Komunikaty


Zawiadomienie

 

Zarząd

Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku

im. Jana Grodka w Sanoku

 

 

zwołuje w dniu
8 czerwca 2016 r.

 

o godz. 17:00


w auli Instytutu Rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21 /budynek F/

 

Walne Zwyczajne

 

Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

Porządek obrad;
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał.
a) Dotyczącej sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia.
b) Dotyczącej sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
c) Absolutorium dla Zarządu
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie walnego zebrania.

 

Uwaga!
1. Stosownie do przepisu § 28 ust. 7 – Statutu Stowarzyszenia – Pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania Członków zostają wyznaczone w tym samym dniu.
2. Materiały można oglądać w sekretariacie i na stronie WWW (poniżej).

 

Sanok, dnia 17 maja 2016 r.


 

 

[pobierz] 1.1 MB sprawozdanie-merytoryczne-za-2015-r

sprawozdanie merytoryczne

 

[pobierz] 0.1 MB bilans-2015-r

bilans na dzień 31 grudnia 2015 r.

 

[pobierz] 0.4 MB rachunek-wynikow-2015-r

rachunek wyników za 2015 r.

 

[pobierz] 0.3 MB dodatkowe-informacje-i-objasnienia

informacje dodatkowe

[pobierz] 0.2 MB protokol-z-posiedzenia-1

protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych

 

[pobierz] 0.3 MB sprawozdanie

sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r.

 


Komunikat!

 

 

 

 

 

 

 

15 czerwca 2016 r.

 

Po zakończeniu wykładu

 

Zakończenie

 

 

roku akademickiego

 

2015/2016

 

w Restauracji „Bartek”

 

Zapisy prowadzi sekretariat SUTW

Koszt uczestnictwa w spotkaniu – 30 zł/osoba.


 


ZAPROSZENIE
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu

dnia 23 czerwca br. (czwartek)

 

 

 

 

 

 

Organizuje;

Piknik
Rekreacyjno - sportowy
nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

 

W programie m.in. :
• rywalizacja sportowa na wesoło,
• rejsy po jeziorze,
• koncert szantowy,
• poczęstunek.

Dodatkowo;
• możliwość zwiedzania Kolekcji Dzikowskiej w Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu.

 

Pozdrawiamy serdecznie
Zarząd UTW Tarnobrzeg

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Odpłatność od uczestnika Pikniku wynosi 40 złotych.
Organizator SUTW zapewnia w ramach wpłaty: transport, ubezpieczenie, wpisowe.

Zapisy w sekretariacie SUTW.


 

 

 


Piknik w Tarnobrzegu

 

Drużyna reprezentująca UTW liczy 5-12 osób
1 zawodnik może startować w kilku konkurencjach
Konkurencje;

  • Piłka plażowa - 3 zawodników + rezerwowy,
  • Wyścig kajakowy na dystansie 150m - 2 zawodników,
  • Wyścig rowerów wodnych na dystansie 150 m - 2 zawodników,
  • Najwolniejsza jazda rowerem na dystansie 6 m - max 3 zawodników,
  • Nornic walking na dystansie 500 m - max 7 zawodników,
  • Rzut ringiem do celu - 3 zawodników,
  • Rzuty balonem z wodą (parami) - 2 zawodników,
  • Grupowe przejście przez rurę na czas - 5 zawodników,
  • Przelewanie jeziora do butelki - 5-7 zawodników.

 

Zgłoszenia do 23 maja 2016 r


 

 


Uwaga !

 

Zmiana godzin otwarcia

 

sekretariatu S U T W

 

od poniedziałku do piątku

 

w godz. 8:00 - 12:00

 


 

 


fotorelacje


 

Wykład o Prawosławiu
Wykład o Prawosławiu
sanockie wykopaliska
fotorelacja ze spotkania w dniu 28 listopada 2012 r.
jesienne spotkanie z Japonią
jesienne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią