KomunikatyREKTOR i SENAT

Uczelni Państwowej
im. Jana Grodka w Sanoku
oraz
ZARZĄD
Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
im. Jana Grodka w Sanoku

 

Zapraszają na uroczystą

 

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO

2021/2022

 

Która odbędzie się 1 października 2021 roku
a Auli Centrum Sportowo-Dydatktycznego
38-500 Sanok ul. Mickiewicza 21


 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:


8:45

Przemarsz z Uczelni do Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego z udziałem Górniczej Orkiestry Dętej PGNiG Sanok
9:00

Uroczysta Msza Święta w intencji społeczności akademickiej i słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
10:00

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022


• Hymn Państwowy
• Otwarcie uroczystości i przemówienie inauguracyjne J.M. Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku – dr. inż. Mateusza Kaczmarskiego
• Gaude Mater Polonia
• Immatrykulacja
• Gaudeamus Igitur
• Wystąpienie zaproszonych gości
• Wystąpienie przedstawiciela studentów
• Wykład inauguracyjny


12:00

Zwiedzania Centrum Symulacji Medycznej


 


Nieformalna grupa „My za stosowaniem prawa” w składzie: Andrzej Pańko, Gabriela Łukaszewska i Karolina Pałys otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.700,00 zł. (słownie: pięć tysięcy siedemset 00/00) na realizację inicjatywy pt.; „Podniesienie kompetencji niezbędnych do podjęcia aktywności w obszarze stanowienia prawa”. Uczestnikami będzie 12 osób, mieszkańców miasta Sanoka i okolic. Podczas trzech wyjazdowych warsztatów obejmujących 24 godziny praktycznych zajęć uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia aktywności w obszarze udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce. Tematyka szkoleń obejmie: system i źródła prawa w Polsce, jak czytać i interpretować przepisy, zasady tworzenia prawa, wizytę studyjną w instytucjach samorządowych. Realizacja projektu ma wpłynąć na wzrost poczucia wpływu mieszkańców na procesy demokratyczne, ale również na wzrost zaufania do instytucji dzięki zapoznaniu się i zrozumieniu ich działania. Dotacja przeznaczona zostanie na: koszty realizacji spotkań oraz wizyty studyjnej

Celem projektu jest włączenie uczestników w aktywne życie społeczne. Projekt obejmie grupę 12 osób i przeprowadzony zostanie na terenie powiatu sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.


Działania:

 

Działanie I: Zakup materiałów i sprzętu do prowadzenia promocji Projektu.
Projekt i wydruk plakatów (20 szt.), ulotek informacyjno-promocyjnych (30 szt.), 1 roll’up, gadżety promocyjne: notesy, długopisy, podkładki, (20 zestawów - elementy zestawu promocyjnego będą opatrzone logo ze stosowną informacją o finansowaniu projektu. Drobne elementy promocyjne będą opatrzone logiem, dodatkowo miejsce ich przechowywania będzie oznaczone logiem wraz ze stosowną informacją o finansowaniu projektu) – realizator wnioskodawca. – wrzesień 2021 r.
Działanie II: Upowszechnianie w mediach planowanego projektu: (ogłoszenie na stronie Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz informacje w serwisie społecznościowym Facebook; - wrzesień 2021 r.
Działanie III: Nabór uczestników warsztatów,
Warunki naboru: I - osoba zamieszkała na terenie Powiatu Sanockiego; II -
wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wzór na stronie Sanockiego UTW; III - podpisanie oświadczenia uczestnika warsztatów (wzór na stronie Sanockiego UTW). – wrzesień 2021 r.
Działanie IV: Nabór i zatrudnienie trenerów poradnictwa obywatelskiego, posiadających kwalifikacje do prowadzenia warsztatów. – wrzesień 2021 r.
Działanie: V Przeprowadzenie 3 warsztatów tematycznych, dla grupy 12 osób, tj.:
1. "Hierarchia i system źródeł prawa w Polsce", czyli jak czytać przepisy i jak włączyć się w proces tworzenia, czyli udział w opiniowaniu dokumentów strategicznych dla gminy, miasta, działania na rzecz osób starszych",
2. "Prawa obywatela a ekologia", czyli zmierzenie się z zagadnieniami gospodarki odpadami, "Programem ochrony środowiska dla gminy miasta Sanoka na lata 2018-2021 z perspektywą na 2022 - 2025.
3. "Bezpieczeństwo mieszkańców", spotkanie z policjantem, rzecznikiem konsumentów.
- wrzesień – listopad 2021 r.
Działanie VI: Wyjazd studyjny do Urzędu - powiat sanocki lub/i leski lub/i ustrzycki, celem konfrontacji teorii z praktyką ) - wrzesień – listopad 2021 r.
Podsumowanie i zakończenie projektu. –  do 30 listopada 2021 r.


 

 


Sekretariat

 

Sanockiego

 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

im. Jana Grodka w Sanoku

 

prowadzi zapisy słuchaczy na

 

nowy rok akademicki

 

2021/2022


 


 

W Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

wystartowało Radio SoVo.

Wszystkichzainteresowanych zapraszamy na stronę intertetową:

 

radiosovo.pl

 

Znajdują sie tam interesujące audycje z różnych częsci Polski, piosenki oraz video. Zawarte tam nagrania są zapisywane i można je zawsze odtworzyć.

 


 

MAMO! TATO!

 

BABCIU! DZIADKU!

 

SZCZEPIMY SIĘ


W trosce o bezpieczeństwo rodzin wielopokoleniowych Burmistrz Miasta Sanoka zachęca mieszkańców ziemi sanockiej do udziału w pikniku rodzinnym, podczas którego będzie możliwośćzaszczepienia siebie oraz dzieci powyżej 12. roku życia.


 


Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia SUTW za 2020 rok.


 

[pobierz] 0.8 MB roczne-sprawozdanie-merytoryczne-2020
[pobierz] 0.1 MB sprawozdanie_espr_report_2021_05_07_15_31_23
[pobierz] 0.2 MB uchwala-nr-4_przyj
[pobierz] 0.2 MB uchwala-nr-5_spr
[pobierz] 0.2 MB uchwala-nr-6_absolutorium_zatwierdzona

 


Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia SUTW za 2019 rok.


 

 

[pobierz] 6.3 MB sprawozdanie-finansowe-za-2019-rok

sprawozdanie finansowe zarządu za 2019 rok

[pobierz] 0.2 MB uchwala-nr-4---przyj

uchwała przyjmująca sprawozdanie finansowe zarządu za 2019 rok

[pobierz] 0.2 MB uchwala-nr-5---spr

uchwała zatwierdzająca sprawozdanie komisji rewizyjnej

[pobierz] 0.2 MB uchwala-nr-6---absolutorium

uchwała w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium za 2019 rok

[pobierz] 4.4 MB sprawozdanie-komisji-rewizyjnej

sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2019 rok

[pobierz] 1.1 MB uchwala-nr-1-2020-komisji-rewizyjnej

uchwała komisji rewizyjnej

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na spotakaniu w Tryńczy "Dobrze, że jesteście, by jak opłatkiem dzielić się miłością"

 


fotorelacje


 

Wykład o Prawosławiu
Wykład o Prawosławiu
sanockie wykopaliska
fotorelacja ze spotkania w dniu 28 listopada 2012 r.
jesienne spotkanie z Japonią
jesienne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią