Komunikaty


 


WAŻNY  KOMUNIKAT !


 

 

Zawiadomienie

 

            Zarząd Stowarzyszenia

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku

       im. Jana Grodka w Sanoku

zwołuje w dniu


29 marca 2017 r. (środa)

 

o godz. 17:00

 

w auli Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

                      im. Jana Grodka

w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21 /budynek F/

 

Walne Zwyczajne

 

 

Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

Porządek obrad;
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał.
a) Dotyczącej sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia.
b) Dotyczącej sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
c) Absolutorium dla Zarządu
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie walnego zebrania.
Uwaga!
1. Stosownie do przepisu § 28 ust. 7 – Statutu Stowarzyszenia – Pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania Członków zostają wyznaczone w tym samym dniu.
2. Materiały można oglądać w sekretariacie i na stronie WWW.

Sanok, dnia 9 marca 2017 r.

 


 


godziny otwarcia

 

sekretariatu S U T W

 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piatek

 

w godz. 8:00 - 12:00

 

środa

 

w godz. 13:00 - 17:00


 


Zarząd SUTW zwraca się do wszystkich członków Stowarzyszenia "byłych i aktualnych" z prośbą o doręczenie osobiste lub na adres uniwersytet_sanok@wp.pl archiwalnych zdjęć dotyczących naszej działalności. Wymienione zdjęcia wykorzystamy przy opracowywaniu 10-letniej działalności na JUBILEUSZ X-lecia


 

 


fotorelacje


 

Wykład o Prawosławiu
Wykład o Prawosławiu
sanockie wykopaliska
fotorelacja ze spotkania w dniu 28 listopada 2012 r.
jesienne spotkanie z Japonią
jesienne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią