KomunikatyPilny Komunikat!


Sekretariat Sanockiego UTW przyjmuje zapisy do udziału w projekcie

 

”Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sanockiego”

 

realizowanego w ramach

 

„Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”

 

współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Projekt skierowany jest m.in. do seniorów wieku 60+, zamieszkujących na Terenia powiatu sanockiego. W miesiącu wrześniu br. Planowane jest zorganizowanie 8 godzinnego szkolenia w zakresie upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania.
Osobom biorącym w szkoleniu organizatorzy zapewniają poczęstunek pomiędzy przerwami szkolenia a na zakończenie szkolenia obiad. Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają materiały informacyjno-promocyjne.

Zapraszamy!


 


KOMUNIKAT

 

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka został Patronem Grupy nieformalnej „Komitet Społeczny na rzecz rozwoju UTW w Sanoku” w składzie; Irena Pańko – koordynator, Stanisława Sawicka i Genowefa Przystasz – asystenci koordynatora, która złożyła wniosek pt. „"Młodzi duchem" - seniorzy z Sanoka” na łączną kwotę 14250 zł do konkursu ogłoszonego przez Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 (Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i otrzymał dotację w kwocie: 5000 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 czerwca do 31 października 2017 r.


 

Wciąż młodzi duchem, choć w wieku już słusznym, mamy marzenie! W ramach projektu chcemy wydać publikację zawierającą opowieści ok. 30 osób, które spotkały się w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sanoku. Naszym dążeniem jest, aby każdy opowiadający zawarł w swojej opowieści historię swojej aktywności na emeryturze. Następnie wydamy publikację i będziemy ją promować podczas spotkań i wykładów. Gdyż, naszym celem jest inspiracja i pobudzenie do aktywności innych młodszych kolegów.

Irena, Stanisława i Genowefa


 


godziny otwarcia

 

sekretariatu S U T W

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piatek

 

w godz. 8:00 - 12:00


 

 


ważny komunikat !!!

 

w związku z awarią poczty

 

 

zmienie uległo

 

dotychczasowe konto.

 

aktualne konto;

 

 

sanockiuniwersytet@wp.pl

 

lub

 

sanockiuniwersytet@wp.eu

 


 

 

 

 


fotorelacje


 

Wykład o Prawosławiu
Wykład o Prawosławiu
sanockie wykopaliska
fotorelacja ze spotkania w dniu 28 listopada 2012 r.
jesienne spotkanie z Japonią
jesienne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią