Komunikaty


kliknij!!
kliknij!!

INAUGURACJA  ROKU  AKADENICKIEGO

2014 - 2015

 

 

 

Program uroczystości

 

 

 

ZAPRASZAMY SŁUCHACZY I SYMPATYKÓW


Zarząd Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

przypomina słuchaczom o obowiązku osobistego potwierdzenia kontynuacji uczestnictwa w prowadzonych zajęciach w nowym roku akademickim 2014/2015 do końca września 2014 r.


 

Wysokość czesnego

dla słuchaczy

Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

na rok akademicki 2014/2015

 

Wysokość czesnego dla wszystkich zajęć prowadzonych przez Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku uzależniona jest od ilości słuchaczy w danej grupie i wynosi;

  • 150,00 zł./osobę/rok       dla grupy 12 osobowej,
  • 165,00 zł./osobę/rok       dla grupy 11 osobowej,
  • 180,00 zł./osobę/rok       dla grupy 10 osobowej,
  • 200,00 zł./osobę/rok       dla grupy 9 osobowej,
  • 225,00 zł./osobę/rok       dla grupy 8 osobowej,
  • 260,00 zł./osobę/rok       dla grupy 7 osobowej.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Zajęcia na basenie lub sali gimnastycznej;

  • 80,00 zł/osobę/rok          dla grupy 12 osobowej

Zarząd SUTW


 

 

kliknij w obrazek
kliknij w obrazek

Szanowni Państwo - Słuchacze i Sympatycy SUTW


Niniejszym mamy zaszczyt poinformować Państwa o Konkursie Fotograficznym

"Senior w obiektywie i za obiektywem"

organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski - orgazniację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.

Celem konkursu jest:
1. Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych,
2. Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi,
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów,
4. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej z życiem i środowiskiem osób starszych,
5. Motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze,
6. Zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych.

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
Senior w obiektywie - obejmuje prace, których autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życie, a głównym tematem są osoby starsze,
Senior za obiektywem „Najważniejsze dla mnie jest/są...” - obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostepnyna stronie internetowej www.fundacjadworekskorzewski.pl

oraz u dołu tej strony.
Prace należy nadsyłać do 30 września 2014 roku
na adres;

Fundacja Dworek Skórzewski

ul. Poznańska 6,

60-185 Skórzewo
lub e-mail dworekskorzewski@gmail.com


 

 

 


fotorelacje


 

Wykład o Prawosławiu
Wykład o Prawosławiu
sanockie wykopaliska
fotorelacja ze spotkania w dniu 28 listopada 2012 r.
jesienne spotkanie z Japonią
jesienne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią
[pobierz] 0.1 MB regulamin-konkursu-fotograficznego-senior-w-obiekt
[pobierz] 0.1 MB formularz-zgloszeniowy-senior-w-obiektywie-i-za-ob

Publiczne oświadczenie o wyniku przeprowadzonej zbiórki na podstawie pozwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 195/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
W dniach 01.04.2014r. do 20.07.2014r. w ramach porozumienia Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka z Gminą Miasta Sanoka przeprowadziliśmy zbiórkę pieniężną na rzecz przygotowania i organizacji imprezy kulturalno-społecznej pn.; „Światowy Zjazd Sanoczan - 2014”.
Wysokość środków zgromadzonych na rachunku bankowym Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku stanowiła kwotę 16.250 zł. Brak kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej.
Całą zebraną kwotę t;: 16 250, 00 zł. przekazano na konto nr; 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001 prowadzone w Podkarpacki Banku Spółdzielczym dla Gminy Miasta Sanoka z przeznaczeniem na honoraria dla występujących podczas zjazdu artystów oraz zespołów artystycznych.
Wszystkim DARCZYŃCOM, którzy wzięli udział w zbiórce publicznej poprzez wpłatę datków pieniężnych tą drogą składamy serdeczne podziękowania.
Za Zarząd Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku

Andrzej Pańko - Prezes

Sanok, dnia 28 lipca 2014 r.