmowane bobrowe tamy i jeziora umożliwiają żabom i owadom pomieszkiwać w tym ukwieconym lesistym domu.

07.12.2016

Aktualności

Myczkowce - Wizyta w Caritas. Przeciętny zjadacz chleba uważa za do życia potrzebna nam jest tylko ta część przyrody, z której bezpośrednio korzystamy. Pozostaje to dalekie od prawdy, bowiem przyroda rządzi się prawami, których nie rozumiemy, które nie są dla nas oczywiste. Prowadzący dzisiejsze spotkanie dobrze wszystkim znany inż. Piotr Kutiak wprowadził słuchaczy w świat owadów zapylających. Zbierając nektar i pyłek owady zapylające dokonują krzyżowego zapylenia roślin. Spełniają one w ten sposób niezmiennie ważną rolę a w przypadku niektórych roślin decyduje to nawet o tym czy wydadzą owoce czy też nie. Prawie 80% gatunków roślin to rośliny zapylane przez owady. Wartość, jaką tworzą pszczoły i inne owady dzięki zapylaniu wielokrotnie przewyższa wpływy pochodzące ze sprzedaży miodu i pozostałych produktów pszczelich razem wziętych. Dowiedzieliśmy się o modnym obecnie sposobie wspomagania codziennego bytu wszystkich owadów w naszym najbliższym sąsiedztwie a mianowicie budowania dla nich specjalnych domków (budek).

07.12.2016

Aktualności

Caritas - wizyta w Myczkowcach. Wykład przeprowadzony przez mgr Agatę Chmurę - absolwentkę filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczkę Centrum Informacji o Obszarach Natura 2000, która od lat interesuje się kulturą, historią, etnografią oraz przyrodą Podkarpacia - uzmysłowił słuchaczom, że to zioła rosnące obok naszych domów w naszym najbliższym otoczeniu pozwalały naszym prababciom i babciom wyleczyć niejedną dolegliwość. Należy pamiętać ze zioła nie tylko leczą, ale również wzbogacają smak potraw, nadając im wspaniały aromat. Uprawa tych roślin jest łatwa, tania i przyjemna oraz co ważne mogą one pomóc łagodzić nasze przypadłości. Zapamiętamy z tego spotkania, m.in.; że lawenda na rabacie służy nie tylko jej upiększaniu, ale uspakaja, łagodzi bóle głowy i przyspiesza gojenie ran. Stany zapalne gardła zmniejsza szałwia lekarska natomiast apetyt poprawia mięta pieprzowa. Czosnek niedźwiedzi zawiera lotne związki siarkowe odgrywające ważną rolę w procesie przemiany materii. Czosnek niedźwiedzi obniża ciśnienie krwi, zapobiega miażdżycy i wpływa pozytywnie na pracę serca. Ma również działanie oczyszczające i odtruwające organizm oraz działanie antybiotyczne. Wspomaga zapobieganie nowotworom złośliwym. Jego silne działanie bakteriobójcze pomaga w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych, gdyż oprócz zabijania bakterii, czosnek pobudza wydzielanie śluzu w oskrzelach. Napar z kwiatów jasnoty białej może być stosowany przy leczeniu biegunek, schorzeń górnych dróg oddechowych oraz do okładów na rany. Roślina kwitnie od wiosny do jesieni. Kwiaty przeznaczone do suszenia wyskubuje się, pozostawiając nienaruszone pędy. Młode liście i kwiaty można wykorzystywać, jako dodatek do sałatek. Przy dolegliwościach wątroby i woreczka żółciowego oraz jako lek moczopędny niezawodnym jest mniszek lekarski. Wiosną z jego świeżych liści można przygotować smaczne sałatki. Napar z suszonych liści babki pobudza wydzielanie soku żołądkowego. Napar z bluszczyka kudybanka pomaga w nieżytach żołądka, wzdęciach i biegunkach. Surowcem leczniczym jest również korzeń, liść i ziele pokrzywy zwyczajnej. Napary mają działanie moczopędne i przeciw biegunkowe. Stosowane są w leczeniu kamicy nerkowej oraz zapaleniu dróg moczowych. Obniżają także poziom cukru we krwi.

30.11.2016

Aktualności

Wszyscy słuchacze wykładów o mózgu pamiętają, że przyjemność wywołuje pobudzanie elektryczne bocznej części podwzgórza - w efekcie pojawia się uczucie przyjemności. Niestety, jedzenie należy do największych przyjemności. Pojadanie słodyczy często poprawia nam nastrój. Postępując w ten sposób niepostrzeżenie wpadamy w błędne koło - jemy z powodu złego samopoczucia i potrzeby pocieszenia się, a gdy przybierzemy na wadze, tracimy radość życia i dobrą samoocenę i znów trzeba się pocieszyć. Na pytanie; „Dlaczego nie mogą schudnąć?” odpowiedział na dzisiejszym spotkaniu mgr Tomasz Jasik. Należy pamiętać, że utrzymanie naszego ciała w pełnej sprawności fizycznej odpowiada nasz układ odpornościowy, który nie tylko zwalcza całą armię bakterii, wirusów, grzybów oraz toksyn, lecz także z nieodpowiednią dietą i stylem życia. Konkluzje dzisiejszego wykładu to;
1. Odchudzanie wiąże się ze zmianą przyzwyczajeń żywieniowych.
2. Odchudzanie przyniesie efekt, jeśli zachowasz umiar w jedzeniu.
3. Nie ma skutecznego odchudzania bez aktywności fizycznej.

23.11.2016

Aktualności

Jubileusze - i co dalej? Spotkanie dzisiejsze miało charakter roboczy. Słuchacze otrzymali informację o planowanych na przyszły rok działaniach Stowarzyszenia SUTW związanych z organizacją jubileuszu. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z dokonaniami Jasielskiego UTW w okresie jego 10-letniej działalności na rzecz Seniorów.

16.11.2016

Aktualności

"Rozwiązywanie problemów alkoholowych ludzi dorosłych". W dniu dzisiejszym nasz otwarty wykład przeprowadzili członkowie Sanockiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Bieszczady”; resocjalizatorka, socjoterapeutka Anna Florko-Przybylska oraz prezes stowarzyszenia Andrzej Jurek. Dorocznym zwyczajem tematyka spotkania obejmowała odwieczny problem, jakim jest alkoholizm i sposoby radzenia sobie z tą tak bardzo trudną do wyleczenia chorobą. Bo przecież nie wystarczy zaprzestać używać tego „napoju”, aby nastąpiło cudowne wyleczenie. Należy całkowicie „przemeblować” dotychczasowe życie; zmienić dotychczasową postawę życiową - cykl codziennego życia, zainteresowania, zachowania, przekonania, szukać wsparcia w istniejących grupach samopomocowych. Goście poinformowali, że prowadza takowy Klub Abstynenta „Okopisko” przy ul. Jagiellońskiej 33 w Sanoku.

09.11.2016

Aktualności

"Karpackie osobliwości przyrodnicze - wstęp do ekoturystyki" Gościem tradycyjnego środowego otwartego wykładu był przewodnik górski, beskidzki oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego a także skarbnik w zarządzie Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych KARPATY, urzędnik samorządowy, absolwent Wydziału leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie Piotr Kutiak. Zaznaczyć należy, że jest on animatorem edukacji ekologicznej, trenerem, koordynatorem projektów dotyczących ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego, turystyki i OŹE. Autorem strony www.przewodnik-bieszczady.pl. oraz publikacji: "100 atrakcji w Bieszczadach", "Karpacki Makrokosmos". Podczas wystąpienia zaprezentował wielko powierzchniowe formy ochrony przyrody w Karpatach. Wyszczególniono podczas prezentacji fragmenty Karpat polskich, słowackich, ukraińskich, rumuńskich, czeskich, węgierskich, serbskich i austriackich oraz ich znaczenie w myśl postanowień zawartych w Konwencji Karpackiej. Podkreślił także znaczenie dużych obszarów ochrony przyrody i ich znaczenie dla turystyki. Uczestnicy wykładu mieli okazję zapoznać się z metodami planowania i organizowania wycieczki przyrodniczej. Poznali szacunkowe koszty organizacji wypraw przyrodniczych w poszczególne części Karpat oraz jaki ekwipunek należy zabrać ze sobą do plecaka. Omówiono problematykę organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży podczas eksploracji przyrodniczej terenów chronionych na trasach przeznaczonych do uprawiania turystyki kwalifikowanej oraz na ścieżkach dydaktycznych. Bogato ilustrowana fotografiami prezentacja zawierała także przykłady wycieczek przyrodniczych w Bieszczadach.

28.10.2016

Aktualności

Warsztaty kulinarne. Na prowadzonych przez mgr inż. Krzysztofa Indyka - nauczyciela przedmiotów gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku warsztatach dowiedzieliśmy się, że nasze odżywianie należy dostosować do pór roku. Jesienią nasz organizm szybciej się wychładza, dlatego musimy zadbać o zachowanie w organizmie ciepła. Spożywanie jesienią rozgrzewających potraw, poprawia odporność i kondycję zdrowotną organizmu. Dietetycy zalecają spożywanie 3 ciepłych posiłków dziennie, przy czym najważniejsze jest jedzenie ciepłych śniadań, najlepiej gęstych pożywnych zup. Generalnie zaleca się ograniczenie spożycia surowych owoców, np. cytrusów, które pochodzą z obcej strefy klimatycznej, gdyż wychładzają one organizm. Lepiej jeść więcej gotowanych rodzimych warzyw. Potrawy z dodatkiem roślin strączkowych, cebuli, pora oraz czosnku zapobiegną wychłodzeniu organizmu. Nie musimy rezygnować z potraw w skład, których wchodzą surowe warzywa. Jesienią 2/3 pokarmów powinna być spożywana na ciepło. Biorący w warsztatach kulinarnych słuchacze zapamiętali, że 50% spożywanych o tej porze roku pokarmów powinny stanowić zboża, 30% gotowane warzywa sezonowe, 15% strączkowe, 10 % sezonowe rodzime owoce np. jabłka, gruszki w postaci kompotów, najlepiej zapiekane w piekarniku. Jesienne menu powinno uwzględniać takie zboża jak jęczmień (np. w formie kaszy jęczmiennej), żyto, ryż brązowy. Nie powinno zabraknąć produktów fermentowanych np. kapusty kiszonej. Najbardziej polecanym jesienno-zimowym tłuszczem jest masło (szczególnie klarowane, które ma właściwości rozgrzewające). Napojem idealnym na jesienne dni jest rozgrzewająca kawa zbożowa z cynamonem i kardamonem, a także herbata imbirowa. Dieta harmonijnie dobrana do potrzeb organizmu poprawi jego odporność i doda sił witalnych, dzięki czemu nie będą mu grozić choroby i jesienna apatia. W przeprowadzonych  warsztatach kulinarnych z 31 godzin lekcyjnych 6 godz. to zajęcia teoretyczne oraz 25 godz. praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

27.10.2016

Aktualności

Na zakończenie cyklu spotkań Bieszczadami w ramach wykładów otwartych słuchacze sanockiego Uniwersytetu wybrali się do Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych. Ponowne spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "KARPATY" panem Robertem Bańkoszem i jego „Historiami zasłyszanymi - anegdotami i legendami regionu” oraz zespołem muzyków bojkowskich spotkało się dużym zainteresowaniem 52 słuchaczy. O historii powstania Muzeum Młynarstwa i Wsi opowiedział współwłaściciel Janusz Bałkota. Gospodarze wieczoru podjęli nas smacznym poczęstunkiem (m.in.; chlebem własnego wypieku, proziakami, masłem i smalcem ze skwarkami).

21.10.2016

Aktualności

Tym razem gościny na wykład otwarty słuchaczom naszego uniwersytetu udzielił sanocki Skansen. W sali na Rynku Galicyjskim - pani  Danuta Blin-Olbert opowiedziała o Budownictwie regionu. Spotkaniu podobnie jak to miało miejsce w Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego towarzyszyła muzyka Karpat. Koncertowi grupy muzyków bojkowskich z okolic Turki na Ukrainie towarzyszył aplauz słuchaczy. Uczestnicy wykładu dowiedzieli się m.in.; żę....

14.10.2016

Aktualności

Mieszkańcy Bieszczadów - wykładem pana Roberta Bańkosza w gościnnej Sali Gobelinowej sanockiego muzeum historycznego zainaugurowaliśmy wykłady otwarte w nowym roku akademickim. Uczestnicy mieli znakomitą okazję uzupełnić swoją wiedzę o mieszkańcach tego pięknego regionu, a mianowicie:

07.10.2016

Aktualności

Certyfikacja – Gościliśmy przedstawicieli Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Nowego Sącza w osobach:
Prof. dr hab. Zdzisława Zacłona – przewodnicząca Komisji Certyfikującej,
Wiesławy Borczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Certyfikującej
Wojciech Nalepa – sekretarz Komisji Certyfikującej.
Wymieniona Komisja po zapoznaniu się z dokumentacja oraz działalnością naszego Stowarzyszenia wręczyła nam zaświadczenie o spełnieniu standardów opisanych w publikacji pn: „Standardy działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce” oraz otrzymaniu certyfikatu „PROFESJONALNY UTW – CERTYFIKAT BRĄZOWY”

03.10.2016

Aktualności

Inauguracja nowego roku akademickiego 2016/2017. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki. W tym roku inauguracja miała wyjątkowo odświętny charakter, gdyż zbiegła się z obchodami 15-lecia istnienia Uczelni. Dorocznym zwyczajem była to również inauguracja roku akademickiego słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu oficjalnych gości – przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz, firm, instytucji i organizacji. Podczas uroczystości wręczono medale za zasługi dla PWSZ oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania dla pracowników sanockiej uczelni. Wykład inauguracyjny pt. Leczenie przeszczepami flory jelitowej we współczesnej medycynie wygłosił prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Pluta. Inaugurację zakończył występ studentów edukacji muzycznej PWSZ w Sanoku.

08.09.2016

Aktualności

We wrześniu grupa malarska ponownie uczestniczyła w plenerze zorganizowanym w ośrodku Caritas w Zboiskach. Tym razem powstałe obrazy posłużą do ozdobienie jadalni ośrodka.

28.08.2016

Aktualności

Pod hasłem „Karpaty, Góry-Kultury” odbył się w Sanoku pięciodniowy(24-28 sierpnia 2016 r.) II Zjazd Karpacki. Był on ideowym nawiązaniem do zjazdu sprzed 80 lat, w którym uczestniczyli Bojkowie, Łemkowie, Huculi, Orawianie, Spisanie oraz Podhalańczycy. Tamten Zjazd miał zintegrować różne narodowości w granicach Rzeczypospolitej międzywojennej. Celem odbywającego się w tym roku była promocja turystyczna Karpat. Do sanockiego Skansenu zjechały zespoły z Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Polski po to, by pokazać mieszkańcom i turystom swój charakterystyczny folklor, ale także po to, by mówić jednym głosem o Karpatach. Przedstawiciele naszego uniwersytetu wzięli udział w konferencji popularnonaukowej w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku pt.; „Karpaty – Góry Kultury” oraz „Wołosi i gospodarka szałaśnicza – jedność i różnorodność kultury wołoskiej”,

Grupa Sanocko-brzozowska
Grupa Sanocko-brzozowska
23.06.2016

Aktualności

Na powitanie lata w dniu 23 czerwca 2016 r. słuchacze naszego uniwersytetu wzięli udział w Wielkim PIKNIKU o charakterze rekreacyjno - sportowym zorganizowanym dla seniorów nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Na piknik zaproszono seniorów z podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przyjechali goście z dziesięciu UTW tj.; Rzeszowa, Przemyśla, Jasła, Krosna, Jarosławia, Sanoka, Strzyżowa, Mielca, Nowej Dęby i Gorzyc. Razem z gospodarzami imprezy tj. UTW Tarnobrzeg w pikniku udział wzięło 600 osób. Przy pięknej pogodzie każdy znalazł coś dla siebie. Było więc plażowanie, biesiadowanie na trawie, grillowanie, koncert szantowy, tańce oraz również zawody sportowe na wesoło. W różnych konkurencjach tj.; piłka plażowa- siatkówka, rzuty ringiem do celu, najwolniejsza jazda rowerem, marsz z kijkami - Nordic Walking, rzut balonem z wodą parami, przelewanie Jeziora Tarnobrzeskiego do butelki, wyścigi na kajakach i rowerach wodnych udział wzięło150 zawodników. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale - odlewy z siarki oraz małe upominki za zdobycie pierwszych miejsc indywidualnie i drużynowo. Dodatkową atrakcją dla seniorów była możliwość popływania żaglówkami i rowerami wodnymi oraz zwiedzanie Zamku Dzikowskiego. Na miejscu spotkania można było zapoznać się z historią powstania jeziora i zobaczyć małą „ekspozycję siarkową”. Impreza ta mogła się odbyć dzięki wsparciu Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Miasta Tarnobrzega, Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Towarzystwa Inicjatyw twórczych „ę”.

15.06.2016

Aktualności

Spotkaniem integracyjnym w restauracji "Bartek" słuchacze naszego uniwersytetu zakończyli rok akademicki 2015/2016. Wszystkim słuchaczom życzymy przyjemnego wypoczynku w okresie nadchodzących wakacji i do zobaczenia w nowym roku akademickim.  

15.06.2016

Aktualności

Na dzisiejszym wykładzie dr Joanna Kułakowska - Lis przedstawiła zebranym w formie audio-wizualnej „ Jak powstaje reklama?”. Zebrani dowiedzieli się między innymi następujący faktów. Swoiste formy reklamy pochodzą z czasów starożytnych. Stosowali reklamę w postaci napisów na ścianach budynków, kamiennych lub terakotowych szyldów karczmy, zajazdy. Starożytni handlowcy wykrzykiwali oraz zachwalali cechy swoich towarów i dóbr. W ten sposób powstała pierwsza w historii forma reklamy – reklama ustna. Przed wykonaniem reklamy należy wykonać niezbędne czynności: Zapoznanie sie z marką, firmą, która chce wypuścić dany produkt na rynek. Poznanie funkcji, zalet i wad danego produktu. Wykonanie badań rynkowych dotyczących zapotrzebowania na dany produkt oraz poddanie go wstępnej ocenie. Zapoznanie sie ze strategią producenta w sprawie sposobu reklamowania produktów. Żeby stworzyć reklamę należy mięć pomysł na hasło reklamowe oraz napisać scenariusz reklamy. Reklama przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy. Reklama występuje w formie ukrytej – np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat – co jest na pograniczu reklamy i edukacji lub ukazywane są przedmioty, będące towarami określonej marki, umieszczone w kontekście filmu fabularnego. Ponieważ celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego można się spotkać w reklamie z treściami dotyczącymi; rodziny, zdrowia, zadowolenia, spełnienie marzeń, Reklama wykorzystuje komunikację perswazyjną tj. szczególny rodzaj wysoko spersonalizowanej pośredniej komunikacji masowej, której zadaniem jest informacja o określonym aspekcie rzeczywistości w sposób zgodny z intencją nadawcy komunikatu. Komunikacja perswazyjna wykorzystuje niektóre teoretyczne modele psychologiczne, np.; spersonalizowany apel - zasadę przyjemności - dawanie wzorców osobowych.

08.06.2016

Aktualności

Dzisiejsze spotkanie członków Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku poświęcone było podsumowaniu naszej działalności w roku 2015. W czasie Walnego Zebrania Członków przyjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania; merytoryczne i finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium zarządowi. Członkowie stowarzyszenia podjęli uchwałę o przystąpieniu do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz podniesieniu kwoty składki członkowskiej.

25.05.2016

Aktualności

W dniu wczorajszym mieliśmy Europejski Dzień Parków Narodowych z tej okazji otwarty wykład w naszym Uniwersytecie poświęcony był Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu. Jego multimedialna forma pozwoliła słuchaczom zapoznać się z genezą powstania oraz systematycznym rozwojem szczególnie, jeżeli chodzi o jego obszar. Krajobrazy bieszczadzkich gór oraz szata roślinna pokazane na ekranie przekonały widzów do piękna tego obszaru naszej Ojczyzny. Uzupełnieniem tego była historia mieszkańców tej ziemi oraz pokaz przedstawicieli świata zwierzęcego towarzyszących człowiekowi od wieków.

18.05.2016

Aktualności

W dniu dzisiejszym słuchacze naszego uniwersytetu oraz studenci PWSZ w Sanoku spotkali się posłem do Parlamentu Europejskiego panią Elżbietą Łukacijewską. Pani poseł w swojej prezentacji multimedialnej przedstawiła zebranym tematykę dotyczącą migracji zarobkowej polaków, kryzysu migracyjnego z którym aktualnie ma problemy Unia Europejska oraz możliwości awansu zawodowego jakie daje młodym ludziom Unia Europejska.

11.05.2016

Aktualności

Zadbaj o zdrowie – nietrzymanie moczu. Panika na myśl o kichnięciu? Niechęć do podnoszenia czegoś ciężkiego? Lęk, że wybuch śmiechu skończy się „mokrym incydentem”? Takie lęki i uczucie mokrej bielizny zna każda kobieta, cierpiąca na nietrzymanie moczu. Nietrzymanie moczu uważane jest za jedną z najczęstszych przewlekłych chorób kobiecych, bywa źródłem wstydu, zahamowań i zażenowania. Problem polega na tym, że niełatwo z nim walczyć, a objawy są trudne do zaakceptowania dla każdej kobiety. Ale głowa do góry – nawet na nietrzymanie moczu znajdą się sposoby. Na dzisiejszym spotkaniu słuchaczki miały okazję zapoznać się z aktualnymi metodami zapobiegającymi tym dolegliwościom lub ich minimalizacji.

28.04.2016

Aktualności

W dniu 28 kwietnia 2016 r. gościem naszego Uniwersytetu był Wojciech Nalepa - absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor wielu publikacji o tematyce prawnej. Radca prawny zajmujący się, na co dzień prawem organizacji pozarządowych, prawem cywilnym, prawem gospodarczym i prawem finansowym. Mec. Nalepa w ramach projektu „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora - V edycja”, (który jest kontynuacją działań realizowanych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie edukacji ekonomicznej seniorów) przeprowadził dla naszych słuchaczy warsztaty „NOWOCZESNE finanse seniora”. Podczas praktycznych zajęć mieliśmy okazję podnieść poziom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z różnorodnych produktów finansowych oferowanych przez banki i inne podmioty w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych niezbędnych do efektywnego zarządzania finansami osobistymi.

27.04.2016

Aktualności

W dniu dzisiejszym o swojej pasji tj. nietypowym robieniu zdjęć opowiedział nam pan Arkadiusz Dudziak. Nietypowym, bowiem zdjęcia te robione są z pozycji lecącego ptaka, ale aparat fotograficzny nie jest przymocowany do udomowionego ptaszka, lecz do sprzętu, który pierwotne zastosowanie miał w armii Stanów Zjednoczonych. Pan Arkadiusz opowiedział słuchaczom, że coraz szerzej w cywilnych zastosowaniach znajduje się nowoczesny sprzęt wojskowy m.in.; drony. Te małe helikopterki mają ogromny potencjał w dziedzinie fotografowania. Zdjęcia z lotu ptaka to cały czas rzadkość. Jedynym sposobem do wykonania takich ujęć było do niedawna wynajęcie dużego dźwigu albo fotografowanie np. z balonu lub z helikoptera. Nie jest to jednak ani tanie, ani szczególnie mobilne, ani tym bardziej precyzyjne. Żadne z tych rozwiązań nie zastąpi zamocowanego aparatu do zdalnie sterowanego drona. Zebrani mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć w akcji miniaturkę drona i profesjonalny sprzęt do robienia tego typu zdjęć oraz same zdjęcia i krótkie filmiki m.in. Sanoka i okolic.

Lazurowe oko
Lazurowe oko
20.04.2016

Aktualności

Co rozumiemy pod pojęciem zabytek, - co warto zobaczyć na Malcie, ile mamy kopców w Krakowie, - jakie mamy ciekawe zabytki w rejonie „Bieszczadzkiego Morza” 0raz co wiemy o sakralnych obiektach w sanockim skansenie? Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskali uczestnicy wykładu otwartego na SUTW, który przeprowadzili członkowie Kola Naukowego Fotografii Przyrodniczej „FOTOsynteza” w PWSZ Sanok – Michał Pancerz i Amelia Piegdoń. Studenci w ramach swojej działalności koła często biorą udział w krajowych i zagranicznych wyjazdach a przedstawione nam prezentacje multimedialne są owocem tych działań.

13.04.2016

Aktualności

Interakcje - „Żubry – duże drapieżniki w warunkach Bieszczadzkich” to temat wykładu mgr inż. Ryszarda Paszkiewicza, podczas którego omówiona została historia ponownego wprowadzenia na tereny bieszczadzkie żubra. Na przestrzeni minionych lat ten „Król puszczy” musiał ponownie dostosować swoje życie do warunków, jakie zostały mu stworzone w górzystym terenie. Bytujące na terenie Bieszczadów drapieżniki również musiały zmienić swoje przyzwyczajenia bytowania w tym nowym środowisku w tym sposoby zdobywania pożywienia. Ten proces nie został zakończony, bowiem nowe pokolenia roślinożerców i drapieżników zdobywają doświadczenia i zostają one przyjmowane od poprzedników. Dla zainteresowanych tym tematem umieszczamy na zakładce - polecamy słuchaczom -  materiały dot.; żubra, niedźwiedzia i wilka oraz interakcjami pomiędzy nimi.

06.04.2016

Aktualności

„Bioróżnorodność porostów” wykład Amelii Piegdoń PWSZ Sanok dla  słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mile jest poszerzać swoją wiedzę z tematyki, która nas interesuje, a jeszcze milej dzielić się nią z innymi. Porosty to temat rzeka, na stromych zboczach góry - wije się kilometrami. Dzisiejsze spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, było jedną z chwil, kiedy czujemy, że to dokąd zmierzamy jest wartościową drogą. Jeden wykład pt. „Bioróżnorodność porostów” to za krótki czas, aby poznać złożony świata porostów. Prezentacja wzbogacona zdjęciami porostów autorstwa członków FOTOsyntezy w znakomity sposób oddawała ich piękno i różnorodność. Pytania słuchaczy świadczyły o ich zainteresowaniu i zaciekawieniu tematem. Mamy w planach zdobytą wiedzę przełożyć na praktykę, co wiąże się z wyjściem terenowym - na które już nie mogę się doczekać. Dziękujemy za miłe przyjęcie i możliwość wystąpienia. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się dalej rozwijała.

16.03.2016

Aktualności

W ramach dorocznej imprezy popularno-naukowej „Tydzień mózgu” spotkaliśmy się dzisiaj z sanockimi lekarzami by poznać osiągnięcia naukowe z zakresu neurobiologii, sposobów upowszechniania wiedzy dotyczącej funkcjonowania układu nerwowego oraz postępach w poznawaniu ludzkiego umysłu. W dniu dzisiejszym od ordynatora Oddziału Neurologicznego sanockiego szpitala pani Agaty Ściborowicz dowiedzieliśmy się m.in., że, na co dzień mamy do czynienia z dwoma rodzajami bólu; ostrym i przewlekłym. Ten pierwszy jest niezbędny, pełni rolę ostrzegawczą, informując nas o zagrożeniu i mobilizując do reagowania. Z bólem przewlekłym rzecz ma się odwrotnie - to z nim nie da się żyć. Ból ten jest niepotrzebny. Wcześniej spełnił już swoją rolę, ale trwa nadal, uprzykrzając życie. Generalnie uważa się, że ból trwający dłużej niż sześć miesięcy jest bólem przewlekłym. Walka z przewlekłym bólem jest bardzo trudna, a często niestety nie do końca skuteczna. W leczenie zaangażowani są terapeuci różnych specjalności: anestezjolodzy, neurolodzy, reumatolodzy, rehabilitanci, psychoterapeuci. Natomiast dyrektor sanockiego szpitala pan Adam Siembab poinformował zebranych m.in. o tym, że skomplikowany system naczyń doprowadza życiodajną krew do każdej komórki naszego organizmu, przy czym jej krążenie odbywa się poza naszą świadomością. Nie zdajemy sobie też na ogół sprawy z tego, że w naczyniach krwionośnych tworzą się przeszkody – zakrzepy, które niczym kra w korycie rzeki, w pewnym momencie zakłócają funkcję krwiobiegu. Nie zawsze o tym wiemy, bo nie zawsze towarzyszą temu odczuwalne objawy. Zator może jednak przybrać formę drastyczną i fatalną w skutkach, gdy doprowadzi do udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego. Konsekwencje są powszechnie znane: zagrożenie życia, utrata zdrowia i pełnej możliwości sprawnego funkcjonowania. Większość wykładu pana dyrektora poświęcona była neurologicznym objawom chorobowym.

09.03.2016

Aktualności

Kontynuacją wykładu z minionej środy o żołnierzach wyklętych było spotkanie dzisiejsze z mgr Krystyną Chowaniec. Przedstawiono nam również historię żołnierzy walczących z okupantem o wolność, partyzantów niepodległościowego podziemia – torturowanych i bestialsko mordowanych. Żołnierzy przez lata wypieranych z pamięci rodaków, których zakłamywana historia pozbawiała dobrego imienia i honoru tylko przez to, że umiłowali Polskę i pozostali wierni swoim ideałom zamkniętym w słowach: Bóg – Honor – Ojczyzna. Dowiedzieliśmy się, że już na samym początku II wojny światowej konieczne było zorganizowanie systemu łączności polskiego rządu na obczyźnie z ruchem oporu w kraju. Został, zatem utworzony Samodzielny Wydział Zagraniczny Komendy Głównej ZWZ-AK w skład, którego wchodził m.in. odcinek południe. To właśnie przez Ziemię Sanocką wiodły trasy kurierów beskidzkich. To miasta; Sanok, Rymanów i inne miejscowości były znaczącymi punktami na trasach kurierów przenoszących ważne wiadomości na trasie Londyn zniewolona Ojczyzna. W czasie wykładu poznaliśmy niektóre nazwiska tych bohaterów prowadzących działalność kurierską w latach II wojny światowej, kiedy to wielu Polaków przemierzało góry, by dotrzeć przez Węgry do tworzących się na Zachodzie polskich sił zbrojnych. W operacji ich przeprowadzania brała udział z narażeniem życia miejscowa ludność, w tym wielu leśników.

Antoni Żubryd ps. Zuch
Antoni Żubryd ps. Zuch
02.03.2016

Aktualności

O żołnierzach wyklętych „Ziemi Sanockiej” opowiedział nam w dniu dzisiejszym mgr Andrzej Romaniak. Na przykładzie życiorysu jednego z nich - Antoniego Żubryda oraz osób z którymi współpracował - przedstawiono nam historię żołnierzy walczących o wolność, partyzantów antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia – torturowanych i bestialsko mordowanych w katowniach UB. Żołnierzy przez lata wypieranych z pamięci rodaków, których zakłamywana historia pozbawiała dobrego imienia i honoru tylko przez to, że umiłowali Polskę i pozostali wierni swym ideałom zamkniętym w słowach: Bóg – Honor – Ojczyzna. Przypomniano nam w dniu dzisiejszym, że pokazowe egzekucje członków podziemia niepodległościowego walczącego z nową „władzą ludową” miały miejsce również w Sanoku i dotyczyły ludzi powojennego podziemia niepodległościowego.

29.02.2016

Aktualności

Spotkaliśmy się dzisiaj z panem Krzysztofem Miklasem znanym polskim dziennikarzem i komentatorem sportowym. Absolwentem Wydziału Prawa i studium podyplomowego dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, który promował książkę swojego autorstwa pt. „Przewrotność losu”. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, bowiem nie zabrakło na nim niespodziewanego spotkania po latach oraz wspomnień z lat minionych m.in. olimpiada w Salt Lake City i Mormoni, olimpiada w Seulu i ciekawość wiedzy Koreańczyków, Sapporo, więc Wojciech Fortuna i Bronisław Piłsudski. Jak przystało na promocję książki nie zabrakło kilku zdań na jej temat.

24.02.2016

Aktualności

Sanoccy policjanci przeprowadzali w ubiegłym tygodniu konsultacje społeczne w ramach powstającej "Mapy zagrożeń bezpieczeństwa". Policjanci posterunków policji funkcjonujących na terenie powiatu sanockiego spotkali się z władzami i mieszkańcami gmin. Wszystkie spostrzeżenia mieszkańców zostaną teraz przeanalizowane i wykorzystane w tworzeniu mapy lokalnych zagrożeń. Jedno z takich spotkań miało miejsce również w Sanockim UTW a tematem spotkania było bezpieczeństwo osób starszych. Ze słuchaczami spotkali się funkcjonariusze naszej sanockiej komendy policji, którym przewodniczył sam komendant nadkom. Grzegorz Matyniak. Uczestnicy konsultacji zasygnalizowali, z jakimi zagrożeniami i problemami spotykają się w poszczególnych Dzielicach miasta. Spotkanie było także doskonałą okazją do przypomnienia seniorom o ich bezpieczeństwie. Policjanci omówili metody działania oszustów, którzy na swoje ofiary wybierają osoby starsze oraz przypomnieli, jak należy postępować w sytuacji zagrożenia.

24.02.2016

Aktualności

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego spotkaliśmy się dzisiaj z panią dr Joanną Kułakowską-Lis wykładowcą akademickim, aby wysłuchać wykładu pt. „Wszędzie tam, gdzie jest język jest retoryka”, w którym na wstępie była krótka historia tej dziedziny nauki. W czasie wykładu słuchacze dowiedzieli się jak mówić jak przemawiać, aby nas słuchali oraz aby odnieść zamierzony cel. Zatem dowiedzieliśmy się, że taka wypowiedź musi być logiczna, zwięzła i wyrazista, dlatego najlepiej zbudować ją na podstawie wcześniej skonstruowanego konspektu/planu. Musi również, aby spełnić powyższe warunki, mieć jasny cel. Cel, czyli odpowiedź na pytania:, Po co przemawiasz? Co chcesz uzyskać swoim przemówieniem? Bardzo przydatne w organizacji całego przemówienia we wszystkich częściach mowy są tropy i figury retoryczne ich wykorzystanie zwiększa atrakcyjność oracji. Twoja prezentacja stanowi komunikat, który kierujesz do odbiorców. Z tej to przyczyny powinna zawierać liczne zwroty do odbiorców, które będą podtrzymywały kontakt z nimi. Abt słuchacze zapamiętali twoje przemówienie musi ono zwierać odpowiedni do tematu ładunek emocjonalny. Wykorzystaj w tym celu akcent, pytania, wykrzykniki, epitety. Modyfikuj również składnię i tempo wypowiedzi. Zastosuj gestykulację. Te proste zabiegi sprawią, że Twoja wypowiedź stanie się barwna, dynamiczna i ciekawa. Duży wpływ na oryginalność przemówienia ma również język, którym posługuje się mówca. Powinien on być poprawny, dostosowany pod każdym względem do odbiorców, sytuacji i nadawcy. Staraj się raczej stosować możliwie prostą składnię, by wszyscy odbiorcy Cię zrozumieli. Jako mówca musisz w pełni kontrolować swoje zachowanie. Mowa ciała musi być naturalna, więc siłą rzeczy musi być dostosowana do Twojego stylu komunikowania się z otoczeniem. Pamiętaj także, że lepsze jest krótkie rzeczowe i wyraziste przemówienie, aniżeli długie, rozbudowane i monotonne. Szanuj swoich słuchaczy i nie wystawiaj ich cierpliwości i życzliwości na próbę. Słowem mów krótko.

17.02.2016

Aktualności

Pani Paulina Babiarz przedstawicielka Rzeszowskiego Centrum Podologicznego przedstawiła nam dzisiaj wyczerpującą informację o raczkującej na terenie Polski dziedzinie wiedzy medycznej, jaką jest Podologia. Wiemy zatem już dzisiaj że Podologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób stopy i stawu skokowo-goleniowego. Dzięki prezentacji już wiemy, że z zabiegów pedologicznych powinni korzystać pacjenci ograniczeni ruchowo, dotknięci chorobami skóry, kości i stawów, pacjenci z chorobami przemiany materii, pacjenci z wadliwym ustawieniem stóp i deformacjami palców oraz innymi dolegliwościami na stopach.

10.02.2016

Aktualności

Dzisiejszy otwarty wykład dla naszych słuchaczy to spotkanie z Prezesem Sanockiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" panem Bronisławem Kielarem. Warto było przypomnieć historię Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku, w której można wyróżnić następujące okresy działalności: 1889 – 1918 – 1945 – 1999 – 2004 – 2009. Powstanie i pierwsze lata działalności „Sokoła” opisane są w „Księdze pamiątkowej ku czci dwudziestej piątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie – 1867-1992”, wydanej przez TG „Sokół” we Lwowie w 1892 r. W księdze przedstawiono wszystkie działające wówczas Gniazda sokole, w tym lwowskiego i sanockiego. Powołanie Towarzystwa w Sanoku zainicjował w 1888 r. dyrektor gimnazjum Karol Petelenz w raz z lekarzem miejskim dr. Karolem Zaleskim i starostą powiatowym sanockim Leonem Studzińskim. 28 czerwca 1889 roku ukonstytuował się pierwszy stały Wydział TG „Sokół” w Sanoku. Po wieloletnich staraniach o odzyskanie nieruchomości „Sokoła”, odebranych Towarzystwu tuż po wojnie z rażącym naruszeniem prawa nieruchomości udało się doprowadzić do pozytywnego zakończenia i powrotu majątku w prawowite ręce.  Do towarzystwa należeli w większości przedstawiciele inteligencji, w tym wszyscy burmistrzowie miasta Sanoka w okresie działalności „Sokoła” do 1939, urzędnicy miejscy, osoby piastujące stanowiska publiczne, nauczyciele gimnazjalni, duchowni. W 1924 towarzystwo liczyło 264 członków, a w 1939 było ich 201.

03.02.2016

Aktualności

Naszym gościem w dniu dzisiejszym była pani Anna Nowakowska osoba która mówi o sobie: „Ja wygrałam z rakiem, teraz pomogę innym”. Potrzeba i pomysł założenia grupy wsparcia lub stowarzyszenia rodził się w jej głowie od momentu choroby, gdy nie mogła znaleźć dla samej siebie pomocy, zwłaszcza w okolicy swojego miejsca zamieszkania. To właśnie Jej choroba oraz późniejsze wydarzenia które działy się wokół Niej, zaowocowały powstaniem Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”. Spotykając się w różnych miejscach z różnymi osobami zawsze stawia pytanie; „Czy warto płacić cenę szczęścia i życia za kilka chwil w roku w gabinetach lekarskich?” i zaraz na nie odpowiada - ja odpowiedź znam. Na dzisiejszym spotkaniu pani Ania przedstawiła zebranym troszeczkę statystyki, ale przede wszystkim uwagę słuchaczy skupiła na tym, co jest najważniejsze a mianowicie na profilaktyce. Uratowała mnie dbałość o własne zdrowie bowiem ta dbałość skierowała mnie do lekarza. Gdybym się nie badała skutków tej choroby, nie byłoby mnie teraz tutaj. Nie mówiłabym tych słów. Nie wszystko możemy w życiu przewidzieć ale na niektóre rzeczy mamy choć mały wpływ.

27.01.2016

Aktualności

Na chwilę role się odwróciły - Studenci wykładają na PWSZ ! Tematyka: działalność NKFP FOTOsynteza, makrofotografia od kuchni i makrofotografia traw i porostów. Całe szczęście, że dziedzina jest nam dobrze znana. O tym co nas pasjonuje opowiada się bez tremy. Cierpliwi słuchacze: studenci i studentki Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Staraliśmy się im przybliżyć arkana makrofotografii, zachęcić do polubienia niepozornych, pięknych w swym minimalistycznym wymiarze traw i zwrócić uwagę na porosty, które niby są wszędzie, ale nikt ich nie dostrzega. Mamy nadzieję na kontynuację współpracy z seniorami. Międzypokoleniowa wymiana idei, pomysłów może wnieść coś nowego w naszą działalność. Fotografia jest dla każdego, trzeba tylko chcieć.

mgr inż. Łukasz  Łagożny
mgr inż. Łukasz Łagożny
20.01.2016

Aktualności

Na dzisiejszym spotkaniu otwartym słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku inspirowani opowieściami i przepięknymi zdjęciami pana Łukasza Łagożnego – sanockiego ultra maratończyka i zdobywcy 8-tysiączników mieli okazję odbyć swoją własną wyprawę na dach świata. Słuchając naszego gości przenieśliśmy się daleko i wysoko. Byliśmy, zatem w górach Kaukazu na Elbrusie byliśmy na Alasce by wspiąć się na górę McKinley - najwyższą górę Ameryki Północnej. Zapamiętaliśmy, że położony na Alasce szczyt oficjalnie nazywa się Denali., Ameryki północnej przenieśliśmy się do Afryki by tym razem wspiąć się na Kilimandżaro. Z Afryki poprowadzono nas w europejskie Alpy by zmierzyć się dwoma górami Mont Blank i Matterhorn. Następna wyprawa to powrót do Ameryki tym razem południowej by zmierzyć się z Aconcaguą na terenie Argentyny. No i "zeszliśmy na ziemię" na właściwy dla nas poziom. Uradowani - iż pan Łukasz nam to ułatwił a wprost umożliwił. Warto było, toteż wyraziliśmy życzenie i pragnienie by śladem Jego śladem móc i w przyszłości podążać, śledzić i na nowo przeżywać. Pokaz sprzętu, ekwipunku, uposażenia, odzieży specjalistycznej też sprawił ogromne wrażenie i podziw - takich rzeczy się nie widzi a tu można było i dotknąć i przymierzyć no i jakby wczuć się - przenieść w czasie i przestrzeni. Będziemy Panu Łukaszowi kibicować i sympatyzować, czujemy się wyróżnieni znajomością z nim i podziwiamy!

27.12.2015

Aktualności

Miłośnicy aktywnej turystyki spotkali się w dniu dzisiejszym, aby zapoznać się z nowym sposobem realizacji swojej pasji. Tym nowym sposobem spędzania wolnego czasu jest gra ta przypominająca podchody i harcerskie gry patrolowe oraz gry miejskie – od gier miejskich odróżnia ją bezobsługowość, a od podchodów dodatkowo też to, iż są one ściśle związane z konkretnymi miejscami i mają funkcje edukacyjne. Gra polega na wędrówce po tropach prowadzących do zapieczętowanych skrzyń, a ich odnajdywanie przypomina poszukiwanie skarbów. Ten rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach to Questing. Przewodnikami, którzy przeprowadzili nas po tej nowej dla niektórych formie spędzania wolnego czasu na łonie przyrody lub ciekawych poznawczo terenów zurbanizowanych byli profesjonalni przewodnicy turystyczni w osobach;

17.12.2015

Aktualności

Energii do nieustającej pracy zawsze dodaje rodzina i wiara. Spotkanie z autorką wydanej przez Oficynę Wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku bogato ilustrowaną archiwalnymi fotografiami biograficznej książki „Niczego nie żałuję – wspomnienia” kol. Czesławą Kurasz (wiceprezesem SUTW) miało bardzo uroczysty charakter. W spotkaniu uczestniczyła bardzo liczna grupa przyjaciół i znajomych reprezentujących instytucje i zakłady funkcjonujące na terenie Sanoka. Wśród obecnych nie zabrakło najbliższej rodziny, która przyjechała z zagranicy. Wspomnienia są zapisem kilkudziesięciu lat życia autorki – szkoła, życie rodzinne, wszystkie szczeble kariery zawodowej oraz jej działalność społeczna. Podczas spotkania zaprezentowano fragmenty opisujące poszczególne okresy życia autorki. Dla niej zagrali przedstawiciele grupy muzycznej „Tołhaje”, której członkiem jest jej syn Damian a w jednym utworze dzięki kompilacji zaśpiewała sama autorka. Podczas spotkania autorkę odznaczono Orderem Zasłużonych dla Ziemi Sanockiej, były gratulacje, podziękowania i kwiaty. Autorka dedykowała swoją książkę dzieciom i wnukom każdemu nieznanemu sobie czytelnikowi.

04.12.2015

Aktualności


W dniu 4 XII 2015r świętowaliśmy już po raz czternasty Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Co roku inne Koło Wolontariatu przygotowuje tę uroczystość, aby mieć możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć. W tym roku rola ta przypadła Sanockiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, a uroczystość została zorganizowana w Centrum Sportowo – Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Gospodarzem spotkania była Prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku pani Czesława Kurasz. Wydarzenie to zgromadziło wielu znamienitych gości, m.in.: włodarzy Powiatu i Miasta Sanoka, dyrektorów placówek i instytucji współpracujących z Powiatowym Centrum Wolontariatu, dyrektorów sanockich szkół ponadgimnazjalnych, opiekunów szkolnych Kół Wolontariatu, opiekunów Kół Wolontariatu przy PWSZ a także naszych wolontariuszy. Wolontariuszem Roku 2015 zostały: kol. Anna Kopiec, reprezentująca Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Maria Berdysz, uczennica II LO. Tytuł Honorowego Wolontariusza otrzymali: pan Ryszard Szypuła, dyr. Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, pan Wiesław Banach, dyr. Muzeum Historycznego w Sanoku, pan Jerzy Ginalski, dyr. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz ks. Janusz Zajdel, z-ca dyr. Caritas Archidiecezji Przemyskiej. W konkursie literackim organizowanym przez PCW pod hasłem „Autorytety we współczesnej rzeczywistości” zwyciężył „List do Julii” uczennicy Zespołu Szkół nr.1 Agnieszki Marcinik.
Prezentację multimedialną „Sześć lat działalności Koła Wolontariatu przy Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku” przedstawiła kol. Janina Sadowska. Uroczystość zakończyła część artystyczna, na która złożyły się: strofy poezji pięknie zaprezentowane przez młodą i zdolną autorkę Klaudię Chrapko, piosenki w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sanoku oraz wspaniały pokaz tańca przygotowany przez Formację Tańca Towarzyskiego „Flamenco” działającą w Sanockim Domu Kultury. Dopełnieniem programu okazał się repertuar przygotowany przez studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz sympatyków PCW. Wiersz kol. Krystyny Radoń pt.; „Anioły” (napisany specjalnie na tę uroczystość) zaprezentowała kol. Grażyna Chytła. Panie i Panowie z zespołu "Wesoły oktet" swoim energetycznym i radosnym śpiewem porwali publiczność i przywrócili na chwilę klimat minionych lat.

Dyr. Wiesław Banach
Dyr. Wiesław Banach
25.11.2015

Aktualności

W gościnnych progach Sanockiego Muzeum Historycznego spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym z jego dyrektorem Wiesławem Banachem - absolwentem historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, redaktorem naczelnym pisma „Impresje Muzealne”. Opublikował prace m. in. w zakresie twórczości artystów, których dzieła zostały eksponowane w sanockim muzeum. Wśród nich byli: Jan Ekiert, Jerzy Wojtowicz, Anna Turkowska, Tadeusz Turkowski, Zdzisław Beksiński, Franciszek Prochaska, Emil Krcha, Konstanty Brandel, Otto Axer, Jan Cybis, Maria Sperling, Władysław Szulc. Przedmiotem prezentacji multimedialnej była „Ekspresja dzieła Sztuki”. W czasie wspaniałego wykładu słuchacze zapoznani z jednym z podstawowych i najstarszych w rozwoju kultury językiem wypowiedzi i porozumiewania się, jakim jest ekspresja plastyczna, czyli nanoszenie bądź komponowanie na płaszczyźnie form wizualnych (rysunek, grafika, malarstwo) lub formowanie w przestrzeni trójwymiarowej z różnych materiałów m.in. wszelkiego rodzaju rzeźby. Autor wykładu zaprezentował zebranym dzieła kilku malarzy i rzeźbiarzy, które w sposób szczególny pokazywały język wypowiedzi artysty i sposób porozumiewania się z odbiorcą, czyli ekspresję dzieła sztuki.

12.11.2015

Aktualności

Na inaugurację wykładów otwartych w nowym 2015/2016 roku akademicki zaproszenie przyjął dyrektor Sanockiego Muzeum Budownictwa Ludowego Jerzy Ginalski - absolwent UJ, autor około 50 publikacji naukowych z zakresu archeologii, muzealnictwa oraz ochrony zabytków - który przedstawił zebranym słuchaczom interesującą prezentację pt.; Ginące Sacrum. Opowiedział jak niewiele pozostało na tej ziemi obiektów sakralnych różnych wyznań z lat minionych a nekropolie lasami porosły. Pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie stanowiło siedlisko wielu narodowości: Polaków. Żydów, Słowaków, Węgrów, Łemków, Bojków, Hucułów i in. Przedmiotem prezentacji były nieistniejące w chwili obecnej cerkwie a właściwie cerkwiska zlokalizowane po obu stronach Wielkiego Działu Etnograficznego (dolina Osławy oraz pasmo Wołosania i Chryszczatej) zamieszkiwane niegdyś prze Łemków na zachodzie i Bojków na wschodzie. Po słynnej „Akcji Wisła” wsie opustoszały a w wielu przypadkach zostały spalone (deportacja ludności na ziemie zachodnie oraz tereny ówczesnego ZSRR), cerkwie również uległy spaleniu lub bezmyślnie zburzone w okresie późniejszym. Na teren cmentarzy w wielu przypadkach wkroczył las i bardzo trudno dziś je odnaleźć. Wielka szkoda, że te cenne obiekty nie zostały dokładnie zinwentaryzowanie a dotyczy to również innych obiektów kultury materialnej mieszkańców tych ziem, bowiem ich obrazy zacierają się w pamięci starszego pokolenia a młodzi nie będą mieli okazji poznać piękna obiektów kultury materialnej stanowiących kiedyś nieodłączną część krajobrazu w naszym regionie.

04.11.2015

Aktualności

Grupa słuchaczy naszego Uniwersytetu, którzy zainteresowani są ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Szkołę Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 w gospodarstwie agroturystycznym „U pisarza” w Pakoszówce. Uczestnictwo w Szkole Rozwoju, Ekomarka pozwoliło słuchaczom spojrzeć na miejsce swojego zamieszkania, jako potencjał i źródło do rozwoju regionu, rozwoju własnej firmy lub prowadzenia zajęć edukacyjnych i działań społecznych. Pokłosiem tych warsztatów było spotkanie na naszym uniwersytecie w dniu 4 listopada poświęcone tworzeniu przepięknych kwiatów z jesiennych liści. Instruktorką była uczestniczka warsztatów w Pakoszówce posiadająca certyfikat kol. Małgorzata Koźma, która przekazała uczestniczkom spotkania umiejętność tworzenia bukietów kwiatowych z kolorowych jesiennych liści.

Od lewej: Andrzej Pańko – Prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im Jana Grodka w Sanoku; Iga Dżochowska - Prezes Fundacji Polsko-Japońskiej "YAMATO", Dyrektor Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu;  Josh Desantis - Vice Chairman NPO Leap High 28;   Masayo Akiyama - osoba towarzysząca;   Atsuko Ogawa - Pianistka, Promotor kultury japońskiej w Polsce przy Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu;   Koji Soma - Profesor Honorowy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego Mołdawii, Prezes Instytutu Badan na Rzecz Pokoju w Kobe;   Yoshiko Funakura – International VIP Club the University of Tokio.
Od lewej: Andrzej Pańko – Prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im Jana Grodka w Sanoku; Iga Dżochowska - Prezes Fundacji Polsko-Japońskiej "YAMATO", Dyrektor Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu; Josh Desantis - Vice Chairman NPO Leap High 28; Masayo Akiyama - osoba towarzysząca; Atsuko Ogawa - Pianistka, Promotor kultury japońskiej w Polsce przy Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu; Koji Soma - Profesor Honorowy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego Mołdawii, Prezes Instytutu Badan na Rzecz Pokoju w Kobe; Yoshiko Funakura – International VIP Club the University of Tokio.
14.10.2015

Aktualności

uroczystość otwarcia wernisażu
uroczystość otwarcia wernisażu
04.10.2015

Aktualności

W dniu dzisiejszym w Domu rekolekcyjno - formacyjny Caritas Archidiecezji Przemyskiej na terenie miejscowości Zboiska podczas Dnia Otwartego przeprowadzono wernisaż prac malarskich, które powstały w czasie pierwszego pleneru malarskiego "U progu jesieni" kierunku plastycznego naszego Uniwersytetu w dniach 14-18 września br.

uroczysta inauguracja
uroczysta inauguracja
01.10.2015

Aktualności

Dorocznym zwyczajem wspólnie z władzmi i studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w dniu dzisiejszym zainugurowali nowy 2015/2016 rok akademicki.

uczestnicy szkolenia warsztatowego
uczestnicy szkolenia warsztatowego
24.10.2014

Aktualności

Szkoła Rozwoju Ekomarka - to cykl szkoleń dedykowany aktywnym osobom poszukującym pomysłu na rozwój w regionie Natura2000. Do udziału w niej zaproszono 15 przedstawicieli naszego Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szkolenie warsztatowe prowadzone jest przez przedstawicieli Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa realizujących projekt Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Pisarza” zlokalizowanym na terenie Pakoszówki.
W ramach Szkoły Rozwoju Ekomarka odbędą się spotkania obejmujące:
1. Natura, 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności,
2. Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolno środowiskowych
3. Budowanie ekomarki / produktu / marki lokalnej

17.06.2015

Aktualności

W 2015 roku przypada 40. rocznica założenia pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego inicjatorką i założycielką była prof. Halina Szwarc – lekarz medycyny, geriatra, naukowiec, wykładowca akademicki i społecznik. To właśnie jej zawdzięczamy dynamiczny rozwój ruchu UTW w Polsce. Dzięki inicjatywie prof. Haliny Szwarc UTW stały się ważnym ruchem społecznym, nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również na terenie całej Polski. Obecnie w kraju jest ok. 160 tys. słuchaczy w 520 UTW. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w przyjętej uchwale., przekonany o szczególnym znaczeniu świadectwa życia, misji i osiągnięć profesor Haliny Szwarc oraz wyjątkowej roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku we współczesnej Polsce i ich znaczeniu dla edukacji i aktywności społecznej osób starszych, oddał hołd profesor Halinie Szwarc.

27.05.2015

Aktualności

Dzisiejszy otwarty wykład dodatkowo o prezentację wzbogaciła pani Monika Ochwat-Marcinkiewicz reprezentująca Stowarzyszenie Ekopsychologia w Zakliczynie, która przybliżyła słuchaczom mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej.