Rada Programowa


 

Dr Magdalena Konieczny  – Prorektor ds. Dydaktyki PWSZ,


Inż. Andrzej Pańko – prezes  Zarządu Stowarzyszenia SUTW,

 

Czesława Kurasz – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia SUTW,


Mgr inż. Janina Sadowska  – członek Stowarzyszenia SUTW,


Mgr Julia Lubińska – członek  Stowarzyszenia  SUTW.