Zarząd


Andrzej Pańko      prezes
   
Czesława Kurasz      wiceprezes
   
Ewa Rogacz      sekretarz
   
Anna Kullanda      skarbnik
   
Janina Dutkiewicz       członek