Zarząd


Andrzej Pańko      prezes
   
Ewa Rogacz  sekretarz
   
Anna Kullanda
     skarbnik
   
Janina Dutkiewicz
     członek