KomunikatyZarząd
Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
im. Jana Grodka w Sanoku


Z a p r a s z a


na uroczyste

 

ZAKOŃCZENIE

 

 

ROKU AKADEMICKIEGO

 

Do restauracji „BARTEK”
w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 1700

 

Zapisy prowadzi Sekretariat SUTW (wpisowe 15 zł/osoba)


 

 


Uwaga !!

 

Zapisy w Sekretariacie SUTW. te. 13 46 559 48.

Wyjazd z parkingu

przy Kauflandzie

o godz. 18,00

(bilet + powrotny + 10 zł.

proszę zabrać sobie przenośnie krzesło.)


 


KONKURS FOTOGRAFICZNY

"Pomagam... Mimo wszystko"


 

 

 

 Powiatowe Centrum Wolontariatu

w Sanoku ogłasza konkurs skierowany

do wolontariuszy!

Serdecznie zapraszamy do udziału!

[pobierz] 0.1 MB regulamin-konkursu-fotograficznego-i-filmowego

Regulamin konkursu fotograficznego i filmowego

[pobierz] 0.1 MB formularz-zgloszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 


materiały sprawozdawcze za 2017 r. /do pobrania/


 

[pobierz] 0.1 MB bilans-za-2017-r
[pobierz] 0.1 MB rachunek_wynikow-za-2017-r
[pobierz] 0.2 MB sprawozdanie-z-dzialalnosci-stowarzyszenia-za-2017
[pobierz] 0.2 MB sprawozdanie-komisji-rewizyjnej-za-2017-r

 


Zawiadomienie


Zarząd Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku zwołuje w dniu
30 maja 2018 r. o godz. 17:00
w auli Instytutu Rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21 /budynek F/
Walne Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

Porządek obrad;
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał.
       a) Dotyczącej sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia.
       b) Dotyczącej sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
       c) Absolutorium dla Zarządu

        d) Wysokość składki członkowskiej
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie walnego zebrania.


Uwaga!
1. Stosownie do przepisu § 28 ust. 7 – Statutu Stowarzyszenia – Pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania Członków zostają wyznaczone w tym samym dniu.
2. Materiały można oglądać w sekretariacie i na stronie WWW.

 

Sanok, dnia 11 maja 2018 r.


 

 


Zapomnij o bólu kręgosłupa !!!


 

 

 

Masaż klasyczny kręgosłupa szybko złagodzi ból pleców. Prawda o tym, że ręce potrafią zdziałać cuda, została rozsławiona przez Hipokratesa już w V wieku p.n.e. Dziś masaż przeżywa renesans. Jest świetną metodą rehabilitacji. Najlepszą metodą na ból kręgosłupa jest masaż kręgosłupa. Jest to także świetna forma relaksu i odpoczynku dla ciała. Masaż relaksacyjny pomaga się odprężyć, rozluźnia mięśnie, uspokaja. Masaż leczniczy ma podobne działanie, ale przede wszystkim stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu różnych chorób.

 

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi zapisy na

 

masaż klasyczny

 

Planowane zabiegi prowadzone będą w siedzibie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w okresie wakacji.
Okres przeprowadzenia masażu uzależniony jest od ilości osób zainteresowanych.
Informacja
osobiście w sekretariacie Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
lub telefonicznie 13 46 55 948
codziennie od poniedziałku do piątku
od dnia 7 maja 2018 r. (poniedziałek)


 


Komunikat

 

Zarząd Stowarzyszenia

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku

im. Jana Grodka w Sanoku

zgodnie z postanowieniem Uchwały nr 20 /2017

z dnia 15 listopada 2017 r.

ogłasza konkurs na

 

„Aktywnego słuchacza

Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”
w roku akademickim 2017/2018.

 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest aktywne uczestnictwo w organizowanych (środa o godz. 17:00) przez Zarząd wykładach otwartych.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu czerwcu 2018 r.

 

  • Laureat I miejsca otrzyma 1 skierowanie na 7-dniowy pobyt do Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Zboiskach k/ Sanoka.
  • Laureat II miejsca otrzyma 1 skierowanie na 5-dniowy pobyt do Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Zboiskach k/ Sanoka.
  • Laureat III miejsca otrzyma 1 skierowanie na 3-dniowy pobyt do Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Zboiskach k/ Sanoka.

 

 


Szanowni Państwo
nasi Drodzy Darczyńcy

W imieniu własnym, Zarządu oraz całego Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzecie Wieku im. Jana Grodka w Sanoku pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania za decyzję przekazania nam 1% swojego podatku, dzięki tym środkom Stowarzyszenie mogło zorganizować szereg działań na rzecz seniorów w ramach swojej statutowej działalności.
W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018 składamy Państwu życzenia.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje i zapraszam do dalszej współpracy.
W imieniu słuchaczy SUTW - Andrzej Pańko prezes SUTW


 


KOMUNIKAT

 

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka został Patronem Grupy nieformalnej „Komitet Społeczny na rzecz rozwoju UTW w Sanoku” w składzie; Irena Pańko – koordynator, Stanisława Sawicka i Genowefa Przystasz – asystenci koordynatora, która złożyła wniosek pt. „"Młodzi duchem" - seniorzy z Sanoka” na łączną kwotę 14250 zł do konkursu ogłoszonego przez Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 (Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i otrzymał dotację w kwocie: 5000 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 czerwca do 31 października 2017 r.


 

Wciąż młodzi duchem, choć w wieku już słusznym, mamy marzenie! W ramach projektu chcemy wydać publikację zawierającą opowieści ok. 30 osób, które spotkały się w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sanoku. Naszym dążeniem jest, aby każdy opowiadający zawarł w swojej opowieści historię swojej aktywności na emeryturze. Następnie wydamy publikację i będziemy ją promować podczas spotkań i wykładów. Gdyż, naszym celem jest inspiracja i pobudzenie do aktywności innych młodszych kolegów.

Irena, Stanisława i Genowefa


 

 


fotorelacje


 

Wykład o Prawosławiu
Wykład o Prawosławiu
sanockie wykopaliska
fotorelacja ze spotkania w dniu 28 listopada 2012 r.
jesienne spotkanie z Japonią
jesienne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią
wiosenne spotkanie z Japonią