Komunikaty


 

 


 

 


Pilny komunikat !!

 

 

 

Zarząd Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

ogłasza zapisy na

 

rok akademicki 2020/2021.

 

Sekretariat czynny będzie

 

we wtorki oraz środy

 

w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

Aktualnie zapisy dotyczyć będą:


Ćwiczeń gimnastycznych na sali gimnastycznej,

 

Ćwiczeń gimnastycznych na basenie.

 

Jednocześnie informujemy słuchaczy o planowanych jednodniowych wyjazdach turystycznych

 

w pierwszym i drugim tygodniu miesiąca października 2020 r.

 

Wyjazd w pierwszym tygodniu - Łupków, Smolnik, Komańcza.

 

Wyjazd w drugim tygodniu - Komańcza, Jaśliska, Dukla.

 

Wysokość kwoty za uczestnictwo w wyjeździe w obu przypadkach uzależniona od ilości osób chętnych do wyjazdu.


 

[pobierz] 6.3 MB sprawozdanie-finansowe-za-2019-rok

sprawozdanie finansowe zarządu za 2019 rok

[pobierz] 0.2 MB uchwala-nr-4---przyj

uchwała przyjmująca sprawozdanie finansowe zarządu za 2019 rok

[pobierz] 0.2 MB uchwala-nr-5---spr

uchwała zatwierdzająca sprawozdanie komisji rewizyjnej

[pobierz] 0.2 MB uchwala-nr-6---absolutorium

uchwała w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium za 2019 rok

[pobierz] 4.4 MB sprawozdanie-komisji-rewizyjnej

sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2019 rok

[pobierz] 1.1 MB uchwala-nr-1-2020-komisji-rewizyjnej

uchwała komisji rewizyjnej

 


Pilny komunikat !!


W związku a sytuację epidemiologiczną nie możemy w bieżącym roku kalendarzowym przeprowadzić Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku a tym samym stosownie do przepisu § 28 oraz § 31 ust. 4 i 5 Statutu zmuszeni jesteśmy przeprowadzić głosowanie drogą elektroniczną za pomocą SMS i E-maila.


W związku z powyższym umieszczamy na tablicy ogłoszeń SUTW oraz na stronie www materiały sprawozdawcze zarządu i komisji rewizyjnej wraz z proponowanymi uchwałami dotyczącymi przedłożonych sprawozdań.

 

Zwracamy się do członków Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o elektroniczne głosowanie nad przedłożonymi decyzjami poprzez wpis;

3 x TAK/NIE/wstrzymuję się od głosu

 

Za pomocą e-maila na adres:         sanockiuniwersytet@wp.pl


Za pomocą SMS:                               883 353 935


 

Uwaga !!

 

Głosowanie należy przeprowadzić w nieprzekraczlnym terminie

 

do dnia 21 września 2020 r.

 

(drugi termin)

 


 


 

 

Noworoczne Spotkanie

 

organizowane przez Caritas Diecezji Przemyskiej


 

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na spotakaniu w Tryńczy "Dobrze, że jesteście, by jak opłatkiem dzielić się miłością"


KOMUNIKAT

 

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka został Patronem Grupy nieformalnej „Komitet Społeczny na rzecz rozwoju UTW w Sanoku” w składzie; Irena Pańko – koordynator, Stanisława Sawicka i Genowefa Przystasz – asystenci koordynatora, która złożyła wniosek pt. „"Młodzi duchem" - seniorzy z Sanoka” na łączną kwotę 14250 zł do konkursu ogłoszonego przez Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 (Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i otrzymał dotację w kwocie: 5000 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 czerwca do 31 października 2017 r.


 

Wciąż młodzi duchem, choć w wieku już słusznym, mamy marzenie! W ramach projektu chcemy wydać publikację zawierającą opowieści ok. 30 osób, które spotkały się w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sanoku. Naszym dążeniem jest, aby każdy opowiadający zawarł w swojej opowieści historię swojej aktywności na emeryturze. Następnie wydamy publikację i będziemy ją promować podczas spotkań i wykładów. Gdyż, naszym celem jest inspiracja i pobudzenie do aktywności innych młodszych kolegów.

Irena, Stanisława i Genowefa


 

 


fotorelacje


 

Wykład o Prawosławiu
Wykład o Prawosławiu
sanockie wykopaliska
fotorelacja ze spotkania w dniu 28 listopada 2012 r.
jesienne spotkanie z Japonią
jesienne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią