Patron


Urodzony w Sanoku ok. roku 1484 - Jan  Grodeknasz patron to „mąż wielkiego serca i śmiały w stawianiu czoła bezprawiom Rzeczypospolitej /../ wymowny i uczony /../ wielekroć dzierżył chwalebnie urząd rektorski /../. Jako człowiek światły i uczony, Jan Grodek stopniowo doszedł do wysokich godności akademickich. 

 

 

 • 1502 r. uzyskał tytuł bakałarza sztuk wyzwolonych, 
 • 1513 r. tytuł magistra sztuk wyzwolonych,
 • 1513 r.(w semestrze letnim)  rozpoczął wykłady na Wydziale Filozoficznym jako docent extraneus,
 • do 1525 roku wykładał jako kolega mniejszy , pełniąc jednocześnie funkcję dziekana.
 • 1517 r. (od semestru letniego) został włączony do Collegium Minus.
 • 1525 r. uzyskał w roku tytułu bakałarza prawa, pracując na Wydziale Filozoficznym,
 • 1526 r. dyplom licencjacki z zakresu prawa kanonicznego.
 • 1525 został obrany większością głosów seniorem Bursy Kanonistów (Prawników),
 • w latach 1526 – 1533 pełnił obowiązki surogata biskupa krakowskiego , 
 • do roku 1535 funkcję plebana w Michałowie. 
 • W roku 1535 Jan Grodek sprawował urząd prokuratora akademii,
 • a w roku 1540, będąc już profesorem zwyczajnym prawa,
  • objął bogatą parafię  w Luborzycy
  • i został prebendarzem kaplicy Poczęcia N. M. P. w krakowskiej katedrze. 
 • 24 kwietnia 1540 został wybrany po raz pierwszy rektorem Alma Mater,
 • godność tą sprawował przez wiele kadencji, jeszcze w r. 1552.
 • Jako rektor i prawnik oddał wielkie zasługi Akademii, m.in. pełnił:
  • październiku 1551 r. funkcję asesora w procesie o wiarę wytoczonym Konradowi Krupce.
  • W roku 1542 został oddelegowany z akademii na plebanię w kościele św. Mikołaja. 
  • W roku 1548 Jan z Sanoka wszedł w skład komisji akademickiej, którą powołano w celu rozstrzygnięcia spraw, związanej ze wstrzymaniem wynagrodzenia profesorom Wydziału Atrium pod koniec semestru letniego 1546, za odmowę prowadzenia zajęć dotychczasowej scholastycznej formie. 
  • W lipcu 1551 Jan z Sanoka wydał jako rektor zarządzenie, nakazujące studentom mieszkającym w bursach posiadanie prywatnych preceptorów, którzy dbaliby o ich naukę i zachowanie. Jednocześnie zakazał noszenia broni i świeckich strojów.
  • Od października 1551 r. sprawowany przez Jana Grodka urząd rektora został szczególnie wzmocniony przez biskupa krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego, kanclerza akademii, co miało umożliwić podjęcie skutecznych działań przeciwko wysokiej niekarności studentów.
 • Zmarł 27 sierpnia 1554 r.

 

Zasługi Jana Grodka (ok. 1484 –1554), wybitnego humanisty, uczonego w zakresie sztuk wyzwolonych i prawa, człowieka światłego, dla Krakowskiej Alma Mater, ale tym samym dla Sanoka i regionu karpackiego, były nie do przecenienia. Nie tylko, że sprawował we Wszechnicy Krakowskiej najwyższe godności akademickie, zasłużył się równie wysoko dla braci studenckiej, ustanawiając stypendia dla najbiedniejszych studentów z Sanoka i okolic.