Komunikaty


Starosta Sanocki
Burmistrz Miasta Sanoka
Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks.hm.Zdzisława Peszkowskiego
Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

serdecznie zapraszają

 

słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz członków Sanockiej Rady Seniorów

 

do wzięcia udziału w uroczystości upamiętnienia

 

Powstania Warszawskiego

 

 

zapraszamy !

 

 

1 sierpnia 2020 r. godz. 1645 

 

na Cmentarzu Centralnycm

 

pod Krzyżem Golgota Wschodu


 

 

 


Sanocki Uniwersytet

 

Trzeciego Wieku

 

 

 

od 11 marca 2020 r.

 

zawiesza działalność


 


 

 

Noworoczne Spotkanie

 

organizowane przez Caritas Diecezji Przemyskiej


 

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na spotakaniu w Tryńczy "Dobrze, że jesteście, by jak opłatkiem dzielić się miłością"


KOMUNIKAT

 

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka został Patronem Grupy nieformalnej „Komitet Społeczny na rzecz rozwoju UTW w Sanoku” w składzie; Irena Pańko – koordynator, Stanisława Sawicka i Genowefa Przystasz – asystenci koordynatora, która złożyła wniosek pt. „"Młodzi duchem" - seniorzy z Sanoka” na łączną kwotę 14250 zł do konkursu ogłoszonego przez Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 (Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i otrzymał dotację w kwocie: 5000 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 czerwca do 31 października 2017 r.


 

Wciąż młodzi duchem, choć w wieku już słusznym, mamy marzenie! W ramach projektu chcemy wydać publikację zawierającą opowieści ok. 30 osób, które spotkały się w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sanoku. Naszym dążeniem jest, aby każdy opowiadający zawarł w swojej opowieści historię swojej aktywności na emeryturze. Następnie wydamy publikację i będziemy ją promować podczas spotkań i wykładów. Gdyż, naszym celem jest inspiracja i pobudzenie do aktywności innych młodszych kolegów.

Irena, Stanisława i Genowefa


 

 


fotorelacje


 

Wykład o Prawosławiu
Wykład o Prawosławiu
sanockie wykopaliska
fotorelacja ze spotkania w dniu 28 listopada 2012 r.
jesienne spotkanie z Japonią
jesienne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią