Komunikaty


 


Komunikat

 

 

 

 

dla słuchaczy
Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
im. Jana Grodka w Sanoku

Zarząd Sanockiego U T W informuje
Szanowne\-nych\ Koleżanki i Kolegów że:

 

Organizacja pozarządowa, która chce przetwarzać dane osobowe (np. dane swoich darczyńców, wolontariuszy, pracowników) musi mieć tzw. przesłankę legalizacyjną – czyli spełniać określone przez RODO warunki.


W związku z powyższym prosimy o osobiste potwierdzenie kontynuacji uczestnictwa w sekretariacie naszego Uniwersytetu poprzez wypełnienie deklaracji, podpisanie stosownego oświadczenia oraz wniesienie opłat wymaganych przepisami statutu do dnia

 

15 września 2019 r.


 


komunikat !!!

 

Zarząd Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

informuje, że;

 

W okresie wakacyjnym

Pani mgr Madga Ćwikła

prowadzi dla słuchaczy zajęcia

 

  •  gimnastyczne na sali gimnastyzcnej w budynku Centrum Sportowo - Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku w każdy
  • wtorek o godz. 9:00

 

  • aqua fitness na basenie Centrun Sportowo Rehabilitacyjnym MOSiR w Sanoku w każdą
  • środę o godz. 9:00

 

 

Uwaga:

Z powodu awarii zajęcia na basenie odwołane !!!


 


Udanych

 

zdrowych

 

oraz

 

wesołych

 

wakacji

 

2019 r.

 

Wszystkim Słuchaczom życzy Zarząd


 


KOMUNIKAT

 

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka został Patronem Grupy nieformalnej „Komitet Społeczny na rzecz rozwoju UTW w Sanoku” w składzie; Irena Pańko – koordynator, Stanisława Sawicka i Genowefa Przystasz – asystenci koordynatora, która złożyła wniosek pt. „"Młodzi duchem" - seniorzy z Sanoka” na łączną kwotę 14250 zł do konkursu ogłoszonego przez Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 (Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i otrzymał dotację w kwocie: 5000 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 czerwca do 31 października 2017 r.


 

Wciąż młodzi duchem, choć w wieku już słusznym, mamy marzenie! W ramach projektu chcemy wydać publikację zawierającą opowieści ok. 30 osób, które spotkały się w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sanoku. Naszym dążeniem jest, aby każdy opowiadający zawarł w swojej opowieści historię swojej aktywności na emeryturze. Następnie wydamy publikację i będziemy ją promować podczas spotkań i wykładów. Gdyż, naszym celem jest inspiracja i pobudzenie do aktywności innych młodszych kolegów.

Irena, Stanisława i Genowefa


 

 


fotorelacje


 

Wykład o Prawosławiu
Wykład o Prawosławiu
sanockie wykopaliska
fotorelacja ze spotkania w dniu 28 listopada 2012 r.
jesienne spotkanie z Japonią
jesienne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią