Rada Programowa


 

 


inż. Andrzej Pańko – prezes  Zarządu Stowarzyszenia SUTW,

 

Czesława Kurasz – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia SUTW,


mgr Ewa Rogacz  – członek Stowarzyszenia SUTW,


mgr Julia Lubińska – członek  Stowarzyszenia  SUTW.