KomunikatyKomunikat

 

Zarząd Stowarzyszenia

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku

im. Jana Grodka w Sanoku

zgodnie z postanowieniem Uchwały nr 20 /2017

z dnia 15 listopada 2017 r.

ogłasza konkurs na

 

„Aktywnego słuchacza

Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”
w roku akademickim 2017/2018.

 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest aktywne uczestnictwo w organizowanych (środa o godz. 17:00) przez Zarząd wykładach otwartych.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu czerwcu 2018 r.

 

  • Laureat I miejsca otrzyma 1 skierowanie na 7-dniowy pobyt do Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Zboiskach k/ Sanoka.
  • Laureat II miejsca otrzyma 1 skierowanie na 5-dniowy pobyt do Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Zboiskach k/ Sanoka.
  • Laureat III miejsca otrzyma 1 skierowanie na 3-dniowy pobyt do Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Zboiskach k/ Sanoka.

 

 


Szanowni Państwo
nasi Drodzy Darczyńcy

W imieniu własnym, Zarządu oraz całego Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzecie Wieku im. Jana Grodka w Sanoku pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania za decyzję przekazania nam 1% swojego podatku, dzięki tym środkom Stowarzyszenie mogło zorganizować szereg działań na rzecz seniorów w ramach swojej statutowej działalności.
W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018 składamy Państwu życzenia.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje i zapraszam do dalszej współpracy.
W imieniu słuchaczy SUTW - Andrzej Pańko prezes SUTW


 


KOMUNIKAT

 

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka został Patronem Grupy nieformalnej „Komitet Społeczny na rzecz rozwoju UTW w Sanoku” w składzie; Irena Pańko – koordynator, Stanisława Sawicka i Genowefa Przystasz – asystenci koordynatora, która złożyła wniosek pt. „"Młodzi duchem" - seniorzy z Sanoka” na łączną kwotę 14250 zł do konkursu ogłoszonego przez Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 (Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i otrzymał dotację w kwocie: 5000 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 czerwca do 31 października 2017 r.


 

Wciąż młodzi duchem, choć w wieku już słusznym, mamy marzenie! W ramach projektu chcemy wydać publikację zawierającą opowieści ok. 30 osób, które spotkały się w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sanoku. Naszym dążeniem jest, aby każdy opowiadający zawarł w swojej opowieści historię swojej aktywności na emeryturze. Następnie wydamy publikację i będziemy ją promować podczas spotkań i wykładów. Gdyż, naszym celem jest inspiracja i pobudzenie do aktywności innych młodszych kolegów.

Irena, Stanisława i Genowefa


 

 


fotorelacje


 

Wykład o Prawosławiu
Wykład o Prawosławiu
sanockie wykopaliska
fotorelacja ze spotkania w dniu 28 listopada 2012 r.
jesienne spotkanie z Japonią
jesienne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią