STOWARZYSZENIE


 

SANOCKI  UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

im. Jana Grodka

 

38-500  Sanok

ul. Mickiewicza 21

 

tel: 13 46 559 48,  kom: 883 353 935

 

e-mail: uniwersytet_sanok@wp.pl

 


 

kliknij
kliknij

 


Przekaż nam 1% podatku

 

jeśli chcesz wesprzeć;

  •  upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych wśród osób starszych,
  •  aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
  • angażowanie osób starszych do różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej, odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.
  •  promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,

 

KRS 0000283828


 

Nagroda Burmistrza Miasta Sanoka dla SUTW za osiągnięcia i dokonania w dziedzinie społecznej działalności na rzecz miasta
Nagroda Burmistrza Miasta Sanoka dla SUTW za osiągnięcia i dokonania w dziedzinie społecznej działalności na rzecz miasta

 


Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

 

KRS 0000283828


 

 

AMBASADOR SANOKA - DYPLOM
AMBASADOR SANOKA - DYPLOM

 

 

[pobierz] 0.1 MB potwierdzenie

STANDARDY FORMALNO-PRAWNE naszego Stowarzyszenia